Архів / Archive

Головна » Статті » 2014_05_22-23_KamPodilsk » Секція_5_2014_05_22-23

МОТИВАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 65.0(075.8)

Гурська Лариса

викладач

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

м. Ірпінь

 

МОТИВАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація

У статті висвітлено мотиваційні теорії в менеджменті, класифікацію потреб. Визначено мотиви, які є пріоритетними для працівника при виконанні професійних завдань.

Ключові слова: мотиви, мотивація, спонукання, винагороди, потреби, стимули, мотиваційні теорії.

 

Мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи інших до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації [4, c. 165].

Теорії мотивації засновані на результатах психологічних досліджень і класифікуються на дві категорії: змістовні і процесуальні. Змістовні теорії мотивації пов’язані з ідентифікацією внутрішніх спонукань (потреб), що змушують людину діяти в певній ситуації так, а не інакше, визначають структуру потреб людини, виявляючи серед них ті, що мають пріоритетне значення. Мотиваційні теорії аналізують чинники, що справляють вплив на поведінку людини, її трудову активність. Основна увага у цих теоріях сконцентрована на аналізі потреб людини та їх вплив на мотивацію трудової діяльності.

Мотивація праці – це спонукання людини до виробничої чи невиробничої діяльності для задоволення своїх матеріально-побутових потреб і запитів, яке досягається за рахунок її праці. У теоретичному аспекті розробка питань мотивації здійснюється у двох основних напрямах: по-перше, розвитку теорії задоволеності працею, що визначає положення, які спонукають до діяльності та стимулюють її; по-друге, розвитку теорій процесу, що концентрують увагу на виборі поведінки, здатної забезпечити потрібні результати. Усі люди за своєю природою різні, а отже, неоднакові і їхні погляди щодо влади, визнання, успіху, відповідальності, просування по службі, фінансової винагороди.

Розуміння змісту мотивації – головний показник професійної майстерності керівника організації. Знання того, чому люди роблять те, що вони роблять необхідна передумова для того, щоб допомогти їм реалізувати мотиви та попередити випадки, коли відсутність мотивів можуть викликати певні ускладнення. Сьогодні зміст мотивації розуміється вченими по-різному. Наприклад, мотивація по Й. С. Завадському – це сукупна система процесів, що відповідають за спонукання і діяльність. І.Ф. Хміль вважає, що мотивація, як явище психічне є сукупність мотивів.

Аналізуючи мотивацію як процес можна зобразити її у вигляді шести послідовних етапів.

Перший етап – це виникнення потреби. Потреби це усвідомлення відсутності чого-небудь, що спонукає до дії.

Другий етап пошук шляхів забезпечення потреби, яку можна задовольнити, пригнітити чи просто не помічати.

Третій етап визначення цілей. Визначається, що саме і якими засобами необхідно зробити, щоб забезпечити потребу та з’ясувати, що необхідно отримати для усунення потреби.

Четвертий етап реалізація дій. Людина витрачає зусилля для здійснення дій, які дадуть їй можливість придбати те необхідне, що потрібне для усунення потреби.

П’ятий етап отримання винагороди за реалізацію дії. На цьому етапі відзначається, наскільки виконана дія забезпечила очікуваний результат. В залежності від цього відбувається зміна мотивації діяльності.

Шостий етап ліквідація потреби. Людина або припиняє діяльність до періоду виникнення нової потреби або продовжує шукати можливості і здійснювати заходи з усунення потреби [6, с.85].

Шлях до ефективної професійної діяльності людини лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спонукує його до діяльності, які мотиви лежать в основі його дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління ним. На нинішньому етапі розвитку України проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. Уся діяльність людини обумовлена реально існуючими потребами. Люди прагнуть або чогось досягти, або чогось уникнути.

Працівники можуть керуватися в процесі діяльності такими типами мотивації :

Очевидно, що зв'язок мотивації і результатів праці опосередкований природними здібностями і придбаними навичками праці, але саме мотивація джерело трудової діяльності особистості.

Дослідники впливу мотивації на людину розробили чимало теорій мотивації. Всі теорії мотивації сходяться на тому, що поведінка індивіда переслідує певну мету і спрямована на її досягнення. А його вибір базується на власному досвіді, усвідомленні можливостей, сприйманні поточної ситуації тощо. Мотивацію розглядають, як процес безперервного вибору і прийняття рішень, як циклічний процес постійного взаємного впливу суб'єкта дії й ситуації, результатом чого є реальна поведінка.

Не дивлячись на радикальність курсу ринкових перетворень в Україні, ігнорування проблеми мотивації праці призвело до тяжких наслідків: загострення економічної кризи, падіння рівня життя, формування негативного відношення до праці як до цінності, погіршення якості трудового потенціалу, масової дискваліфікації кадрів і росту напруженості на ринку праці.

Актуальність пошуку дієвих механізмів активізації трудової діяльності персоналу обумовила необхідність створення нових методів мотивації. Суть нових методів повинна полягати в індивідуальному підході, у розширенні сфери діяльності працівника і залученні його в справи організації в цілому.

 У зв’язку з цим, можна виділити три загальні прийоми мотивації трудової діяльності :

1. Прийоми, орієнтовані на працівників.

2. Прийоми, орієнтовані на роботу.

3. Прийоми, орієнтовані на організацію [5, с.159].

Мотивація праці є одним із провідних інструментів управління персоналом, що впливають на економічний розвиток організації. Основними мотиваційними чинниками є, по-перше, результати праці з точки зору її соціальної значущості і, по-друге, матеріальне винагородження (те, що очікується, і те, що одержується). Оптимальною є така мотивація праці, при якій працівник усвідомлює свою значимість у (колективі, суспільстві, тощо) та водночас задовольняє її матеріальні потреби.

Систему мотивування праці на підприємстві потрібно будувати так, щоб кожен працівник міг чітко розуміти її зміст. Звичайно, потрібно дотримуватись простих правил мотивації: більше і рідше; частіше, але менше, що дасть можливість ефективно заохочувати кожен позитивний результат роботи.

Заохочення персоналу повинно організовуватись за показниками, що сприймаються кожним як правильні. Ці дії повинні викликати в працівників відчуття справедливості та налагоджувати роботу не тільки задля задоволення власних потреб, але спонукати до «дружніх стосунків» з адміністрацією.

З вище переліченого стає зрозуміло, що мотивація – це частина трудового процесу, яка полягає у підвищенні економічних результатів діяльності підприємства за допомогою матеріального та духовного стимулювання високих виробничих результатів працівника.

 

Список використаних джерел

  1. Завадський Й.С. Менеджмент У 3 т. – Т.1 –3-вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту. – 2004. – 542 с.
  2. Кредисов А.І., Панченко Є.Г. Менеджмент для керівника – К.; Т-во Знання КОО, 2005. – 556 с.
  3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. – 352 с.
  4. Михайлов С.І. Менеджмент : навч. Посіб. I/ С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.С. Степасюк /та ін./ За ред. С.І. Михайлова — 2-ге вид. випр. та доп. - К.: “Центр учбової літератури”, 2012. - 536 с.
  5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608с.
  6. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие для высших учеб. завед. – К.: Знання, КОО, 2003. – 512с.
  7. Електронна бібліотека http://www.studentbooks.com.ua/
  8. Наукова бібліотека http://pulib.if.ua/
  9. Бібліотека економіста http://library.if.ua/
Категорія: Секція_5_2014_05_22-23 | Додав: clubsophus (2014-05-21)
Переглядів: 3671 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2014_05_22-23
Секція_2_2014_05_22-23
Секція_3_2014_05_22-23
Секція_4_2014_05_22-23
Секція_5_2014_05_22-23
Секція_6_2014_05_22-23
Секція_7_2014_05_22-23
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0