Архів / Archive

Головна » Статті » 2012_12_11-12_KamPodilsk » Секція_3_2012_12_11-12

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
МашковаТетяна
аспірантка
Національний університет біоресурсів та природокористування України
м. Київ
 
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
Необхідною умовою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, а також забезпечення екологічної безпеки є підвищення ефективності використання земельних ресурсів в окремо взятому регіоні України. Земельний фонд Київської області характеризується високим біопродуктивним потенціалом, проте економічна ефективність сільськогосподарського виробництва, яка багато в чому залежить від ефективності використання земельних ресурсів, залишається досить низькою.
Ефективність сільськогосподарського виробництва визначається шляхом порівняння результату та витрат і означає отримання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі. Досліджуючи питання ефективності використання земельних ресурсів, важливо оцінити рівень інтенсивності землекористування - сільськогосподарську освоєність та рівень розораності території, від яких залежить продуктивність ґрунтів. Тому показники рівня інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення повинні бути науково обґрунтованими, нехтування якими зумовлює зниження родючості ґрунтів, поширення ерозійних процесів та збільшення площ деградованих і малопродуктивних земель.
Сучасний земельний фонд як Київської області, так і України в цілому характеризується значним рівнем розораності сільськогосподарських земель, яка призводить до втрати ґрунтом родючості за рахунок зменшення вмісту гумусу в них та збільшення ерозійних процесів. Як наслідок відбувається зменшення економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь.
Важливим критерієм ефективного використання земельних ресурсів є продуктивність угідь, яка визначається урожайністю сільськогосподарських культур. Урожайність сільськогосподарських культур, як натуральний показник дає можливість простежити ефективність використання земельних угідь у динаміці протягом значного періоду часу.
Крім того, на урожайність сільськогосподарських культур впливають ряд таких факторів: родючість ґрунтів, агротехнічні заходи, якість насіннєвого матеріалу, форми господарювання. Провідна роль у системі заходів, спрямованих на підвищення урожайності сільськогосподарських культур та ефективності використання земельних ресурсів, належить застосуванню мінеральних і органічних добрив. Проведені дослідження засвідчують, що сучасне застосування мінеральних і органічних добрив у Київській області різко зменшилось у порівнянні з 2000 роком і не відповідає науково обґрунтованим нормам [1, с. 40-41]. Внесення мінеральних добрив у нормах, згідно з рекомендаціями наукових установ, через високу їх вартість для товарови-робників є нереальною.
Основною причиною такого катастрофічного зменшення одиниць техніки є її фізичне зношення та моральна застарілість, яка є наслідком відсутності фінансових ресурсів у сільськогосподарських товаровиробників на придбання нової [3, с.43]. Зменшення техніки призводить до понаднормативного навантаження на кожен працюючий агрегат, що фізично прискорює його старіння. Отже, технічне забезпечення господарств, що не відповідає вимогам ринкової економіки, негативно впливає на ефективність виробництва і продуктивність сільськогосподарських угідь. За цих умов першочергового значення набуває питання активізації інвестиційного процесу з метою покращення технічного оснащення аграрного виробництва.
Проаналізована нами система натуральних і вартісних показників сільськогосподарського виробництва не дає повної характеристики щодо економічної ефективності використання земельних ресурсів, адже сільськогосподарські угіддя є основою функціонування харчової промисловості та всього продовольчого комплексу держави. Науковці запропонули, крім сільськогосподарських показників економічної оцінки використання земельних ресурсів, застосовувати показники харчової промисловості (виробництво валової доданої вартості у харчовій промисловості на 100 гектарів сільськогосподарських угідь; виробництво основних видів продукції харчової промисловості на 100 гектарів сільськогосподарських угідь; виробництво основних видів продукції харчової промисловості на 1 гектар посівної площі відповідних сільськогосподарських культур; виробництво основних видів продукції харчової промисловості на 1 гектар зібраної площі відповідних видів сільськогосподарських культур) та продовольчого комплексу (калорійність продовольчого фонду на 100 гектарів сільськогосподарських угідь; виробництво білкомістких та вуглеводомістких продуктів харчування на 100 гектарів сільськогосподарських угідь) [3; 4].
Сільськогосподарські землі як соціально-економічна категорія характеризуються здатністю забезпечувати населення необхідними продуктами харчування у достатній кількості. Порівняльна характеристика ефективності використання сільськогосподарських угідь України та деяких країн світу засвідчує, що, незважаючи на більшу забезпеченість населення нашої держави ріллею продуктивний потенціал українських сільськогосподарських земель значно нижчий (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна ефективність використання сільськогосподарських угідь в Україні та інших країн світу [1]

 
Здоров’я населення, тривалість його життя багато в чому залежить від якісних і кількісних характеристик продуктів харчування, які споживаються людиною. Саме ці показники мають стати основним критерієм оцінки ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення
Споживання продуктів харчування у Київській області не відповідає науково обґрунтованим  нормам. Внаслідок зменшення доходів населенням більше споживається дешевих продуктів харчування таких, як картопля та хлібобулочні вироби, а овочів і фруктів, які є основним джерелом надходження вітамінів до організму, вживається нижче мінімального рівня. Найдорожчим харчовим продуктом є м'ясо і вироби з нього, споживання яких у 2011 році менше від допустимої фізіологічної норми на 35%.
Показником ефективності використання сільськогосподарських угідь у продовольчому комплексі є енерговіддача земельних ресурсів за калорійністю продовольчого фонду, яка розрахована на основі калорійності добового раціону харчування населення Київській області.
Проведений аналіз ефективності використання сільськогосподарських угідь у Київській області дозволяє зробити висновки, що вони використовуються вкрай неефективно, хоча наведені дані за попередні роки показують, що на Київщині є резерви підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції за умови застосування інтенсивних технологій у використанні земельних ресурсів,  і господарства всіх категорій можуть отримувати досить високі врожаї та вагомі прибутки.
Вирішення проблеми підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь, у першу чергу, повинна взяти на себе держава, впроваджуючи та реалізовуючи ефективну земельну політику. Без фінансової, технічної та правової допомоги держави забезпечити ефективне використання земельних ресурсів неможливо. Відповідно, фінансова підтримка держави, інвестиції у сільське господарство, а також розробка державних та регіональних програм щодо економічно ефективного та екологічно безпечного використання земель сільськогосподарського призначення, мають стати основою у розв’язанні зазначеної проблеми. Крім того, вирішити це питання можливо тільки на основі покращення якісного стану земельних ресурсів за рахунок використання екологічного підходу, адже врахування екологічних факторів при визначенні ефективності використання земель сільськогосподарського призначення є актуальним питанням сьогодення.
 
Список використаних джерел
1. Волошин Г. О. Наукові основи раціонального використання земель та виведення з обробітку деградованих та малопродуктивних земель / Г. О. Волошин  // Землевпорядний вісник. – 2002. - №3. – С.33 – 37
2. Черевко Г. В.Економіка природокористування / Г. В. Черевко, М. І. Яцків. – Львів : Світ, 1995. – 208 с
3. Слаута В.А. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про Національну програму охорони родючості ґрунтів” [Електронний ресурс] / В. А. Слаута / Міністерство аграрної політики України. – Доступний з:  http://www.gska2.rada.gov.ua/pls/zweb
4. Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 02.12.1995 №1118/95. – Доступний з : http://www.zakon.nau.gov.ua/
Категорія: Секція_3_2012_12_11-12 | Додав: clubsophus (2012-12-11)
Переглядів: 1469 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2012_12_11-12
Секція_2_2012_12_11-12
Секція_3_2012_12_11-12
Секція_4_2012_12_11-12
Секція_5_2012_12_11-12
Секція_6_2012_12_11-12
Секція_7_2012_12_11-12
Секція_8_2012_12_11-12
Секція_9_2012_12_11-12
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0