Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_1_2013_04_18-19

РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Мартинюк Наталія
асистент
Луцький національний технічний університет
м. Луцьк
 
РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 
Реінжиніринг бізнес-процесів є одною з нових концепцій розвитку бізнесу та управління, його також називають радикальним методом управління та розглядають як різновид реорганізації діяльності підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесів - це сукупність методів і засобів, призначених для кардинального покращення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування існуючих бізнес-процесів та створення нових, значно ефективніших.
Реінжиніринг базується на концепції управління на основі бізнес-процесів. Вся діяльність підприємства представляється у вигляді ієрархічної моделі бізнес-процесів, в яких вхідні ресурси перетворюються на вихідні результати діяльності. Описуючі діяльність підприємства через виділення бізнес-процесів підприємство отримує можливість краще зрозуміти процеси, що відбуваються всередині та виявити приховані. Це сприяє підвищенню рівня контрольованості та керованості діяльності [1]. 
Виникнення ідеї управління процесами або управління на основі процесів направлені, передусім, на пошук механізмів підвищення рівня якості як самого процесу управління, так і продукції (робіт, послуг), що створюється, задля забезпечення кращого рівня задоволення потреб споживачів.
Вважається, що реінжиніринг бізнес-процесів бере свій початок з опублікування двох статей, написаних в 1990 році Хаммером (Hammer) і Давенпортом та Шортом (Davenport and Shot), проте, практичного впровадження ідеї набули тільки на початку ХХІ століття. Основним поштовхом до цього послужив стрімкий розвиток інформаційних технологій, які створюють можливість не тільки проводити автоматизацію процесів, а і кардинально їх оптимізувати на основі застосування основних принципів реінжинірингу.
Зокрема, Майкл Робсон та Філіп Уллах [2] пропонують виділяти 6 основних принципів реінжинірингу бізнес-процесів, які коротко відображають наступний зміст:
-         залучення якомога меншої кількості працівників до процесу;
-         делегування клієнту виконання всієї необхідної роботи;
-         делегування постачальникам виконання певних кроків процесу;
-         створення множини версій складних процесів;
-         зменшення кількості входів до процесу;
-         збереження децентралізованих підрозділів, централізуючи обмін інформацією.
Всі вище перелічені принципи передбачають креативний пошук засобів автоматизації процесів та/ або впровадження нових технологій, які направлені на перерозподіл і мінімізацію використання трудових та матеріальних ресурсів, скорочення термінів обслуговування потреб внутрішніх та зовнішніх споживачів, підвищення якості їх обслуговування.
Процесний підхід в управлінні проявляється і в системі управлінського обліку, оскільки облік є обслуговуючою системою по відношенню до системи управління підприємством. При проведенні реінжинірингу бізнес-процесів відбувається зміна інформаційних потреб управлінської ланки підприємства. Цінності набуває альтернативна інформація про очікувані результати (вигоди, втрати) кожного з варіантів сценарію запропонованих заходів. Переважно, до кола управлінських потреб потрапляють необхідність прийняття рішень щодо інвестицій в нове обладнання, розробку чи придбання нових технологій, а тому числі інформаційних.
Зокрема, реалізація принципу «зменшення кількості входів до процесу» безпосередньо стосується використання такого елементу обліку як документування. Вважається, що «велика кількість часу на багатьох підприємствах витрачається на співставлення та зведення різних форм представлення» одної і тої ж облікової інформації [3]. Детальне дослідження «входів» та їх аналіз дозволяє розробити вдосконалення форм первинного обліку щодо відображення даних про процес та застосовувати розширені електронні форми первинних документів для заповнення яких можуть залучатися працівники, задіяні у процесі. Такі форми документів можуть бути інформативними, а для забезпечення правильності їх складання необхідне відповідне методичне забезпечення з організації обліку, що передбачатиме закріплення відповідальних осіб за внесення певного показника, прописування термінів та випадків фіксації даних, а також, візуалізовану карту руху інформаційних потоків.
Особливе місце в системі управлінського обліку при реалізації принципів реінжинірингу відводиться формуванню обліково-аналітичного забезпечення управління людськими ресурсами. Актуальності набуває інформація не стільки про відпрацьований час, обсяг виконаних робіт, норми оплати праці, яка характерна для традиційної облікової системи, а більш актуальною є інформація про рівень кваліфікації персоналу, набір компетентностей, якими володіє працівник, інформація про надмірність чи недостатність трудових ресурсів певної кваліфікації. Оскільки, одним із негативних наслідків реалізації реінжинірингу бізнес-процесів є скорочення робочих місць, підприємства, що приймають ідеї соціальної відповідальності бізнесу, ідуть шляхом забезпечення перекваліфікації кадрів, що потребує проведення навчальних заходів. А в умовах швидкого розвитку технологій, потреба у навчанні персоналу стає постійною. В даній ситуації до системи управлінського обліку варто включати інструментарій з підтримки управління людськими ресурсами.
Представлення діяльності підприємства у вигляді моделі процесів дозволяє підприємству застосовувати прогресивні методи управління, зокрема управління на основі видів діяльності, яке закордоном відоме як Activity Based Management, що включає використання методів обліку витрат та калькулювання за видами дільності (Activity Based Costing), бюджетування на основі процесів (Activity Based Budgetig) та функціонально-вартісний аналіз.
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що розвиток нових методів і технологій, наприклад, одним з яких є реінжиніринг бізнес- процесів, створює умови для  зміцнення зв’язку бухгалтерського, управлінського обліку з такими науками як менеджмент, маркетинг, інформаційні комп’ютерні технології та сприяє доцільності проведення подальших міждисциплінарних досліджень.
 
Список використаних джерел
1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Кисельов А.Д,, Реинжиниринг бізнес-процесов. Курс МВА. М.: Издательство: Эксмо, 2005.
2. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бізнес процессов / М. Робсон, Ф. Уллах. – М.: Аудит, 1997. – 222 с.
3. Ченявский Д.И., Рудаков Д.В. Моделирование и реинжиниринг бізнес-процесив: учеб. пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 84с.
Категорія: Секція_1_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-15)
Переглядів: 639 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0