Архів / Archive

Головна » Статті » 2012_12_11-12_KamPodilsk » Секція_4_2012_12_11-12

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ РИНКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Царук Наталія
здобувач
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
м. Київ
 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ РИНКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
На сучасному етапі удосконаленню управління і поліпшенню якості обліково-аналітичної інформації сприяє використання засобів комп’ютерної техніки. Принципово змінюються технологія відображення операцій, призначення та зміст облікових регістрів. З первинних форм узагальнення та групування інформації вони перетворюються на вихідні форми  аналітичної спрямованості, що, в свою чергу, дозволяє вести облік не тільки в синтетичних, а й в аналітичних розрізах. Це значно покращило ситуацію, оскільки за умов використання комп’ютерних технологій є можливість розробляти інформаційні вибірки відповідно до потреб управління ринком, за кожним контрагентом окремо, згрупувавши їх за необхідними ознаками.
Проблеми комп’ютерних інформаційних систем бухгалтерського обліку досліджували В. Сопко, М. Кропивко, С. Івахненков, В. Ситник  та інші вітчизняні, російські та зарубіжні вчені. Проте такі дослідження ускладнюються тим, що потребує компетентності дослідника як у бухгалтерському обліку, так і в сучасних інформаційних системах і технологіях. Економічна інформація на комп’ютерах обробляється відповідно до розроблених програм . Їх нині достатньо, і кількість постійно збільшується, Комп’ютерні програми адаптуються до вимог ринкової економіки і особливостей виробництва.
При використанні комп’ютерів поняття форми бухгалтерського обліку переходить у поняття комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує автоматизацію обробки і систематизацію інформації для потреб управління та охоплює всю процедуру бухгалтерського обліку [1]. Ринок бухгалтерських програм дає можливість суб’єктам вибирати один з двох шляхів автоматизації обліку: розробка програм власного виробництва або придбання універсальної бухгалтерської програми. У першому варіанті перевагою є повна адекватність створеного бухгалтерського продукту особливостям забезпечення управління ринком продукції, а недоліком - недостатня універсальність програмної розробки та порівняно висока ціна. У другому випадку перевагою є можливість розширення зон використання комп’ютерів, відносно нижча ціна, однак виникає складність адаптування до конкретних запитів ринку. Розглянемо деякі програми з автоматизації обліково-аналітичних робіт. У розрізі програми „БЕСТ” є конфігурація "БЕСТ-Про”, призначена для ведення оперативного, фінансового  й управлінського обліку, а також для складання звітності й аналізу. Система "БЕСТ-Ф” призначена для проведення комплексного аналізу фінансового і майнового стану підприємства, вона адресована керівникам та фінансовим менеджерам підприємств, а також співробітникам аудиторських і консалтингових фірм. За допомогою інформаційно-аналітичної системи "БЕСТ-Аналіз” можна досліджувати кон’юнктуру ринку продукції включаючи овочівництво,  виявити основні закономірності і тенденції попиту, прогнозувати хід продажу, раціонально використовувати трудові ресурси. При аналізі даних використовуються відомі  статистичні методи (середніх, середньозважених, обчислення квадратичних відхилень, кореляційні криві та ін.). Можливостями системи є: розрахунок маржинального прибутку; аналіз змін закупівельних і відпускних цін на продукцію овочівництва; дослідження динаміки валового обороту за окремими видами продукції.
Для успішного господарювання необхідно мати чітку уяву про стан ринку, на якому працює підприємство, і знати, в якому напрямі необхідно рухатись далі. В цьому допоможе система "БЕСТ-Маркетинг”. Вона розрахована на звичайного користувача, який не має спеціальної освіти у сфері маркетингу. Можливостями системи є: визначення перспективних ринкових ніш; аналіз конкурентоспроможності продукції; аналіз реклами, рекомендації до підвищення її ефективності; рекомендації  стимулювання продажу; аналіз впливу конкурентів на ринку; порівняльний аналіз власної продукції з аналогами конкурентів; прогнозування продажу сільськогосподарської продукції в тому числі овочів.  Конкурентними перевагами серії "БЕСТ” є комплексність системи і наявність наскрізних прикладів, що дозволяє працювати з єдиними даними по всьому спектру функціональних можливостей програми. На даний час найрозповсюдженою комп'ютерною системою обліку є пакет „1С: Бухгалтерский учет для Украины”, або „1С: Предприятие” останньої версії 8. Значним плюсом цієї програми є також те, що при зміні існуючого законодавства й методології обліку випускаються оновлені конфігурації, які безкоштовно розповсюджуються серед зареєстрованих користувачів. Режим оновлення дозволяє завантажувати нові можливості без  втрати введених користувачем даних.
Ми вважаємо, що помилковим є уявлення, ніби, маючи  програму, можна розв'язати будь-яку  управлінську задачу. Розробка ефективних рішень потребує не бездумного розрахунку якоїсь кількості техніко-економічних показників, не звітів до потрібної дати. В першу чергу, йдеться про аналіз тих закономірностей, що визначають розвиток проекту як з точки зору зовнішніх умов його реалізації, основних тенденцій подальшого розвитку загальноекономічної ситуації, так і з точки зору його внутрішніх якостей, його внутрішнього змісту. А ця задача вже на порядок складніша, ніж просто оцінка показників  рентабельності або поточного фінансового стану підприємства. Розв'язок її під силу тільки висококваліфікованому спеціалісту. І тільки в цьому випадку застосування програмних продуктів для кількісного аналізу впливу різноманітних факторів,  що враховують специфіку конкретного об'єкту дослідження, виявиться найефективнішим. І не обов'язково програма повинна бути останньої версії  і універсальною. Іншою стороною універсальності та останньої версії може бути надлишкова складність, а отже більша трудомісткість вирішення певних задач. Програма повинна бути ефективною та максимально пристосованою якраз для тих задач, розв'язок яких необхідний для поліпшення обліково-аналітичного забезпечення управління агропродовольчим  ринком включаючи продукцією овочівництва. Зараз проглядаються дві основні тенденції, котрі визначають напрямки розвитку аналітичного програмного забезпечення і залежать від потреб користувачів.
Із застосуванням комп’ютерних технологій значно розширюються можливості аналітичного обліку. Побудова і використання інформаційних систем у середовищі  обліково-аналітичного забезпечення управління агропродовольчим ринком передбачає перегляд основних стратегічних та концептуальних принципів ведення обліково-аналітичних робіт на основі комп’ютеризації, а також відповідного організаційно-методичного забезпечення оптимального управління попитом і пропозицією у ринковому середовищі.
 
Список використаних джерел
1. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України  від 22. 05. 2003  № 851-ІV : Верховна Рада України.
2. Верига Ю., Деньга С. Захист інформації в комп’ютерних інформаційних
системах бухгалтерського обліку / Ю. Верига, С. Деньга   // Бухгалтерський облік і аудит. –2004. - №5. – С. 59 - 65.
3. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В.В. Собко – К.: КНЕУ, 2000.– 578 с.
4. Кропивко М. Ф. Інформаційно-консультаційне обслуговування як об’єкт підприємницької діяльності / М.Ф. Кропивко, М.І. Лобанов  // Економіка АПК. – 2000. - № 1. – С. 18-27.
Категорія: Секція_4_2012_12_11-12 | Додав: clubsophus (2012-12-11)
Переглядів: 815 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2012_12_11-12
Секція_2_2012_12_11-12
Секція_3_2012_12_11-12
Секція_4_2012_12_11-12
Секція_5_2012_12_11-12
Секція_6_2012_12_11-12
Секція_7_2012_12_11-12
Секція_8_2012_12_11-12
Секція_9_2012_12_11-12
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 639
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0