Архів / Archive

Головна » Статті » 2012_12_11-12_KamPodilsk » Секція_2_2012_12_11-12

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ М'ЯСА ПТИЦІ В ТЗОВ ВКФ «ВАРТО»
Яреміїк Марина
студентка магістратури,
Кушнір Людмила
к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
м. Кам'янець-Подільський
 
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ М'ЯСА ПТИЦІ В ТЗОВ ВКФ «ВАРТО»
 
Реалізація продукції, матеріалів, робіт і послуг є однією з найважливіших стадій обігу засобів підприємства. Від правильного використання засобів на цій стадії значною мірою залежить фінансовий стан і рентабельність, забезпечуються нормальні умови для ведення господарської діяльності підприємства.
Процес реалізації складається в передачі готової продукції, створеної в процесі виробництва споживачам (покупцям). Така передача здійснюється шляхом купівлі-продажу по укладених договорах. Внаслідок реалізації підприємство одержує від покупців кошти, але в більшому розмірі чим їх було витрачено на виробництво й реалізацію продукції на суму чистого доходу (прибутку), включену у відпускну (продажну вартість) продукції. Отже, прибуток, створений у підприємстві в процесі виробництва здобуває грошову форму в процесі реалізації.
Реалізованою продукцією підприємства вважається продукція (товари, роботи, послуги), за яку покупцеві (замовникові) пред'явлені розрахункові документи.
«Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження(передавання) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги)».[3,с.40]
При відвантаженні продукції покупцям працівники бухгалтерії і комерційного відділу формують пакет необхідних документів.
На ТзОВ ВКФ «Варто» реалізація продукції (м'яса птиці) здійснюється такими способами:
·                        на умовах передоплати;
·                        на умовах післяплати;
·                        як товарний кредит.
Залежно від каналів і способів реалізації й видів продукції для оформлення операцій використають різні документи.
Готова продукція відвантажується покупцям  відповідно до існуючих договорів (контрактам).
Договір купівлі - один з найпоширеніших видів зобов'язань, використовуваних у підприємництві. Висновок даного договору дуже зручно як для підприємств (юридичних осіб) так і для індивідуальних підприємців.
«У договорах відображаються зобов'язання продавця(виконавця) про обсяги і терміни відвантаження продукції(товарів), виконання робіт (послуг) і зобов'язання покупця (замовника) про приймання продукції(товарів). Особлива увага в договорах приділяється ціні товару, термінам поставки, порядку розрахунків, терміну оплати, оскільки ці умови договору є істотними й необхідні у разі вирішення спору у претензійно-позовному порядку».[4 ,с.41]
Якщо договором передбачена передоплата, то покупцю виписується Рахунок-фактура на підставі якої здійснюєть оплата. Рахунки-фактури на відвантажену продукцію направляються покупцям, а їх копії залишаються у бухгалтерії підприємства – постачальника. У рахунках-фактурах вказуються:
1.     Найменування вантажоодержувача та вантажовідправника, їх адреси;
2.     Номера договорів;
3.     Найменування банка та його реквізити;
4.     Сума;
5.     та інше.
Одночасно  виписується платіжна вимога-доручення банку на отримання коштів від покупців за відвантажену продукцію. Платіжні вимоги-доручення нумеруються у єдиному порядку.
Підприємство здійснює доставку продукції покупцеві своїм автотранспортом або користується послугами транспортних організацій. Це має важливе значення для чіткого і належного оформлення товарно-транспортних накладних відправником та наявність записів з підписами,печаткою, які засвідчують доставку продукції до місця призначення.
Під час перевезення готової продукції призначеної для реалізації оформляється товарно-транспортна накладна, форма №1 - ТН, незалежно від умов оплати за роботу автомобіля, умов перевезення вантажів як на комерційній основі, так і для особистих потреб.
Вона виписується в чотирьох екземплярах:перший екземпляр залишається у відправника вантажу і є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей;другий екземпляр призначений для вантажоодержувача і є підставою для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей; третій і четвертий екземпляри, завірені підписами й печатками (штампами), вантажоодержувач передає перевізникові.
«Підприємства, які є платникам податку на додану вартість і зареєстровані інспекції, повинні надати покупцеві Податкову накладну із зазначенням у ній дати виписки, порядкового номера, найменування та індивідуального податкового номера продавця і покупця, умови продажу і форми ведення розрахунків».[4, с.42]
Відпуск продукції здійснюється на підставі Видаткової накладної з одночасним оформленням Податкової накладної, Акту огляду машини,можуть бути додані документи, що підтверджують кількість товарів та їхню якість (свідоцтва про якість, сертифікати, довідки про результати лабораторних аналізів тощо), у нашому випадку Ветеринарне Свідоцтво, Посвідчення про якість, і обов’язково копію Декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання.
Для вивозу готової продукції з території підприємства представникам вантажоодержувача надаються товарні перепустки на вивіз з території підприємства готової продукції.Перепусткою може бути товарно-транспортна накладна або накладна , на якій ставляться дозволяючи підписи.
При доставці продукції своїм автотранспортом у комерційному відділі щоденно складається Графік погрузок, у якому фіксується час погрузки і підпис перевізника.
 «Бухгалтерія контролює стан розрахунків з покупцями, оперативно інформує службу збуту та керівника підприємства про затримання оплати за  відвантажені готову продукцію і товари, обирає форму розрахунків, яка забезпечує своєчасність платежів»[ 3,с.40].Для цього відділ збуту складає Денний план відгрузок продукції , звіряє акти недовозу.
На протязі місяця облік відвантаження та реалізації готової продукції здійснюється за відпускними цінами підприємства. На кінець місяця визначається фактична собівартість відвантаженої продукції (робіт, послуг).
Отже, основною метою підприємства є забезпечення конкурентоспроможності, де процес реалізації відіграє значну роль, оскільки істотно впливає на фінансовий результат. Тому чітке і належне оформлення документів при реалізації покращить взаємовідносини з покупцями, сприятиме уникненню різних форс-мажорних обставин при реалізації продукції, знизяться затримання щодо сплати з боку покупців.
 
Список використаних джерел
1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 4-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с.
2.  Ткаченко Н. М., бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. -К.: Алерта, 2006. - 680 с.
3. Сук Л. Організація обліку розрахункових операцій/Л.Сук,П. Сук//Бухгалтерія в сільському господарстві – 2009. -  №23. - с.29-44.
4. Шелін С. Економічна суть розрахунків з покупцями і замовниками/С.Шелін//Бухгалтерія в сільському господарстві -2012. - №9. - с.39-44.
 
Категорія: Секція_2_2012_12_11-12 | Додав: clubsophus (2012-12-11)
Переглядів: 1766 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2012_12_11-12
Секція_2_2012_12_11-12
Секція_3_2012_12_11-12
Секція_4_2012_12_11-12
Секція_5_2012_12_11-12
Секція_6_2012_12_11-12
Секція_7_2012_12_11-12
Секція_8_2012_12_11-12
Секція_9_2012_12_11-12
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 639
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0