Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

Ярошенко С.В.

аспірант кафедри банківської справи

Київський національний торгово-економічний університет

м. Київ,Україна

 

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

 

          Банківська гарантія – це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, за якими банк бере на себе грошове зобов’язання перед отримувачем гарантії (бенефіціаром) сплатити кошти за наказодавця, у випадку невиконання ним своїх зобов’язань у повному обсязі або їх частини [1]. Якщо абстрагуватись, на думку приходить твердження, що  сама по собі банківська гарантія являє собою певне гарантійне зобов’язання банку і ніяким чином не пов’язана з фінансуванням, на перший погляд. Головна їхня функція – забезпечення виконання фінансових зобов’язань (тобто оплата обумовленої суми) або нефінансових (тобто відшкодування збитків). Ця мета досягається запевненням бенефіціара надати фінансову компенсацію у разі невиконання принципалом своїх зобов’язань. На відміну від поруки, право бенефіціара на платіж за незалежною гарантією чітко визначено умовами гарантії. Однак, гарантійна функція не єдина, яку виконує банківська гарантія. Для того, що окреслити роль та участь банківської гарантії у торговому фінансуванні розглянемо всі функції, які притаманні банківським гарантіям.    

          Наступна функція розподільча – відповідає за розподіл ризиків оплати та поставки між сторонами, що підписали основний договір, яке залежить від механізму виплати гарантійної суми. Так, гарантія з оплатою за першою вимогою в значній мірі виключає ризики бенефіціара щодо отримання оплати.

          Стимулююча функція – передбачає стимулювання боржника (принципала) до точного і своєчасного виконання своїх зобов’язань під загрозою пред’явлення гарантії до оплати.

          Захисна функція – передбачає захист імпортера від ризиків, пов’язаних з авансовими або періодичними платежами на користь експортера.

          Сигнальна функція – свідчить про фінансове становище принципала і його здатності виконати свої зобов'язання за основним договором. Згода банку видати гарантію свідчить з високим ступенем імовірності про стійке фінансове становище принципала.

          Розглянувши наведені функції, вже стає зрозумілим, що деякі ризики, які покриває механізм торгового фінансування банківська гарантія також нівелює, тому спільність механізму торгового фінансування і банківської гарантії є наочним. Наприклад, це добре видно по захисній функції. Однак, з-поміж розглянутих нами вище функцій банківської гарантії, відповідь на питання чому банківська гарантія може використовуватися як інструмент  ТФ, – не являється зараз чіткою та однозначною. Тому ми виділимо ще одну функцію, яка головним чином і визначатиме банківську гарантію як інструмент торговельного фінансування, це функція фінансування.

          У процесі господарської діяльності покупцям нерідко доводиться користуватися товарними кредитам (кредит від постачальника). Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем, незалежно від часу погашення заборгованості [2]. Тобто товарний кредит є своєрідним джерелом фінансування оборотних коштів підприємства, що є складовою виробничого капіталу. Надання товарного кредиту, як правило, здійснюється за умови забезпечення зобов’язань з оплати за товар або надані послуги. Одним із способів забезпечення зобов’язань є банківська гарантія. Випускаючи гарантію, банк бере на себе власне зобов’язання перед бенефіціаром здійснити платіж, але за рахунок принципала. Якщо банк взяв зобов’язаним здійснити платіж, він отримує право вимоги суми платежу з принципала. Банк, таким чином, акцептує кредитний ризик, який зазвичай обмежується вимогою забезпечення принципалом своїх зобов’язань перед банком (застава  нерухомості, цінних паперів тощо або порука третьої сторони). Банк-гарант не діє як страховик.

          На нашу думку, функцію фінансування виконують тільки платіжна гарантія та гарантія повернення авансового платежу. Платіжна гарантія дає можливість отримання непрямого торговельного фінансування підприємством, отримувати покупцю товарний кредит від продавця. Гарантія повернення авансового платежу надає можливість отримувати продавцю грошові кошти авансом за продукцію, яку він постачає.

     Також функцію фінансування виконує гарантія повернення кредитних коштів, однак, в цьому випадку функція лежить не в площині торгового фінансування. Інші види банківських гарантій мають посереднє відношення до торговельного фінансування, вони відносяться виключно до окремої послуги банківська гарантія і можуть бути присутні у механізмі торговельного фінансування виключно як допоміжна окрема послуга, який головним чином не визначає схему фінансування. Оскільки, наприклад, такі гарантії як тендерна, гарантія виконання зобов’язань (відкривається на суму до 5% контрактної суми) виконують головним чином забезпечувальну функцію  та як комфорт-фактор і ніяким чином не виконують функцію фінансування і не можуть відноситися до інструментарію торговельного фінансування. 

 

Список використаних джерел

  1. Данилюк, Р. Ю. Банківські гарантії в міжнародній торгівлі [Текст] / Р.Ю.Данилюк // Фінанси України. – 04/2001. – №4. – С.146–151.
  2.  Юлдашев, О. Х. Міжнародне приватне право : Теоретичні та прикладні аспекти [Текст] /О.Х.Юлдашев. — К.: МАУП, 2004. — 576 с. — Бібліогр.: с. 553– 567. – ISBN 966–608–472–4.
  3. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах [Текст] : офіц. Текст : за станом на 15.12.2004 р. / Національний банк; Постанова, Положення від 15.12.2004 № 639. – Відомості доступні з мережі Інтернет http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05 (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 443 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0