Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_2_2015_10_30

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІОФІЛІЗОВАНИХ ЕКСТРАКТІВ З ТРАВИ INULA HELENIUM L.

Єренко О.К., к. фарм. н., асистент

Запорізький державний медичний університет

м. Запоріжжя, Україна

 

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІОФІЛІЗОВАНИХ ЕКСТРАКТІВ З ТРАВИ INULA HELENIUM L.

 

Актуальним завданням сучасної фармації є пошук нових засобів рослинного походження із забезпеченою сировинною базою для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Одним з поширених методів лікування зазначених патологій є використання лікарських рослин та біологічно активних субстанцій на їх основі. Перспективними об’єктами для фітотерапії є представники роду Inula L., які традиційно використовують у науковій та народній медицині багатьох країн як відхаркувальний засіб при хворобах дихальних шляхів, як сечо-, жовчо-, глистогінний і жовчотворний засоби. У зв’язку з цим, особливий інтерес представляє вид, склад якого відрізняється високим вмістом біологічно активних сполук, що обумовлюють протизапальну, гастропротекторну, антиоксидантну дії: оман (о.) високий (Inula helenium L.). Рівень вивчення видів роду Inula L., що ростуть на території України, недостатній. Актуальним є вивчення фармакологічної дії екстрактів з трави досліджуваного виду роду Inula L. флори України.

Метою даної роботи є вивчення біологічної дії ліофілізованих екстрактів з трави оману високого.

Дослідження гострої токсичності ліофілізованих екстрактів (ЛЕ) з трави Inula helenium L. проведене на нелінійних білих щурах обох статей, отриманих з розплідника Інституту Фармакології і токсикології АМН України (м. Київ), віком 3,5 міс., масою 160 – 180 г. Для визначення показників гострої токсичності рослинні екстракти вводили білим щурам обох статей внутрішньошлунково за допомогою металевого зонду в зростаючих дозах за Літчфілдом – Уілкоксоном. Дослідження й аналіз отриманих експериментальних даних проводили у порівнянні з препаратом групи нестероїдних протизапальних засобів: диклофенаком. Дослідження антиоксидантної та протизапальної дії ліофілізованого екстракту з трави I. helenium L. проводились на моделі каррагенінового запалення. Aнтипpоліферативні властивості досліджуваних рослинних екстрактивних комплексів вивчали за методикою «кишенькової гранульоми» [1, 2, 3]. Гастропротекторну активність досліджуваних рослинних екстрактивних комплексів вивчали на моделі виразки шлунка. Досліджувані рослинні комплекси з трави Inula helenium вводили внутрішньошлунково у вигляді водного розчину (1:1) у дозі 100 мг/кг за 60 хв. до введення індометацину протягом 10 діб. Оцінку гастропротекторної дії проводили по зниженню балів шкали пошкодження слизової шлунка.

У жодному з випадків летальних ефектів досягти не вдалося навіть при введенні максимальних доз - 40 мл/кг (понад 20000 мг/кг сухої речовини) при внутрішньошлунковому введенні. Таким чином, тварини, які отримували максимально допустимі об’єми екстрактів через 2 тижні після гострого введення не відрізнялися за цими показниками від тварин контрольних груп. Значення ЛД50 ЛЕ для непородистих білих щурів обох статей при внутрішньочеревному введенні вище за 20000 мг/кг. Результати дослідження протизапальної активності наведено в табл. 1 [4].

Таблиця 1

Протизапальна активність екстрактів трави Inula helenium L. на моделі каррагеніного запалення

Групи тварин

Набряк лапки (V мм), термін, час

n=10

0,5

1,0

2,0

6,0

12

24

Контроль

0,32±0,03

0,51±0,04

0,56±0,03

0,89±0,04

0,91±0,04

0,75±0,03

ЛЕ трави

I. helenium L.

0,33±0,04

0,49±0,03

0,55±0,04

0,87±0,05

0,83±0,03

0,58±0,03*

Диклофенак

0,32±0,05

0,40±0,02

0,44±0,04*

0,65±0,03*

0,68±0,05*

0,57±0,03*

Примітка. * - достовірність відхилень по відношенню до інтактних тварин (р≤0,05).

 

Як показали проведені дослідження, досліджувані ЛЕ виявляли протизапальну дію з вираженою антиоксидантною дією. У цьому зв'язку доцільним було вивчити антиоксидантні властивості ЛЕ з трави Inula helenium L. (табл. 2) [7].

Таблиця 2

Антиоксидантна активність екстрактів трави Inula helenium Lна моделі каррагеніного запалення

Групи тварин

АФГ, у.о/г білка, n=10

КФГ, у.о/г білка, n=10

МДА, мкмол/г тканини, n=10

Iнтактна

5,12 ± 0,3

2,4 ± 0,1

0,57 ± 0,03

Контроль (запалення)

14,1 ± 0,8

6,7 ± 0,4

1,11 ± 0,10

ЛЕ трави Inula helenium L.

8,7 ± 0,4*

4,7 ± 0,2*

0,98 ± 0,08

Диклофенак

8,3 ± 0,3*

5,0 ± 0,1*

1,00 ± 0,07

Примітка. * - достовірність відхилень по відношенню до інтактних тварин (р≤0,05).

 

Досліджувані ЛЕ виявляли антиоксидантну активність, пригноблювали запалення, як оксидативний стрес. ЛЕ з трави Inula helenium проявляє антипроліферативну і антиексудативну дію на моделі кишенькової гранульоми, зменшуючи вагу гранульомного мішка до і після висушування. ЛЕ з трави Inula helenium проявляє гастропротекторну активність на моделі виразки шлунку (табл. 3).

Таблиця 3

Гастропротекторна активність ЛЕ трави Inula helenium L.

Групи

Середній бал за шкалою пошкодження слизової шлунку, на 10 добу, n = 10

Інтактна

0,0 ± 0,0

Контрольна

3,1 ± 0,5

ЛЕ трави Inula helenium L.

1,5 ± 0,2*

Диклофенак

4,7 ± 0,4*

Примітка. * - достовірність відхилень по відношенню до інтактних тварин (р≤0,05).

Дані наведені в таблиці свідчать, що в групах тварин, що отримували впродовж 10 діб профілактично ЛЕ з трави о. високого, спостерігали зниження балів ульцерогенності у 2 рази. У порівнянні з референтним препаратам «Диклофенак» доречно констатувати перспективність використання ліофілізованих екстрактів з трави о. високого, як протизапальний, гастропротекторний, антиексудативний та антипроліферативний засоби.

 

Список використаних джерел

1. Антипова, Е. М. Новый вид рода Inula L. (Asteraceae) из Сибири [Текст] / Е. М. Антипова // Turzninowia. – 2001. – Т.4, № 4. – С. 16–17.

2. Грау, Ю. Дикорастущие лекарственные растения [Текст] / Ю. Грау, Р. Юнг, Б. Мюнкер; Пер. с нем. И. Муромец. – М.: ООО “Изд – во АСТ”, ООО “Изд – во Астрель”, 2002. – 288 с.

3. Дослідження ефірної олії трави оману британського у вегетаційний період [Текст] / О. К. Єренко [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2012. – Вип. 8, №1. – С. 4–6.

4. Патент 78749 Україна, МПК А61К 35/00 (2013.01). Противиразковий та протизапальний засіб / О. К. Єренко, О. В. Мазулін, Г. П. Смойловська, І. Ф. Бєленічев, А. В. Абрамов, Н. В. Бухтіярова, Г. В. Мазулін, О. В. Гречана ; заявник та патентовласник Запорізький держ. мед. універ. ; заявл. 29.10.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.

Категорія: Секція/Section_2_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 449 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0