Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Забава М.М., студент магістеріуму, Терещенко Т.Є., к.е.н., доцент Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

 

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Аналіз фінансової стійкості будь-якого суб’єкту господарювання є найважливішою характеристикою його діяльності та фінансового становища, характеризує результат його інвестиційного та фінансового розвитку, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями і дозволяє встановити обсяги джерел для подальшого розвитку.

Визначальним завданням державної політики у галузі страхування на сьогодні є підвищення ролі страхування в економіці країни та забезпечення умов для його ефективного розвитку, оскільки надійний страховий захист виступає фактором соціальної та економічної безпеки держави. Водночас, специфіка функціонування страхової системи обумовлює потребу в актуалізації питань забезпечення фінансової стійкості страхових компаній.

Фінансова стійкість страховика – це здатність виконувати прийняті зобов’язання за договорами страхування та перестрахування при впливі несприятливих факторів і зміні економічної кон’юнктури [1].

Особливе значення фінансової стійкості страхових компаній для економіки в цілому обумовлено низкою причин: 1) розвиток страхового сектора в системі фінансових відносин на макрорівні сприяє стабілізації економічних відносин та забезпеченню соціальної стійкості суспільства; 2) зміцнення фінансової стійкості страхових компаній сприятливо впливає на ринкові відносини на макроекономічному рівні в цілому; 3) страхові компанії суттєво впливають на ринок інвестицій, оскільки є надійним джерелом формування фінансового капіталу [2].

На фінансову стійкість страховика впливають чинники: внутрішні (на які може впливати та управляти ними компанія) та зовнішні (спричинені зовнішніми процесами, на які компанія не має змоги впливати, але повинна враховувати в процесі діяльності).

Проте, страховик є неспроможним відносно того, щоб взяти до уваги всі фактори впливу, тому стійкість страхової компанії залежить від кількості тих факторів,  які вона врахувала в процесі здійснення своєї діяльності. З огляду на те, що зовнішні фактори страхова компанія не може контролювати, тому однією з пріоритетних цілей страховика повинно бути управління внутрішніми факторами, які впливають на рівень фінансової стійкості.

Власний капітал страхової компанії є основою фінансової стійкості страховика, гарантією збереження її, навіть за умови браку страхових премій та прибутку від інвестиційної діяльності, необхідних для виконання поточних та довгострокових зобов’язань [3].

Дуже важливим фактором впливу на фінансову стійкість страховика є якість його страхового портфеля (величина, стійкість, структура) та його тарифна політика. Важливо досягти такого стану портфеля, щоб відношення договорів, які закінчуються, і новоукладених договорів, як мінімум, дорівнювало «1». Ця умова має поширюватися не тільки на кількість договорів, а й на суму внесків за ними, на страхову суму, величину ризику і тривалість строку страхування [4].

Основними складовими забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є: власний капітал, страхові резерви, рентабельність страхових операцій, яка виражається відношенням балансового (валового) прибутку до дохідної частини,  перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика. Від якості управління ними керівництвом страховика і буде залежати наскільки добре буде почувати себе організація на страховому ринку в тих чи інших умовах.

Отже, страхова компанія повинна врахувати якомога більше чинників впливу на її діяльність, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою зміцнення рівня її фінансового стану. За умови правильної оцінки своєї фінансової стійкості страхова компанія зможе здійснювати ефективне управління власними фінансовими ресурсами, досягти належного рівня конкурентоспроможності, забезпечить виконання зобов’язань перед страхувальниками у повному обсязі та функціонування протягом тривалого періоду навіть при настанні значних за розмірами збитків.

В якості загального критерію ефективності (успішності) управління в інтересах власника рекомендується застосовувати показник капіталізації - ринкової вартості страхової компанії, з точки зору суспільства - рівень забезпечення страхового захисту. В якості окремого часткового критерію рекомендується - фінансовий результат діяльності страхової компанії.

Можливі суперечності між інтересами власників бізнесу, менеджментом та інтересами суспільства при використанні таких комерційних критеріїв ефективності управління дозволяється при строгому дотриманні фінансової стійкості страхової діяльності, що є безумовною обмежувальним умовою застосування управлінських рішень.

 

Список використаних джерел

1. Палкин, А. В. Функциональная взаимосвязь показателей и факторов финансовой устойчивости страховой организации  [Текст] / А. В. Палкин // Финансы. – 2008. – №12 – С. 45–48.

2. Ткаченко Н.В. Умови та складові забезпечення фінансової стійкості страхових компаній [Текст] / Н.В. Ткаченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Випуск 2(7). – Харківський інститут банківської справи. – 2009. – С. 59–63.

3. Бойко О.А. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії [Електронний ресурс] /                              О.А. Бойко // Економічні науки. – 2010. – №7. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/4.pdf (дата звернення : 11.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.

.

4. Ткаченко, Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи [Текст] / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 104–121.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 1507 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0