Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_4_2015_03_27

ВІДОБРАЖЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стопчанська Галина

магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Амортизація необоротних активів є невід’ємною характеристикою необоротних активів підприємства, яка характеризує ступінь зносу основних засобів, а отже, й інтенсивність їх використання та показує необхідність їх оновлення. Отже, існує нагальна потреба продовжити дослідження покращення відображення амортизації в системі обліку та звітності з використанням сучасних технологій..

Теоретичну природу поняття зносу (амортизації) необоротних активів вивчали у своїх працях вчені В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Бутинець Ф.Ф. та інші. Значний вклад у вивчення питання обліку амортизації необоротних активів здійснили такі вчені як Голубнича Г.П., Гура Н.О., Дорош Н.І., Засадний Б.А., Коблянська Г.Ю., Мельник Т.Г., Швець В.Г. та інші.

Автоматизація обліку амортизації необоротних активів дозволяє вирішити ряд задач і значно покращити облік на підприємстві. Це може виражатися в:

  • впорядкуванні бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів. Якщо при паперовій бухгалтерії для одержання якої-небудь інформації, наприклад специфічної вибірки оборотів по субрахунку рахунка №10, було потрібно декілька годин роботи, то на комп'ютері – натиснув клавішу і вибірка роздрукувалася.
  • зниженні числа бухгалтерських помилок. Це дуже важливий фактор, якщо враховувати величину штрафів і пені за приховання оподатковуваних величин, причиною якого, як правило, є саме бухгалтерські помилки, а не деякий злий намір.
  • підвищенні оперативності бухгалтерський обліку амортизації необоротних активів. Якщо раніше, при паперовому бухгалтерський обліку, бухгалтера не встигали за первинною документацією і робили проводки з запізненням, а квартальний і річний звіт здавався в останній момент, то зараз це припинилося.
  • підвищенні економічності бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів.
  • інші фактори, що залежать від специфіки кожного конкретного підприємства.

Комп'ютеризація принципово не змінює елементів методу бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів. Найбільші зміни відбуваються в технології обробки облікової інформації, що виражається в порядку побудови комп'ютерних форм бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів. Натомість методика обліку та контролю підприємств, на яких використовуються КІСП та КСБО, котрі мають значний вплив на ведення бізнесу та бухгалтерського обліку, зазнає значних суттєвих змін, хоча загальна мета й обсяг контролю не змінюються. Зберігаються його завдання, діють основні елементи його методології.

Автоматизація бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів підприємства, з одного боку, і автоматизація контролю, з іншого, докорінно змінюють проведення контролю на конкретному економічному об'єкті. Стали розрізняти контроль поза комп'ютерним середовищем, тобто на об'єкті з традиційною технологією ручного ведення обліку, і контроль у комп'ютерному середовищі – на об'єкті, де бухгалтерський облік амортизації необоротних активів виконують з використанням комп'ютерів. Сам контроль можна також проводити без використання комп'ютерів або за їхньою допомогою.

У цих умовах суттєво змінюється організація і методика проведення контролю амортизації необоротних активів, оскільки здійснення її за методиками, орієнтованими на традиційний облік, не дає бажаного результату.

З розвитком комп’ютерних технологій облік та контроль амортизації необоротних активів може бути значно спрощений. Одним з здобутків ХХІ століття стала програма «1С: Управління виробничим підприємством» (УВП) — це продукт фірми «1С».

На додаток до управлінського і регламентованого обліків амортизації необоротних активів можна вести облік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). З метою зниження трудомісткості облік по МСФЗ ведеться неоперативно, з використанням трансляції (перерахування) даних інших видів обліку [3].

Операції з обліку основних засобів - надходження, ухвалення до обліку, модернізація, передача, списання - реєструються відповідними документами. Передбачено, що основний засіб може з'явитися у підприємства різними способами: в результаті його придбання і подальшого введення в експлуатацію, в результаті будівництва, в результаті монтажу. Надається можливість реєстрації додаткових витрат, пов'язаних з придбанням та монтажем основного засобу, та їх відображення в первісної вартості основного засобу.

При прийнятті основного засобу до обліку в інформаційну базу вносяться відомості, необхідні для бухгалтерського обліку та подальшого нарахування амортизації. У більшості випадків основні клопоти бухгалтера з обліку основного засобу на цьому закінчуються.

Відомості про основний засіб доступні до перегляду за допомогою спеціальної екранної форми. При реєстрації основного засобу зазначаються рахунок бухгалтерського обліку основного засобу і рахунок амортизації, матеріально відповідальна особа (МВО), спосіб амортизації та строк корисного використання основного засобу. Можна використовувати складні способи амортизації, розподіляти суми нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можна вказати графік нарахування амортизації. Конфігурація містить довідкову інформацію, необхідну для нарахування амортизації - єдині норми амортизації. Амортизація по всіх основних засобах виконується в кінці кожного місяця автоматизованої регламентної операцією.

При прийнятті нематеріального активу до обліку в інформаційну базу вводяться відомості, необхідні для відображення нематеріального активу на рахунках бухгалтерського обліку та подальшого нарахування амортизації

Амортизація нематеріальних активів нараховується в кінці кожного місяця автоматизованої регламентної операцією.

З наведеного вище можна зробити висновки, що проведений аналіз можливостей удосконалення системи обліку зносу (амортизації) необоротних активів на основі використання новітніх інформаційних технологій дав можливість виявити, що використання обліково-аналітичної програми 1С УПВ 8.2 дозволяє якісно удосконалити обліково-аналітичні процедури, що пов’язані із нарахуванням, обліком та звітністю зносу (амортизації) необоротних активів. Подальші наукові дослідження варто спрямувати на створення прозорої і узгодженої комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку підприємства з відведенням в ній належного місця інформаційному забезпеченню обліку нарахування амортизації необоротних активів та її використання на фінансування інвестиційної діяльності підприємств.

 

Список використаних джерел

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт].– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
  2. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  від 07.02.2013 р.  № 73 [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
Категорія: Секція_4_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-27)
Переглядів: 1142 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 623
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0