Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_1_2015_10_30

АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ У ПРОЕКТАХ

Гуцол Т.Д. к.т.н., доцент, проректор з педагогічно-виховної роботи,

післядипломної освіти та дорадництва,

Теренов Д.Б., асистент, аспірант  кафедри транспортних технологій

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ У ПРОЕКТАХ

 

Реалізація будь-яких проектів передбачає застосування знань і процесів управління проектами у різних галузях. Однією з таких галузей є управління змістом (внутрішнім середовищем) проекту. Зв'язок між ним і іншими галузями проявляється у неможливості управляти проектом без його змісту. Базові положення з управління змістом проекту описані в керівництві з питань проектного менеджменту .

Необхідно зазначити, що термін «зміст» стосовно проекту може означати: зміст продукту - властивості та функції, що включаються в продукт або послугу; зміст проекту - роботу, яка має бути виконана для отримання продукту з певними властивостями та функціями .

Отже, управління змістом проекту передбачає виконання тих процесів, які потрібні для того, щоби проект містив саме ті роботи, що є необхідні для успішного його завершення.

Управління змістом проекту передбачає виконання у певній послідовності таких головних процесів :

 • ініціалізація - рішення підприємства про те, щоб розпочати чергову фазу проекту;
 • планування змісту - розробка письмового документа про зміст проекту як основи для майбутніх проектних рішень;

- визначення змісту - поділ основного компонента проекту на дрібніші, більш керовані компоненти;

 • перевірка змісту - формалізація приймання змісту проекту;
 • контроль за змінами змісту - контроль змін у змісті проекту.

Вони взаємодіють як між собою, так і з процесами інших складових управління проектами.

Методи, за якими здійснюється ініціалізація, поділяються на дві категорії :

 • методи вимірювання прибутку - порівняльні підходи, виграшні моделі, вклад прибутку або економічні моделі;
 • методи оптимізації з обмеженнями - математичні моделі з використанням лінійного, нелінійного, динамічного, ціло-чисельного та багатокритеріального програмування.

Для реалізації процесу планування змісту використовують низку методів, а саме:

 • Аналіз продукту за допомогою таких методів, як системний інжиніринг, інжиніринг цінності, аналіз цінності, функціональний аналіз, і розгортка функцій якості, дає змогу означити параметри продукту проекту.
 • Аналіз прибутків або витрат здійснюється в певній послідовності, а саме: проводиться оцінка матеріальних і нематеріальних витрат та прибутків за різних ймовірних варіантів реалізації проекту і використовуючи різні фінансові показники (повернення інвестицій, період відшкодування для оцінки відносної вигоди певних альтернатив тощо) .
 • Визначення альтернатив, як метод, застосовують з метою розроблення різних варіантів підходів до проекту. Зараз існує безліч різноманітних загальних методів управління, найвідоміші серед яких є мозковий штурм і « бічне «мислення.

Завершується процес планування змісту результатом, який охоплює: описання змісту проекту; допоміжні деталі; план управління змістом проекту.

Визначення змісту робіт проекту може здійснюватися за двома методами:

 • шаблони ієрархічної структури робіт;
 • декомпозиція основних робіт.

Ієрархічна структура робіт (WBS) - це спосіб опису мети та завдання проекту шляхом його декомпозиції в термінах ієрархічно взаємозв'язаних результатів пакетів робіт, виконання яких необхідно для реалізації проекту .

Декомпозиція, як метод, передбачає поділ основних робіт у проекті на дрібніші, із більшим ступенем керованості. Він відбувається до тих пір, поки роботи не будуть визначені достатньо детально для підтримки майбутніх робіт проекту.

Процес формалізації приймання змісту проекту зацікавленими особами називається перевіркою його змісту. Метод, який використовується при цьому, називається інспекцією. Він передбачає виконання таких робіт, як вимірювання; перевірка та тестування. Метою їх визначення того, чи задовольняють результати проекту вимоги, що ставляться до нього.

Результатом процесу перевірки змісту проекту і формальне його приймання. Сюди входить підготовлена документація, на основі якої інвестор прийматиме продукт проекту або ж проектну фазу.

Процес контролю за змінами змісту проекту здійснюється за допомогою таких методів:

 • система контролю за змінами змісту проекту;
 • контроль за виконанням змісту проекту;
 • додаткове планування змісту проекту.

Система контролю за змінами змісту проекту визначає процедури, за якими зміст проекту може бути змінений.

Контроль за виконанням реалізовується у певній послідовності: розгляд виконання проекту; аналіз відхилень; аналіз тенденцій; аналіз освоєного обсягу; методи та засоби поширення інформації.

Метою контролю за виконанням є визначення причин виникнення відхилень, а також прийняття рішення щодо необхідності коригування відхилення.

Додаткове планування змісту проекту здійснюється для уточнення ієрархічної структури робіт у проекті.

Результатом процесу контролю за змінами змісту проекту є:

 • Зміни змісту проекту - це будь-які зміни затвердженої WBS-структури. Вони потребують уточнення таких цілей проекту, як вартість, час, якість тощо.
 • Коригуючі дії дають змогу спланувати зміни виконання проекту та порівняти його з планом.
 • Засвоєні уроки - це створення бази даних в організації, де виконується проект, про випадки відхилення змісту проекту, їхні причини та дії з коригування.

 

Список використаних джерел

 1. Справочник инженера-дорожника. Изыскание и проектирование автомобильных дорог [Текст] / Под ред. Г.А. Федотова. — М : Транспорт, 1989. — 437 с.
 2. Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» [Електронний ресурс] : [сайт] : україн. версія /  Бизнес Системы-2008. — Електрон. текст. і граф. дані. — К. : Бизнес Системы, 2008—2015. — Режим доступу : http://jobsafety.com.ua (дата звернення: 19.10.2015). — Назва з екрана.
 3. Руководство по управлению инновационными проектами и программами [Текст] / Пер.на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева. — Т.1, версия 1.2. – К. : Наук. світ, 2009. – 179 с.
Категорія: Секція/Section_1_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 1582 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0