Архів / Archive

Головна » Статті » 2012_12_11-12_KamPodilsk » Секція_8_2012_12_11-12

ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Стадник Вікторія
здобувач
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
м. Київ
 
ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 
Політика безпеки являє собою систему поглядів, заходів, рішень, дій у галузі безпеки, що створюють умови, сприятливе середовище для досягнення цілей бізнесу. Тобто проведена політика безпеки дає змогу підприємству виконувати виробничу програму, випускати конкурентоспроможну продукцію (товари, послуги, роботи), підвищувати ефективність виробництва, збільшувати власність, одержувати необхідний прибуток і т.д.
Під стратегією безпеки розуміють сукупність найбільш значимих рішень, спрямованих на забезпечення програмного рівня безпеки функціонування підприємства.
Стратегія економічної безпеки підприємства – це економічна система забезпечення економічної безпеки підприємства в довгостроковому періоді, що являє собою сукупність  приватних взаємоузгоджених складових, які об’єднує єдина глобальна мета – досягнення рівня економічного прибутку.
Природно, що стратегія економічної безпеки підприємства має певні граничні можливості досягнення глобальної й локальної мети, що зумовлюються економічним потенціалом підприємства і динамікою зовнішнього середовища. Стратегія економічної безпеки підприємства не може ігнорувати макро і мікроекономічної ситуації в країні (особливо при орієнтації на зовнішньоекономічну діяльність), тому що неможливо виробити правила і прийоми функціонування підприємства поза зв’язком із зовнішнім середовищем. Причому найважливіші елементи стратегії економічної безпеки підприємства, які є системо утворювальними, повинні визначатися, виходячи зі специфіки й напрямів діяльності конкретного підприємства та глобальної мети його розвитку.
Стратегії економічної безпеки підприємства – це поєднання взаємозалежних складових елементів економічної стратегії, що спрямовані на підвищення економічного ефекту функціонування підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища з метою реалізації економічно безпечного розвитку. Розроблення стратегії економічної безпеки підприємства ґрунтується на таких принципах:
-   орієнтація на довгострокові глобальні цілі;
-   забезпечення взаємозв’язку сукупності елементів економічної стратегії, за допомогою яких буде забезпечуватися досягнення глобальної стратегічної цілі діяльності підприємства;
-   багатоваріантність напрямів розвитку;
-   комплексність розроблення стратегії.
Забезпечення взаємозв’язку сукупності елементів економічної стратегії, за допомогою яких досягатиметься глобальна стратегічна мета діяльності підприємства. Після визначення глобальної стратегічної мети формуються цілі нижчого рівня – локальні. Для цього необхідно забезпечити реалізацію принципу розроблення стратегії економічної безпеки підприємства, тобто визначити й забезпечити взаємозв’язок сукупності елементів економічної стратегії, за допомогою яких вона досягатиметься. На цьому етапі, використовуючи ряд критеріїв, необхідно визначити спектр стратегічних елементів, які доцільно розглядати як складові стратегії економічної безпеки підприємства. Об'єктивними є  наступні критерії:
-   специфіка галузі господарського комплексу визначає сукупність елементів, які входять до складу стратегії економічної безпеки підприємства, є специфіка галузі господарського комплексу. Це зумовлено тим, що незважаючи на ідентичні глобальні цілі розвитку (для більшості підприємств основною метою діяльності є досягнення певного розміру прибутку), підприємство в рамках кожної конкретної галузі досягає їх по-своєму;
-   стабільність економічних умов господарювання це визначення елементів стратегії економічної безпеки підприємства. Його значимість досить велика. Саме завдяки стабільності економічних умов господарювання можна уникнути банкрутства. Головне завдання стратегії запобігання банкрутству – виявити тенденції, що можуть спричинити кризові явища і розробити заходи, які протидіють цим явищам. Функціонування підприємства в нестабільному економічному середовищі пов’язане з великою кількістю внутрішнього і зовнішнього ризиків. Чим вищий рівень нестабільності економіки, тим більший негативний вплив на діяльність підприємства чинників зовнішнього середовища і вищий ступінь невпевненого положення і результативності діяльності підприємства. Отже, актуальність розроблення стратегії запобігання банкрутству в умовах нестабільної економіки значно зросло.
-   третій критерій визначення елементів стратегії економічної безпеки підприємства є рівень розвитку конкуренції. З погляду ринкової структури, конкуренція являє собою сукупність умов, які ставлять підприємство у стан такого, що приймає ціну, або диктують інший тип поведінки на ринку. Конкурентний ринок є прямою протилежністю монополістичному ринку. Що стосується сучасних підприємств, то основною силою, яка значно впливає на їх конкурентоспроможність, є економічний потенціал покупців. Його зниження ставить під загрозу досягнення не тільки глобальної а і локальних цілей. Тому підприємство для забезпечення економічної безпеки обов’язково повинно приділяти увагу стратегії стимулювання збуту.
-   четвертий критерій визначення елементів стратегії економічної безпеки підприємства – ємність ринку і ринковий механізм – визначають локальні цілі підприємства і напрями їхньої реалізації.  Існує безліч типів рушійних сил, спроможних змінювати ринкові умови. Зважаючи на те, що їхня сутність і дія досить широко описані в економічній літературі, обмежимося їхніми перерахуванням: темп зростання платоспроможного попиту; динаміка складу покупців і зміна засобів використання товарів; відновлення продукції і інновації; зміна структури ринку у зв’язку з появою значного конкурента; зміни у витратах і ефективності і.т.і. Саме вище перераховані факти роблять необхідним вивчення об’єктивності їхнього впливу на стратегію економічної безпеки підприємства.
Розроблення стратегії економічної безпеки підприємства слід здійснювати кількома етапами: визначення глобальної цілі підприємства; виявлення резервів підвищення ефективності його можливостей і небезпек зовнішнього середовища; вибір елементів економічної стратегії; визначення локальних цілей; тактичне планування і розроблення альтернативних варіантів тактичних дій; контроль результатів реалізації стратегії.
 
Список використаних джерел
1.  Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 239 с.
2. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г. В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2007.
3. Ткач В. О. Економічна безпека в умовах ринкових відносин / В. О. Ткач // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. - № 1 – С. 228 – 234.
Категорія: Секція_8_2012_12_11-12 | Додав: clubsophus (2012-12-11)
Переглядів: 3587 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2012_12_11-12
Секція_2_2012_12_11-12
Секція_3_2012_12_11-12
Секція_4_2012_12_11-12
Секція_5_2012_12_11-12
Секція_6_2012_12_11-12
Секція_7_2012_12_11-12
Секція_8_2012_12_11-12
Секція_9_2012_12_11-12
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 639
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0