Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_3_2015_03_27

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ЙОГО СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ

Крочак Оксана

к.е.н., доцент

Уманський національний університет садівництва

м. Умань

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ЙОГО СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ

 

Забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємств у майбутніх періодах змушує їх керівників шукати відповідні шляхи її досягнення не тільки в зовнішньому, але й у внутрішньому середовищі господарства. Одним із таких шляхів може бути трансформування інформаційної системи підприємства, використання системи управлінського обліку для потреб персоналу, з врахуванням особливостей окремих сільськогосподарських галузей, запровадження закордонного досвіду використання окремих методів управління.

Управлінський облік діє ефективно лише при оптимальному підборі інструментарію, що самостійно визначається в межах кожного господарства. Важлива роль управлінського обліку відводиться в управлінні витратами, що є його головним об’єктом, особливо відносно господарств та галузей, що мають значну собівартість кінцевої продукції.

В сучасних умовах добре організований управлінський облік – це гнучка динамічна система, що постійно розвивається, поповнюється новими елементами та удосконалюється під впливом внутрішніх господарських та зовнішніх ринкових факторів. Управлінський облік дозволяє поліпшити управління господарською діяльністю, а також є засобом внутрішнього контролю власника підприємства.

В умовах ринкової економіки управлінський облік представляє собою об'єктивну необхідність, а його ведення є однією з передумов, що дозволяють керівництву підприємств приймати правильні управлінські рішення, вважає М.З. Пизенгольц [1, с. 60]. Основна увага переноситься на запобігання негативних наслідків відповідних рішень ще до їх прийняття через врахування якомога більшої кількості факторів можливого впливу, що і спричиняють невизначеність рішень.

Тобто, в сучасних умовах ефективність пошуку шляхів оптимізації основних напрямів діяльності підприємств залежить насамперед від належного інформаційного забезпечення керівників як до прийняття управлінського рішення, так і під час його виконання та аналізі отриманих результатів.

Реалії функціонування української економіки висувають нові вимоги не тільки до окремих галузей та кожного підприємства, а й до організації та ведення обліку суб’єктами господарювання усіх форм власності, що і забезпечує керівників інформацією.

Сучасний бухгалтерський облік формувався, видозмінювався, удосконалювався протягом століть, від виникнення товарно – грошових відносин, подвійного запису до використання комп‘ютерних технологій в обліку підприємств.

Традиційно, бухгалтерський облік нагромаджував інформацію про господарські факти та явища, що вже відбулися і використовувався безпосередньо для потреб власника. Перехід від індивідуальної і мануфактурної до фабричної організації виробництва, поява великої кількості промислових підприємств, компаній і акціонерних товариств, вільного підприємництва сприяли розвитку виробничих відносин, ринків капіталу, товарів і праці, а також вільному ціноутворенню. При зростанні конкуренції та практично відсутності впливу на ціну готового продукту головним напрямом забезпечення прибутковості для більшості підприємств став постійний контроль за витратами, прогнозування майбутніх дій з врахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів на основі належного інформаційного забезпечення, в т.ч. через калькуляційний, виробничий облік, а згодом управлінський облік.

Інформація, її обсяг та відповідні вимоги знаходяться під впливом багатьох факторів, які вплинули на розвиток управлінського обліку, а саме:

  • рідкісність ресурсів, їх обмеженість, посилення ролі величини витрат, її оптимізації у підвищенні конкурентоздатності підприємства;
  • поява різних користувачів інформації: державних органів, акціонерів, інвесторів;
  • різні підходи до управління та обліку в межах країн, континентів, політичних устроїв;
  • виділення, поряд з технологічним, інформаційного інструментарію впливу на витрати [2].

В межах управлінського обліку трансформувалися елементи методу бухгалтерського обліку та методи управління, а тому можливе альтернативне використання окремих методів для досягнення визначеної мети або цілі. В даному разі альтернативність, по відношенню до інструментарію, означає вільний вибір, що базується на врахуванні технологічних, організаційних, фінансових особливостей підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. Пизенгольц М. З. О содержании управленческого учета / М.З. Пизенгольц // Бухгалтерський учет. - 2000.- № 19.- С.60-62.
  2. Чебан Т.М. Методологія управлінського обліку та перспективи його розвитку / Т.М. Чебан // Вісник ХНТУ. - 2010. - № 4. - С. 21-25.
Категорія: Секція_3_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 373 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0