Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_4_2015_03_27

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кащена Наталія

к.е.н., доцент, професор

Чміль Ганна

асистент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

м. Харків

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та поява нових напрямів використання комп’ютерних ресурсів актуалізують дослідження існуючих інформаційних систем обліку задля покращення процесу обробки інформації та оперативного прийняття управлінських рішень щодо капіталу торговельного підприємства.

З позицій бізнесу сучасні інформаційні системи і технології є адекватною відповіддю на виклик часу, і являють собою повнофункціональні системи організаційного управління з елементами обліку, планування, контролю і аналізу, а також модулями прийняття управлінських рішень. Аналіз ринку сучасних інформаційних технологій свідчить, що на даний час існує багато управлінських інформаційних систем, з яких найбільш відомими у розвинутих країнах є: ERP (Enterprise Resource Planning); MRP (Material Retirements Planning); CSRP (Customer Synchronized Relationship Planning); DSS (Decision Support System). Але нажаль, вони не знайшли широкого застосування в практичній діяльності вітчизняних підприємств, зокрема торговельних. Об’єктивними причинами, що спонукають керівництво підприємств відмовлятися від потужних управлінських інформаційних систем, зокрема класу ERP та DSS, є висока вартість і складність впровадження при непередбачуваності ефекту їх використання та недостатнє технічне забезпечення. За цих обставин для підприємств торгівлі, на наш погляд, найбільш оптимальним шляхом вирішення проблеми якісного інформаційного забезпечення управління капіталом є створення управлінської інформаційної системи шляхом перебудови існуючих інформаційних систем обліку відповідно до алгоритмів, запропонованих в ERP та DSS системах.

Для організації процесу перетворення існуючої на конкретних підприємствах торгівлі інформаційної системи обліку в управлінську інформаційну систему, яка поєднує «максимально можливий комплекс функцій для управління всіма бізнес-процесами підприємства» [1, с. 231], і здатна забезпечити підтримку прийняття рішень щодо капіталу, нами розроблений алгоритм технології трансформації і створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління підприємства торгівлі з контурами менеджменту основних процесів фінансово-господарської діяльності, зокрема Контуром управління фінансами.

Ефективність функціонування даного Контуру значною мірою обумовлюється своєчасністю та релевантністю інформації, що продукується підсистемою бухгалтерського обліку. На нашу думку забезпечити якісно новий рівень інформаційної моделі обліку капіталу підприємства торгівлі дозволить відповідно сформована облікова політика і виокремлення основних і додаткових опцій щодо формування на рахунках бухгалтерського обліку та представлення у фінансовій та внутрішній управлінській звітності підприємства інформації про капітал, а також створення відповідних баз даних в розрізах, необхідних для управління. Формування поряд з основними додаткових опцій дозволить реалізувати ключові завдання управлінського обліку і створити найкращу інформаційну модель «не тільки для відображення реальних фактів і подій, що відбулися, але й для імітування таких подій для варіантного аналізу та прийняття рішень» [2, с. 57].

Структурування баз даних щодо складових елементів капіталу підприємства слід здійснювати за реляційним підходом, і враховувати, що склад інформаційних масивів визначають дані первинного, поточного та підсумкового обліку капіталу, що є основою для формування та отримання вихідної інформації у форматі журналів-ордерів, аналітичних відомостей обліку, реєстрів обліку, розрахункових відомостей та довідок бухгалтерії, форм фінансової та управлінської звітності в режимі реального часу за означений інтервал. Такий підхід надасть нові можливості накопичення і збереження інформаційних ресурсів про капітал в різних аналітичних розрізах на файл-сервері, та їх використання особами, що приймають управлінські рішення, а також дозволить експортувати отримані облікові дані для здійснення розрахунків, пов’язаних з обслуговуванням капіталу в автоматизованому режимі.

Таким чином, створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління підприємства торгівлі забезпечать якісно новий рівень інформаційної моделі обліку капіталу та його аналізу. Подальші наукові дослідження за цим напрямом потребують розробки або удосконалення існуючого програмного забезпечення обліку  відповідно до потреб формування релевантної обліково-аналітичної інформації для обґрунтування тактичних і стратегічних рішень щодо капіталу підприємства торгівлі.

 

Список використаних джерел

  1. Бєльтюков Є. А. Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Є. А. Бельтюков, Г. І. Задорожко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 228 – 234.
  2. Куцик П. О. Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні / П. О. Куцик // Облік і фінанси. – 2013. – № 4. – С. 52–59.
Категорія: Секція_4_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 624 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0