Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_6_2015_03_27

АУДИТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Белінська Світлана

к.е.н., доцент

Чорноморський Державний Університет імені Петра Могили

м. Миколаїв

 

АУДИТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

Глобалізаційні процеси у світовій економіці передбачають перебіг капіталу до підприємств, які гарантують найефективніший спосіб його використання. Це зумовлює зростання інтересу до інформаційної основи прийняття обґрунтованих управлінських рішень фінансової звітності та підвищення вимог до її якісних характеристик. Незважаючи на перманентну модернізацію національної системи фінансово-господарського контролю, формування цілісної системи аудиту в аграрному секторі економіки не завершено. Необхідність суспільного незалежного контролю функціонування підприємницьких структур недержавної форми власності в аграрному секторі економіки України доводить об’єктивно існуючу потребу в розширенні галузевого ринку аудиторских послуг.

Аудиторська діяльність щодо обслуговування агропромислового комплексу передбачає здійснення аудиту фінансової звітності підприємств галузі, надання супутніх послуг, що включають організаційне і методичне забезпечення суб’єктів господарювання консультаціями та послугами з питань бухгалтерського обліку, оптимізації оподаткування, складання фінансової та інших видів звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності, супроводження трансакцій, що відносяться до зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій, в тому числі іноземних, розробки стратегічних фінансових планів розвитку бізнесу, впровадження ефективних підходів до організації та здійснення внутрішнього контролю, а також здійснення інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності в галузі.

В останні роки зниження ролі бухгалтерського обліку в формуванні системи економічної інформації підприємства, орієнтування лише на правила податкового законодавства спричинило досить вагоме зниження кваліфікації економічних кадрів підприємств. До того ж, і податкові інспектори наразі не володіють відповідними знаннями з бухгалтерського обліку, інформація якого з прийняттям податкового кодексу стає вихідною точкою для розрахунку податкових зобов’язань. Це призводить до того, що на початкових етапах неминучими можуть виявитися суперечності та непорозуміння застосування бухгалтерських правил через недостатню компетенцію в даних питаннях як спеціалістів підприємств, так і працівників податкових інспекцій на місцях.

Наближення аудиторських служб до суб’єктів господарювання в прямому та переносному сенсі дасть можливість оперативно доводити до них нормативно-правову та інформаційну базу і таким чином подолати традиційне відставання аграрної галузі в сферах обліку, фінансів, оподаткування, іншій економіко-правовій діяльності.

Важливо підкреслити, що аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Головна мета аудиту - аналіз та оцінка фінансового стану фірми-клієнта і вироблення рекомендацій щодо його поліпшення.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Отже, земельний аудит повинен вирішувати питання по перевірці правильності даних, що містяться у всіх правових, нормативно визначених документах та їх зіставленні. Адже нерідко трапляються ситуації, коли в різних організаціях дані про одну і ту ж земельну ділянку різні [3].

Говорячи про земельний аудит, можна виділити кілька основних етапів такого аудиту:

  • перший етап земельного аудиту передбачає перевірку документів, що встановлюють право на землю;
  • на другому етапі земельного аудиту перевіряють права власності;
  • третій етап земельного аудиту заключається в перевірці задокументованих обмежень на використання землі і обтяження прав на землю;
  • четвертий етап земельного аудиту передбачає перевірку фізичних властивостей земельної ділянки і розвитку прилеглої території.

На жаль, сьогодні така послуга, як земельний аудит, ще не містить чітко визначеного регламентованого виду робіт. Всі питання тісно пов’язані з системою ведення державного земельного кадастру, яка повинна володіти повною, якісною та достовірною інформацію про земельний фонд України. Тому, щоб уникнути можливих неприємностей, рекомендується проводити аудит передбачуваного до купівлі земельної ділянки. Належним чином проведений земельний аудит не лише застереже покупця земельної ділянки від небажаних наслідків, але і може бути корисним для власника такого об’єкту, який на підставі результатів аудиту може з’ясувати основні вади свого активу і провести необхідні дії по зменшенню впливу виявлених ризиків.

 

Список використання джерел

1. Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» // Голос України від 06.08.2011 – № 145.

2. Про аудиторську діяльність, Закон України від 14.09.2006 р. № 140–V: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12

3. http://properties.kiev.ua/ru/articles/6-newsworld/98-poniattia zemelnogo-audytu.

Категорія: Секція_6_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 421 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0