Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_1_2015_03_27

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Садовська Ірина

к.е.н., професор, завідувач кафедри

Луцький національний технічний університет

м. Луцьк

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

У світовій економіці домінуючими є три ключові фактори: вибуховий розвиток інформаційних технологій, глобалізація ринків, індивідуалізація соціуму. Загострюються конфлікти інтересів між покупцями, продавцями і виробниками. Крім того, все більше віддаляються між собою капітал-власність і капітал-функція. Власники, менеджери, працівники і контрагенти переслідують здебільшого свої вузькоглядні цілі, внаслідок чого спостерігається переважання трансакційних витрат над трансформаційними. Інститути та інституції набувають нового забарвлення, їх взаємозв’язки між собою і вплив на суб’єкти господарювання є реальними і суттєвими. В таких умовах відбувається реформування управлінських теорій і практик менеджменту. В таких умовах сфера дії управлінського обліку є надмірно широкою і потребує перегляду його теорії, особливо в частитні впровадження його інноваційних методів і розвитку методології пізнання.

В якості наукової гіпотези в дослідженнях рекомендуємо інституційний підхід, сутністю якого є сукупність методологічних принципів взаємного впливу інститутів та інституцій, що формують основу економічних і неекономічних (соціальних, культурних, історичних та ін.) чинників. Такий підхід дозволить розвинути інноваційну інжинірингову теорію та отримати додаткові знання про управлінський облік. При цьому, інституціональна економічна теорія розглядається як основа чи кут зору процесу дослідження.

Інституціональний аспект управлінського обліку як теорії так і практики базується на всесторонньому анлітичному осмисленні основних економічних теорій, зокрема, теорії ринкової рівноваги, раціональних сподівань учасників ринку,  випадкових блукаючих цін, інформаційної гіперактивності, фрактальної геометрії, детермінованого хаосу тощо.

Аналіз інституціонального середовища показав перевагу впливу неформальних інституцій на формування національного менталітету культури бізнесу, агентських відносин і взаємозв’язків складної і перезавантаженої інформаційним шумом системи  управління. Породження такими умовами трансакційних витрат і посилення їх впливу на формування управлінського рішення, ставить перед управлінським обліком пріоритетну задачу їх ідентифікації, оцінки і відображення в обліковій системі як повноцінного елементу. Про значущість досліджень трансакційних витрат з позиції управлінського обліку наголошують науковці Воронова О.Ю., Панков В.В. [1; 2; 5], бухгалтерського – Жук В.М., Канцуров О.О. [3; 4].

Новий підхід до класифікації витрат пропонує Канцуров О.О., поділяючи їх на трансакційні, трансформаційні і альтернативні [4, с. 213]. На наш погляд, для цілей управлінського обліку є на часі виокремити дві групи витрат: трансформаційні і трансакційні. В такому ж групуванні доцільно розглядати непродуктивні витрати і втрати, а також доходи, пов’язані з трансформаційними і трансакційними процесами. Трансакції, як прояв взаємодії інститутів [3], впливають на виникнення трансакційних витрат і трансакційних доходів. Такий інноваційний підхід суттєво змінює вектор розвитку теорії і практики управлінського обліку, і, водночас, ставить перед обліковою наукою нові завдання дослідження міжпредметних зв’язків і перехресних методологій пізнання об’єктів управління під кутом зору інституціоналізму.

 

Список використаних джерел

  1. Воронова Е. Ю. Неоинституциональный анализ учетного процесса : монография [Текст] / Е. Ю. Воронова. – М. : МГИМО-Университет, 2010. –  230 с.
  2. Воронова Е. Ю. Институциональные основы управленческого учета (теория, методология, практика) : монография [Текст] / Е. Ю. Воронова. – М. : Изд-во МГОУ, 2011. – 358 с.
  3. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: монография [Текст] / В.Н. Жук. –  СПб: АНО ИПЭВ, 2013. — 416 с.
  4. Канцуров О.О. інституціональний аспект бухгалтерського обліку: монографія [Текст] / О.О. Канцуров. – К. : ННЦІАЕ, 2014. – 380 с.
  5. Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля : коллективная монография / [В. В. Панков и др.] / под ред. В. В. Панкова. – М. : ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова». – 2009. – 428 с.
Категорія: Секція_1_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 399 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0