Архів / Archive

Головна » Статті » 2011_11_15-16_KamPodilsk » Секція_7_2011_11_15-16

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ БАНКОВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тищенко Володимир
старший викладач,
Шемет Артем
студент,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля,
м. Луганськ
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ БАНКОВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Інформаційні технології припускають, що в процесі їх реалізації використовується комп'ютер, тому в більшості випадків під нею розуміється комп'ютерна інформаційна технологія. З погляду присутності в ній оброблюваної інформації будь-яка технологія информационна. У такий спосіб інформаційна технологія це система методів і способів збору, нагромадження, зберігання, пошуку й обробки інформації на основі застосування коштів обчислювальної техніки.
Упорядкована послідовність взаємозалежних дій, що виконуються з моменту виникнення інформації до одержання результату, називається технологічним процесом[1]. Існують різні підходи до побудови інформаційної технології банку. Залежно від того, що вважається основними її елементами, можна виділити три види інформаційних технологій: операційні, документарні, об'єктні.
Операційні технології побудовані у вигляді ланцюга операцій. Під операцією в цьому випадку розуміється будь-яка робота, виконувана на одному робочому місці незалежно від функціонального завдання.
Інформаційна технологія в цьому випадку являє собою набір технологічних точок для кожного функціонального відділу банку, зістиковувати які досить складно. У місцях стику функціональних модулів, наприклад, кредитний відділ виконує операції по договорах, але проводки в балансі роблять співробітники бухгалтерії, внаслідок чого відбуваються постійні затримки й можлива втрата інформації. Зі збільшенням чисельності залученого в процес «видачі кредиту» персоналу пропорційно швидко зростають працезатрати, у тому числі, за рахунок повторного введення даних.
Документарні інформаційні технології будуються на організації електронного документообігу банку. Схеми проводок не вводяться бухгалтером, а формуються автоматично по заздалегідь виконаних настроюваннях. При впровадженні документарної ІТ, що працює за даною схемою, відбувається формалізація процесів банку, що дозволяє знизити працезатрати й підвищити швидкість проходження процесів. Цей вид інформаційних технологій автоматизує документообіг банку. На сучасному етапі саме цей вид технологій розглядається як один з найбільш удалих для автоматизації банківської справи.
Об'єктні інформаційні технології є результатом розвитку документарних систем. У процесі діяльності банку одні документи можуть породжувати інші. Введення в систему або обробка одного документа може приводити до зміни станів інших документів. Документи можуть вибудовуватися в ланцюги зі складними внутрішніми зв'язками, тобто документообіг банку в дійсності не є простою множиною документів, кожний з яких проходить свій цикл обробки. Реальна модель банківського фінансового документообігу - це сукупність банківських документів різних типів, які, змінюючи в процесі обробки власний стан, змінюють стан інших документів.
Розвиток автоматизованих інформаційних технологій ліг в основу банківської системи із самого початку її становлення в умовах нових, ринкових відносин. На перших етапах банківські капітали створювалися на порівняно простих операціях. Видача короткострокових кредитів у валюті при активному зростанні курсу долара забезпечувала безпрограшний результат для банків, а єдина можливість для населення захистити свої кошти від галопуючих темпів інфляції давала приток заощаджень фізичних осіб. Саме на цьому етапі розвитку банки з'являлися й зникали як мильні бульки. В умовах зниження потоку в банки грошової маси, постійних змін і розвитку з боку органів державного управління, НБУ й законодавчих структур банки починають шукати нові форми залучення коштів і найбільш ефективні рішення по розміщенню активів. У банківській сфері змінюються відношення адміністративно-управлінського персоналу до аналізу ринкової ситуації й вибору альтернативних рішень. Усе активніше реалізуються нові види послуг, такі як фондові й карткові операції, облік внесків населення, робота з коштовностями, трастові, іпотечні й торговельні операції, інвестиційна діяльність, міжнародні платежі і т.д.[2].
Сучасний розвиток інформаційних технологій у банківській діяльності йде по декільком напрямам.
Традиційною формою є автоматизація банківських технологій. До теперішнього часу автоматизація інформаційних технологій більшості банків являє собою набір різних функціональних підсистем (модулів) і робочих місць. Відсутність комплексного підходу до автоматизації й недостатня інтеграція окремих банківських модулів штовхає до часток, локальних рішень, які мають узкоспеціалізовану замкнутість. Однак досвід і комплексність підходу до автоматизації діяльності банків, що виходять на світові фінансові ринки, підкреслюють необхідність переходу від приватних рішень в області автоматизації до систем, що припускають використання всього асортиментів сучасних методів і засобів інформаційних технологій.
Іншим суттєвим напрямком розвитку інформаційних технологій є стандартизація бухгалтерського обліку. Нові правила ведення бухгалтерського обліку покликано дозволити ряд актуальних проблем банківської індустрії. До них належать: підвищення інформативності основного виду звітності (балансу) за рахунок більш глибокої деталізації аналітичних рахунків, збільшення числа балансових рахунків і їх структурної перебудови, стандартизація й скорочення основної фінансової звітності. На сьогодні явно простежується відхід від чисто бухгалтерської побудови автоматизованих банківських систем на основі операційного дня.
Немаловажним елементом становлення банківського сектору виявляється інформаційне забезпечення, організація якого визначається складом об'єктів предметної області, завдань, даних і сукупністю інформаційних потреб усіх користувачів автоматизованої банківської системи. Провідним напрямком організації внутрішнмашинного інформаційного забезпечення є технологія баз і банків даних.
До організації інформаційного забезпечення банківської діяльності пред'являється ряд вимог. Найбільш важливими з них є: забезпечення для багатьох користувачів роботи з даними в реальному часі; надання для обміну інформацією можливості експорту/імпорту даних у різних форматах; безпека зберігання й передачі банківської інформації; збереження цілісності інформації при відмові апаратури.
Нарешті, найбільш перспективним напрямком розвитку банківських інформаційних технологій є інтернет-банкінг. Розвиток систем дистанційного обслуговування спричинив до створення різних за обсягом і формам надання банківських послуг систем: « Інтернет-Банк», « Інтернет-Клієнт», домашній банк, теле-банк, мобільний банк або Wаp-Сервіс. За допомогою цих систем виконуються практично будь-які, крім касового обслуговування, вимоги клієнтів банку.
Підводячи підсумок вищевикладеного, треба сказати, що розвиток сучасних інформаційних технологій спонукує банки використовувати альтернативні методи збуту своїх продуктів і обслуговування клієнтів.
Клієнти банку усе більше й більше користуються новими банківськими технологіями, із чого можна зробити висновок, що для подальшого розвитку банку й залучення в банк клієнтів, а так само для успішної конкурентної боротьби на ринку ресурсів, банк повинен розвивати нові інформаційні технології.
 
Список використаних джерел
1.  Дик В.В. Электронный банк / В.В. Дик // Московская финансово-промышленная академия.- М., 2004. с 4 -5.
2.  Комионский С.А. Наука и искусство управления современным банком. / С.А. Комионский. – М.: Ника, 2002. - 362 с.
Категорія: Секція_7_2011_11_15-16 | Додав: clubsophus (2011-11-15)
Переглядів: 2009 | Рейтинг: 3.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2011_11_15-16
Секція_2_2011_11_15-16
Секція_3_2011_11_15-16
Секція_4_2011_11_15-16
Секція_5_2011_11_15-16
Секція_6_2011_11_15-16
Секція_7_2011_11_15-16
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0