Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_1_2015_03_27

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Осадча Тетяна

к.е.н., доцент, докторант

Житомирський державний технологічний університет

м. Житомир

 

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

 

На сучасному етапі виробничими підприємствами майже не використовуються можливості договорів ренти для підвищення ефективності їх функціонування. Недослідженість даного питання особливо в частині бухгалтерського обліку підтверджує актуальність даної тематики. У процесі ведення господарської діяльності підприємств, що надають у користування обмежений ресурс, управлінський персонал зобов’язаний створити таку систему управління, яка б забезпечувала успішний розвиток суб’єкта господарювання на ринку. Відповідно система бухгалтерського обліку повинна формувати та надавати зацікавленим користувачам повну та достовірну інформацію з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Одним з найпоширеніших видів ренти в сучасних умовах господарювання є земельна рента. Дане поняття притаманне сфері економічної теорії, і лише останнім часом входить в систему бухгалтерського обліку. Актуальності питання бухгалтерського обліку земельної ренти набуває через те, що це дохід, а так як бухгалтерський облік повинен давати повну та достовірну інформацію про стан підприємства, а саме його доходи та витрати, то дане завдання не буде виконуватися доти, доки додатковий (рентний) дохід не буде визнано обʼєктом бухгалтерського обліку.

Дослідженню питання облікового відображення земельної ренти присвячували свою увагу такі вчені: О. Башинський, С.Г. Вегера [1], В.М. Жук [2], Г.Г. Кірейцев, А. Мартин, C.І. Мельник, Т.П. Остапчук [3] та інші. Але ряд питань організації та методики бухгалтерського обліку земельної ренти залишився невирішеним.

Метою дослідження є розробка організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку земельної ренти як додаткового доходу субʼєкта господарювання з метою формування необхідної інформації для управління доходами підприємства.

Дохід, який отримують землевласники, реалізуючи власність на землю називають земельною рентою. Основною причино виникнення визначають існування монополії на землю як об’єкта господарювання. Виділяють наступні форми земельної ренти:

– абсолютна рента – рента, яка утримується власником землі з орендарів незалежно від місцезнаходження ґрунтів та їх родючості;

– диференційна І-го роду – виділення земель за їх якістю;

– диференційна рента ІІ-го роду – виникає внаслідок послідовних вкладень капіталу та праці в одну і ту ж ділянку землі, вона утворюється за рахунок дії суб’єктивних чинників;

Існують думки про відсутність диференційної ренти в умовах розвитку економіки, як наслідок це безперспективність будь-яких встановлень цін на природні ресурси. Цю точку зору вважаємо помилковою, оскільки однакова за кількістю та якістю праця, вкладена, наприклад, у різні за якістю земельні ділянки, дає різні економічні результати.

– монопольна рента – виступає як додатковий дохід, який утворюється внаслідок перевищення ціни товару над його вартістю, коли даний товар вироблений за сприятливих умов, це у свою чергу дасть можливість виробляти рідкісні види продукції та за рахунок цього встановити на них монопольно високі ціни.

Монопольна рента утворюється в особливих кліматичних умовах, або ж на землях особливої якості. Саме на них можливе обмежене виробництво сільськогосподарських продуктів з особливими, унікальними якісними характеристиками. Джерело монопольної ренти є результатом додаткових вкладень праці і капіталу в землю. Це, як правило, частина прибутку, створена в інших галузях виробництва, яку отримує землевласник через монопольні ціни, тобто через перерозподіл. Тому монопольну ренту можна вважати незаробленим доходом або “квазірентою”.

До цього часу в бухгалтерському обліку підприємств не розглядалася рентна природа доходів. Це досить складний аспект доходів підприємства і дуже складно визначити її розмір, і як наслідок відобразити в бухгалтерському обліку.

Для побудови методики бухгалтерського обліку земельної ренти важливим є механізм її формування. Рента знаходиться у складі надприбутку підприємства за умови його звичайної діяльності. Цей факт пояснюється тим, що рента являє собою не просто дохід, який отримує власник обмеженого ресурсу, рента – це додатковий дохід від ресурсу з унікальними властивостями.

Отже, об’єктом бухгалтерського обліку операцій із земельною рентою є додатковий дохід, який отримує власник земельної ділянки кращої якості за надання її у користування.

Для відображення в бухгалтерському обліку земельний рентний дохід необхідно оцінити (табл. 1).

Таблиця 1

Методи обчислення рентного доходу*

№ з/п

Науковці, що започаткували

Порядок розрахунку

Умовні позначення

1

Західні економісти (Гэффни, 2000; Deacon, Johnson, 1985)

R = G - С - K ( i + d)

R - рента; G – валова продукція; C – поточні витрати на прибуток; K - капітал; i – банківський відсоток; d - норма амортизації; G - C = грошовий потік; K (i + d) – витрати використання капіталу.

2

Російський науковець Л.А. Тропко (2004)

Р = В - НЗ - НП

В – виручка від реалізації; НЗ – нормальні витрати з урахування найбільш ефективних технологій; НП – нормальний прибуток, який залишається на підприємстві після виплати податків та погашення відсотків за кредит

3

Центральний економічно-математичний інститут РАН

R = max ajqj (Zj - Sj)

 

R - природна рента; Zj – сукупні витрати на добування j-го природного ресурсу в замкнутих умовах; Sj – сукупні витрати на добування природного ресурсу в оціночних умовах, qj – об’єм добування; aj – коефіцієнт, який відображає динаміку використаних в розрахунках показників (Zj, Sj, qj).

Систематизовано на основі [4]

 

Щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку, то запропоновано застосовувати субрахунок 713.1 “Земельна рента” так, як операції з даним видом ренти мають значну схожість з операціями оренди активів. Основні кореспонденції рахунків, які виникають при отримані рентного доходу, наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Кореспонденції рахунків для обліку земельної ренти

№ з/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1

Акт приймання-передачі

Надано у користування земельну ділянку

10.2

10.1

2

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано рентну плату

377

713.1

3

Податкова накладна

Відображено суму ПДВ

713.1

641

4

Виписка банку

На поточний рахунок отримано плату за користування земельною ділянкою

311

377

 

Отже, рентний дохід може бути визначений завдяки різниці валового доходу  підприємства, що працює в кращих умовах, та іншого, а це можна здійснити з налагодженим бухгалтерським обліком. Бухгалтерський облік рентного доходу повинен надавати своєчасну та достовірну інформацію про даний показник для забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства, забезпечити надходження додаткових платежів до держави у вигляді податку на даний вид доходу, забезпечити всеохоплюючий контроль за рентним доходом підприємства та надавати показники для його аналізу.

 

Список використаних джерел

1. Вегера С.Г. Развитие методологии бухгалтерского учета земли в контексте современной теории ренты / С.Г. Вегера. – Новополоцк: ПГУ, 2011. – 464 с.

2. Жук В.М. Обліково-аналітичне забезпечення земельних відносин / В.М. Жук // Агроінком. – 2011. - № 7-9. – С.116-121.

3. Остапчук Т.П. Земельна рента в системі бухгалтерського обліку / Т.П. Остапчук – Вісник ДонНУЕТ. – 2012. – № 3 (55). – 376-381.

4. Титова Г. Биоэкономические проблемы рыболовства в зонах национальной юрисдикции / Титова Г. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.npacific.ru/np/library/katalog.htm.

Категорія: Секція_1_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 513 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0