Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_4_2015_03_27

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Антоненко Яна

студентка

Лега Ольга

к.е.н., доцент

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Метою створення будь-якого підприємства є отримання винагороди від своєї діяльності або певного соціального ефекту. Дані показники називаються фінансовими результатами діяльності суб’єкта господарювання. Для визначення їх розміру здійснюють аналіз фінансових результатів.

Від результатів аналізу залежить його подальший розвиток. Керівники на основі отриманих даних можуть зробити висновок про можливість впровадження нового виду продукції чи зміни в структурі виробництва, інвестори ж оцінюють доцільність вкладення коштів в дане підприємство [1].

Мета аналізу фінансових результатів — визначити повноту та якість їх отримання, оцінити динаміку абсолютних і відносних показників, з'ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання.

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

- систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

- виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;

- розроблення заходів для використання виявлених резервів [2].

Основними функціями фінансового аналізу є:

- об’єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності й діловій активності об'єкта аналізу;

-  виявлення факторів і причин досягнутого стану й отриманих результатів;

- підготовка й обґрунтування прийнятих управлінських рішень в області фінансів;

- виявлення й мобілізація резервів поліпшення фінансового стану й фінансових результатів, підвищення ефективності всієї господарської діяльності.

Інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність. Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відбивають майновий та фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Методика фінансового аналізу включає три взаємозалежних блоки: 1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 2) аналіз фінансового стану підприємства; 3)аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства [3].

Можна виділити такі основні етапи фінансового аналізу підприємства:

1. Збір і підготовка вхідної інформації

2. Аналітична обробка

3. Аналіз, оцінка і інтерпретація результатів

4. Підготовка висновків і рекомендацій

На 1-му етапі проводиться збір внутрішньої та зовнішньої інформації, оцінка її достовірності. На цьому етапі з'ясовують особливості облікової політики підприємства, відбирають необхідні форми бухгалтерської звітності та проводять їх звірку, збирають статистичну інформацію.

На 2-му етапі здійснюють переведення типових форм бухгалтерської звітності в аналітичні форми, які дозволять проаналізувати структуру звітів і динаміку змін, проводять розрахунок і групування показників по основних напрямках аналізу.

На 3-му етапі проводиться аналіз структури і динаміки змін основних показників фінансових звітів, виявляють взаємозв'язки між основними показниками, здійснюють інтерпретацію отриманих результатів.

На 4-му етапі готують висновок щодо фінансового стану підприємства, виявляють «вузькі» місця і резерви підвищення ефективності діяльності, розробляють рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Джерела інформації аналізу фінансових результатів – дані фінансової звітності (ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) », ф. 4 «Звіт про власний капітал», ф. 5 «Примітки до фінансової звітності»), дані бухгалтерського обліку, статистична звітність та планові дані.

Результати фінансового аналізу повинні достовірно відображати фінансовий стан підприємства, результати його діяльності і їх модифікації, що відбулися за звітний період.

Фінансовий аналіз підприємства завершується складанням конкретного плану зміцнення його фінансового стану, який містить виробничі, технологічні та організаційні заходи.

Отже, вчасний та об’єктивний аналіз фінансових результатів сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств, найбільш раціональному та ефективному використанню основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, усунення зайвих витрат. А отримані результати аналізу створюють об’єктивні умови для підвищення ефективності управлінських рішень, а також отримання обґрунтованої облікової та аналітичної інформації для планування й прогнозування фінансових результатів, підвищення ефективності діяльності підприємств в результаті покращення фінансових результатів.

 

Список використаних джерел

  1. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : [навч. посіб.] / Т. Д. Костенко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400 с.
  2. Економічний аналіз : [навч. посіб.] / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін. ; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – [ 2-ге вид., перероб. і доп.] - К. : КНЕУ, 2007. - 556 с.
  3. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства / В. О. Мец. – К. : Вища школа, 2005. – 246 с.
Категорія: Секція_4_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 1595 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0