Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_3_2013_04_18-19

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
Кушнір Володимир
студент
Подільський державний аграрно-технічний університет
м. Кам’янець-Подільський
 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
 
У процесі виробництва продукції рослинництва витрачається жива праця, використовуються засоби і предмети праці. При організації обліку витрат у рослинництві слід враховувати такі його особливості:
-       сезонний характер виробництва;
-       виробничий процес складається з великого обсягу робіт.
Витрати, у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО 1), являють собою зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
У відповідності до основних положень про склад витрат виробництва і формування фінансових ресурсів на підприємствах і в організаціях України , затверджених постановою Кабінету міністрів України, передбачено групування витрат, що включаються до собівартості продукції за двома ознаками:
а) за економічними елементами;
б) за статтями калькуляції.
Витрати, які включаються до собівартості продукції, групуються відповідно до їх економічного змісту за наступними елементами:
1.  Матеріальні витрати (за виключенням з собівартості зворотних відходів);
2.  Витрати на оплату праці;
3.  Відрахування на соціальні заходи;
4.  Амортизація основних засобів;
5. Інші витрати, тобто вартість матеріальних ресурсів, які включаються до собівартості продукції за ціною їх придбання для урахування податку на додаткову вартість, за винятком випадків, коли це передбачено законодавчими актами, націнок або надбавок, комісійних винагород, сплачених постачальницькими і зовнішньоекономічними організаціями; вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, витрат на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються сторонніми організаціями.
Витрати, пов’язані з транспортною доставкою (в тому числі вантажно-розвантажувальні роботи) матеріальних ресурсів і персоналу підприємства, включаються до відповідних елементів (втрати на оплату праці, амортизація, матеріальні витрати).
Класифікація витрат на виробництво за елементами, ми вважаємо використовується з метою:
Ø  визначення розміру оподаткованого прибутку;
Ø  визначення суми національного доходу держави;
Ø  планування витрат (складання кошторисів);
Ø  розрахунок різних економічних показників (матеріальності, трудомісткості, структури витрат на виробництво).
Облік витрат на виробництво за економічними елементами дає змогу визначити, що саме витрачається на виробництво продукції ї на яку суму. За економічними елементами складається кошторис витрат у грошовому вираженні.
Ця класифікація дає відповідь на питання, що втрачено на виробництво, але не дає відповіді, з якою метою зроблені витрати. Тому ця класифікація, хоча і має певне значення в економічній роботі, вона повинна доповнюватись класифікацією витрат на виробництво за статтями калькуляції.
Калькуляції складаються за даними бухгалтерського обліку затрат на виробництво за статтями даних затрат. Особливістю сільськогосподарських підприємств є використання специфічно­го переліку статей витрат. Кожне сільськогосподарське підприємство має право самостійно його встановлювати, проте рекомендованим є такий, що відображений в табл. 1.
Таблиця 1
Рекомендований перелік статей витрат сільськогосподарського підприємства

 
Характерним для сільськогосподарських підприємств є відсутність поділу загальновиробничих витрат на постійні та змінні.
Облік витрат у сільськогосподарському виробництві повинен забезпечувати оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції, трудових, матеріальних та інших витрат на виробництво продукції по підприємству в цілому та по його окремих структурних підрозділах (бригадах, цехах, фермах тощо).
        Витрати виробництва - це сукупність живої та уречевленої праці, яка виступає як витрати засобів і предметів праці. В процесі виробництва одночасно діє природний фактор, що особливо характерний для сільського господарства, в якому виробництво тісно пов’язане з живими організмами -рослинами і тваринами. У цій галузі діяльність неможлива без використання землі, сонця, води та інших чинників природного середовища.
        Метою організації обліку витрат та визнання собівартості продукції (робіт, послуг) є документальне, своєчасне, повне й достовірне відображення фактичних витрат на виробництво продукції для здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а планування (нормування) собівартості продукції (робіт, послуг) передбачає ефективне використання матеріально - технічної бази і коштів.
       Ми поділяємо думку багатьох вчених і вважаємо, що бухгалтерський облік повинен забезпечити інформацію не тільки про загальну суму витрат і доходів, а систематизувати її за видами діяльності, щоб була можливість знати ефективність виробництва конкретних видів продукції, робіт та послуг. Та для потрібно цього застосовувати калькуляцію.
Категорія: Секція_3_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-18)
Переглядів: 3832 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0