Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_6_2015_03_27

БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гетало Ольга

к. фарм. н., доцент

Яковлева Ольга

к. фарм. н., асистент

Запорізький державний медичний університет

м. Запоріжжя

 

БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Фінансове планування діяльності фармацевтичного підприємства (ФП) повинно здійснюватись на етапах створення, розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів. Реалізація вказаного процесу здійснюється за допомогою деталізованих фінансових планів. Одним із важливих елементів фінансового планування є бюджетування, тобто технологія планування, обліку, контролю та аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також отриманих результатів. Ця технологія охоплює всі функціональні сфери діяльності ФП: маркетинг, адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупівлю, контроль якості, реалізацію тощо.

У економічно розвинених країнах складання бюджетів є невід’ємною складовою загального процесу планування на підприємстві. Бюджетування як специфічна форма управління призначена для організації ефективної системи аналізу та планування фінансових ресурсів та базується на розробці й контролі використання бюджетів підприємства. Це дозволяє встановити детальний поточний та оперативний контроль за надходженням та використанням ресурсів, створити реальні умови для розробки ефективної фінансової стратегії. Бюджетування втілює встановлену стратегічну ціль у форму конкретних фінансових показників, забезпечує фінансовими ресурсами економічний розвиток, надає можливості підприємству здійснювати основну діяльність в умовах конкуренції [1].

Метою бюджетування є ефективне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками. Як засвідчує досвід практичної роботи на ФП резерв скорочення витрат існує практично завжди. Для ефективного управління необхідно точно знати, яким чином формується дохід ФП, де виникли втрати та де є резерви (тобто невиправдані розходи або активи, що не мали участі в обороті) [2].

Запровадження бюджетного планування сприяє вирішенню наступних завдань: створення ефективної системи фінансового менеджменту, підвищення її інвестиційної привабливості, оптимізації доходів і витрат як в цілому по компанії, так і по окремих її структурних підрозділах; створення консолідованої звітності, оцінка показників діяльності: ліквідності, рентабельності та окремих її видів діяльності, підвищення ефективності управління підприємством в цілому.

Оскільки бюджетування – чітко визначений процес, що розроблений підприємством для досягнення поставлених цілей, він базується на наступних вимогах:

 • складання бюджетів усіма структурними підрозділами;
 • забезпечення єдиних вимог до підготовки, аналізу і затвердження бюджетів;
 • координація діяльності підрозділів підприємства у процесі складання бюджетів;
 • структурованість бюджетів;
 • обґрунтованість показників бюджетів;
 • готовність бюджетів до змін;
 • участь у процесі всіх керівників, відповідальних за результат діяльності підприємства.

Найбільш дієвим та актуальним для діяльності ФП являється поточне планування, необхідне для розуміння того, яких асортиментних позицій не вистачає, для чого необхідно контролювати рівень прибутковості кожної асортиментної групи.

Процедуру бюджетування рекомендується починати з фінансової діагностики ФП, при цьому його бюджет розглядається як елемент у загальній системі управління бізнесом. Виконання процедури бюджетування передує розробка операційного бюджету, який складається з бюджету витрат і бюджету прибутку. Таким чином, головним завданням бюджетування є збалансування потреби у товарі та споживчому попиті.

У такому динамічному бізнесі, як фармацевтичний, процедуру бюджетування бажано проводити щомісячно. Система бюджету складається з наступних етапів: розробка внутрішніх стандартів бюджетування у форматі таблиць; створення інформаційної бази для бюджетування; введення отриманих даних у стандарт бюджетування, на базі якого розробляється поточний бюджет.

Особливістю бюджетування є те, що вибір системи бюджетування, бюджетних форм та процедур не є законодавчо обумовленим, проводиться індивідуально для кожного підприємства з урахуванням специфіки її діяльності, організаційної, фінансової структури, цілей і завдань системи бюджетування, повноти її функціональності, ступеня автоматизації існуючих процесів та обсягів фінансування, що виділяється на впровадження цієї системи. Це означає, що вимоги та масштаби бюджетування на кожному ФП будуть різними.

Важливу роль у бюджетуванні слід надати контролю його виконання. Ієрархія бюджетування дозволяє ефективно контролювати надходження та витрачання коштів, створити реальні умови для реалізації ефективної стратегії фінансування. Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних та визначення причин цих відхилень дає змогу здійснювати постійний періодичний контроль. Контроль цих відхилень дозволяє: ідентифікувати проблемні сфери, що потребують першочергової уваги; вдосконалити методичні підходи розроблення бюджету; підвищити рівень реальності прийнятого бюджету. Така інформація є базою для здійснення впливу з боку керівництва на зміну способу виконання бюджетів та перевірки правильності дій керівників окремих структурних підрозділів [3] .

Фактичний рівень цих відхилень від бюджету встановлює практика. За невідповідності бюджету вимогам реальності він перестає бути управлінським інструментом, в нього слід внести зміни. Прийняття управлінських рішень повинно бути побудоване на результатах аналізу виконання бюджетів.

Таким чином, бюджетування, на відміну від традиційних способів управління, може ефективно впливати на формування фінансових ресурсів, рух коштів та на фінансово-економічні результати діяльності, оптимізувати відхилення за запланованими та фактичними показниками і коригувати діяльність шляхом прийняття відповідних управлінських рішень. При цьому необхідно врахувати, що для вирішення цих завдань у практиці ФП бюджетування повинно базуватись на принципах комплексного поєднання планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання їх діяльності; на координації відповідних бюджетів діяльності, їх консолідації та орієнтації на досягнення загальних фінансових цілей кожного рівня управління.

 

Список використаних джерел

 1. Фінансове планування грошових потоків на підприємстві / Д. Коркуна // Вісник Львівського університету. Серія економіка. – 2010. – Вип. 43. – С. 359-364.
 2. Основи економіки фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
  А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред. А. С. Немченко [Електронний ресурс].
 3. Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльності підприємства / О. Г. Череп, М. В. Шешіна // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 309-312.
 4. Планування результативності діяльності підприємства / Поліщук Н.В. // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 39.
 5. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах / І. В. Гомонай // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7(2). – С. 128-135.
Категорія: Секція_6_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 512 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0