Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_04_29_Lviv » Секція/Section_3_2015_04_29

ВНУТРІШНІ ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Мазур Альона

aспірант

ДННУ «Академія фінансового управління»

м. Київ

 

ВНУТРІШНІ ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

 

У розвитку нашої держави наступив такий час, коли вона змушена, для виконання покладених на неї функцій, залучати фінансові ресурси. Одним із таких видів залучення фінансових ресурсів є державні запозичення, які поділяються на внутрішні та зовнішні. На нашу думку, саме внутрішні запозичення повинні стати поштовхом до розвитку національної економіки. З точки зору фінансової безпеки та незалежності держави доцільніше використовувати внутрішні запозичення.

Внутрішні державні запозичення – це кошти, які залучає держава через відповідні органи державного управління на внутрішньому фінансовому ринку. Внутрішні державні запозичення забезпечують перерозподіл доходів в середині країни.

Інструментом внутрішнього державного боргу із залучення фінансових ресурсів є ринок державних цінних паперів. Державні боргові зобов’язання на внутрішньому ринку представлені такими видами цінних паперів: облігація внутрішньої державної позики (ОВДП), облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання[2, С. 225].

Механізм залучення позичкових коштів у формі державного внутрішнього запозичення визначається Урядом України за погодженням з Національним Банком України (НБУ). Йдеться про зобов’язання з випуску державних цінних паперів.

Державні цінні папери – це грошові документи, що випускаються та забезпечуються державою в особі вищих органів виконавчої влади, які здійснюють кредитну діяльність відповідно до законодавства України Державні цінні папери є фінансовим інструментом, який використовується практично у всіх країнах. Їх випуск здійснюється урядами відповідних держав, переважно для неемісійного фінансування дефіциту державного бюджету[1].

Внутрішній ринок державних боргових паперів надзвичайно вразливий до впливу як внутрішніх, так зовнішніх ризиків, адже саме рівень його розвитку та стабільність функціонування визначають ефективність державних запозичень і можливість використання фінансового потенціалу внутрішнього ринку для забезпечення економічного розвитку держави.

Важливими умовами ефективного функціонування ринку державних цінних паперів, що забезпечує значні надходження коштів від державного запозичення, виступають: виважена політика держави у сфері запозичення коштів на фінансовому ринку; нормативно-правове забезпечення функціонування фінансового ринку та ринку державних боргових паперів; обов’язкове дотримання всіма учасниками правил і процедур роботи на ринку цінних паперів, партнерські взаємовідносини держави й інших учасників фінансового ринку; формування сучасного механізму взаємодії адміністративних і ринкових структур із метою удосконалення і зміцнення цього ринку.

Сучасний український внутрішній ринок державних цінних паперів має такі особливості:

 • законодавче регламентування специфіки випуску, обігу та погашення державних боргових цінних паперів;
 • державні боргові цінні папери можуть бути ринковими та неринковими, іменними або на пред’явника;
 • обіг документарних і бездокументарних (безбланкових) державних боргових цінних паперів;
 • незначні обсяги емісії державних внутрішніх боргових цінних паперів;
 • обмеженість інструментів державних позик;
 • низький рівень ліквідності державних боргових паперів;
 • обмеженість вторинного ринку боргових паперів[3].

Найбільш розвиненим державним цінним папером є облігація внутрішньої державної позики (ОВДП). Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість ОВДП України може бути визначена в іноземній валюті[5].

Ринок ОВДП непостійний, на ньому досить часто відбуваються неочікувані зміни обсягів та дохідності. Загальний обсяг ОВДП що знаходиться в обігу станом на 22.04.2015 року складає за сумою основного боргу 497746,23млн. грн. [4]. Власниками ОВДП в Україні є Національний банк України, нерезиденти, банки та інші власники (табл. 1)

Таблиця 1

Порівняння ОВДП, що знаходяться в обігу за сумою основного боргу за аналогічний період 2014-2015 р.р.*

Власники

22.04.2014

22.04.2015

Сума, млн. грн.

Частка, %

Сума, млн. грн.

Частка, %

НБУ

172147,20

60,7

342756,38

68,9

Банки

84984,36

30

100452,73

20,2

Нерезиденти

15672,88

5,5

26033,33

5,2

Інші власники

10749,21

3,8

28503,79

5,7

Всього

283553,65

100

497746,23

100

*складено автором за даними Національного банку України

 

За даним таблиці 1. ми бачимо, що за рік кількість ОВДП в обігу збільшилась майже в два рази, а саме на 214192,58 млн. грн. Також спостерігаємо тенденцію до збільшення части власності ОВДП в НБУ (зросла на 8,2% к порівняння з попереднім роком). Значну тенденцію до скорочення мають банки, це пов’язано з кризою у банківський системі. На 2% збільшилась  частка ОВДП у власності нерезидентів, це може свідчити про те, що в Україну збільшились надходження іноземних інвестицій.

Отже, в Україні внутрішні державні запозичення відіграють важливу роль у забезпеченні держави фінансовими ресурсами. За допомогою здійснення внутрішніх запозичень держава може використовувати фінансовий потенціал, який присутній в середині країни, здійснювати розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів без нарощування зовнішнього боргу. Здійснення внутрішніх державних запозичень здійснюється на ринку державних цінних паперів, при цьому основними державними інструментами залучення фінансових ресурсів є ОВДП та казначейські зобов’язання.

 

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс] / Законодавство України/ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/
 2. Коблик І.І. Внутрішні державні запозичення: оцінка та перспективи розвитку [Текст] Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. – Вип. 22.3. – С. 222-228
 3. Кучер Г. Розвиток ринку внутрішніх державних зобов’язань України / Г. Кучер // Вісник КНЕУ. – К:Вид-во КНЕУ. – 2011. - №2. - С. 47-58 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2011_2/5.pdf  
 4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
 5. Чечель О. М. Державні запозичення як важливий механізм формування економічної політики держави [Текст] Збірник наукових праць.- 2010. - Вип. 23. - С 459-457.
Категорія: Секція/Section_3_2015_04_29 | Додав: clubsophus (2015-04-29)
Переглядів: 6661 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_04_29
Секція/Section_2_2015_04_29
Секція/Section_3_2015_04_29
Секція/Section_4_2015_04_29
Секція/Section_5_2015_04_29
Секція/Section_6_2015_04_29
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 644
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0