Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Буслаєва Г.В., старший викладач

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

м. Одеса, Україна

 

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

В теперішній час недостатня якість санаторно-курортних послуг підприємств та закладів рекреаційної сфери України, їх завищена ціна, низький рівень сервісу, нерозвиненість інфраструктури не відповідають світовим стандартам та потребам вітчизняних та іноземних відпочивальників. Також в сьогоднішніх умовах соціально-економічної кризи відсутні реальні інвестиції в санаторно-курортний комплекс України, а конкуренція з боку іноземних курортів дуже висока. Тому аналіз доходів та витрат колективних спеціалізованих засобів розміщування (СЗР: санаторіїв, дитячих санаторіїв, будинків відпочинку, баз відпочинку тощо) дозволяє оцінити ефективність їх діяльності в сучасних умовах.

Доходи (без ПДВ та акцизів) всіх колективних спеціалізованих засобів розміщування в 2014 році склали 3174,1 млн. грн. (табл. 1). Основна питома вага доходів припадала на спеціалізовані засоби розміщення – юридичні особи (далі – СЗР-юридичні особи) – 3084,9 млн. грн.). В структурі доходів СЗР-юридичних осіб основна частка доходів була сформована санаторіями – 2177,1 млн. грн. або 70,6%. Серед інших СЗР-юридичних осіб базами відпочинку було отримано 284 млн. грн., дитячими санаторіями – 176,8 млн. грн., санаторіями-профілакторіями – 170 млн. грн.

Доходи спеціалізованих засобів розміщення – фізичних осіб (далі – СЗР-фізичних осіб) склали в 2014 році 89,2 млн. грн. або 2,8% від загальної величини доходів спеціалізованих засобів розміщування. СЗР-фізичні особи отримали основну питому вагу доходів від діяльності баз відпочинку, інших закладів відпочинку (крім турбаз) у сумі 83,1 млн. грн., що склало у загальній величині їх доходів 93%.

Таблиця 1

Доходи та операційні витрати спеціалізованих засобів розміщування юридичних та фізичних осіб України у 2014 році, млн. грн.*

Показники

Спеціалізовані   засоби розміщування, всього

У тому числі:

Юридичні особи

Фізичні особи

Доходи

Витрати

Доходи

Витрати

Доходи

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

Спеціалізовані засоби розміщування, всього

3174,1

2924,4

3084,9

2869,0

89,2

55,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- санаторії

2177,1

1932,3

2177,1

1932,3

- дитячі санаторії

176,8

187,2

176,8

187,2

- пансіонати з лікуванням

40,7

38,8

40,7

38,8

- дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії, дитячі центри

130,6

137,6

130,6

137,6

- санаторії-профілакторії

170,0

198,9

170,0

198,9

- бальнеологічні лікарні, грязелікарні,          бальнеогрязелікарні (включаючи дитячі)

14,8

16,7

14,8

16,7

- будинки відпочинку

5,9

6,3

5,4

6,0

0,5

0,3

- пансіонати відпочинку

90,8

89,1

85,2

85,8

5,6

3,3

- бази відпочинку, інші заклади відпочинку (крім турбаз)

367,1

317,1

284,0

265,3

83,1

51,8

- оздоровчі заклади 1-2 денного перебування

0,3

0,4

0,3

0,4

* Розроблено автором на підставі [1; 2]

В загальній величині операційних витрат всіх колективних спеціалізованих засобів розміщування основна питома вага припадала на СЗР-юридичних осіб (2869 млн. грн.), а в їх складі – на витрати санаторіїв (1932,3 млн. грн. або 67,4%). Витрати СЗР-фізичних осіб становили в 2014 році 55,4 млн. грн., а в їх складі основна питома вага припадала на бази відпочинку (51,8 млн. грн. або 93,5%).

Найбільшу суму доходів СЗР-юридичні особи отримали від реалізації путівок – 2738,9 млн. грн. або 88,8% від загальної суми їх доходів. Від продажу номерів та додаткових послуг суми доходів склали 168,5 млн. грн. та 176,6 млн. грн. відповідно. Найбільша сума доходів від реалізації путівок припадала на санаторії – 1978,5 млн. грн. (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз доходів від послуг наданих спеціалізованими засобами розміщування – юридичними особами у 2014 році, млн. грн.*

Показники

Доходи спеціалізованих засобів розміщування (без ПДВ, акцизів тощо)

У тому числі:

Від

продажу номерів

Від реалізації путівок

Від додаткових послуг

1

2

3

4

5

Доходи спеціалізованих засобів розміщування (без ПДВ, акцизів тощо), всього

3084,9

168,5

2739,8

176,6

у тому числі:

 

 

 

 

- санаторії

2177,1

66,1

1978,5

132,5

- дитячі санаторії

176,8

0,2

175,5

1,1

- пансіонати з лікування

40,7

1,1

37,6

2.0

- дитячі центри

130,6

126,7

3,9

- санаторії-профілакторії

170,0

6,9

152,6

10,5

- бальнеологічні лікарні, грязелікарні

14,8

0,1

10,5

4,2

- будинки  відпочинку

5,4

4,5

-

0,9

- пансіонати відпочинку

85,2

13,6

67,2

4,4

- бази та інші заклади відпочинку

284,0

75,8

191,1

17,1

- заклади 1-2 денного перебування

0,3

0,2

0,1

* Розроблено автором на підставі [1; 2]

Основну питому вагу в операційних витратах СЗР-юридичних осіб (табл. 3) складали матеріальні витрати (45,4%) та витрати на оплату праці (25,9%).

На відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати в СЗР-юридичних осібах припадали 8,7%, 5,7%, 14,3% операційних витрат відповідно.

Інші витрати в СЗР-юридичних осібах дорівнювали у 2014 році 43,8 млн. грн. Найбільш значні суми по інших витратах припадали на санаторії (22,9 млн. грн.), санаторії-профілакторії (9,8 млн. грн.), бази та інші заклади відпочинку (7,0 млн. грн.), будинки відпочинку (3,3 млн. грн.).

Таблиця 3

Аналіз витрат спеціалізованих засобів розміщування – юридичних осіб України у 2014 році, млн. грн.*

Показники

Опера-

ційні витрати

У тому числі:

Інші витрати

Мате-

рільні

витрати

Оплата праці

Відра-хування на соц. заходи

Амор-тиза-

ція

Інші опе-

раційні

витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Витрати спеціалізованих засобів розміщування

2869

1303,6

742,8

250,6

161,9

410.1

43,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- санаторії

1932,3

932,5

482,9

167,4

105,2

244,3

22,9

- дитячі санаторії

187,2

84,6

60,7

15,6

2,7

23,6

0,2

- пансіонати з лікування

38,8

13.1

9,5

3,4

2,5

10,3

0,2

- дитячі центри

137,6

56,9

34,1

12,8

8,4

25,4

- санаторії-профілакторії

198,9

61,3

66,3

19,9

11,5

39,9

9,8

- бальнеологічні лікарні, грязелікарні

16,7

4,2

5,6

2.2

0,9

3,8

- будинки  відпочинку

6,0

1,5

2,7

0,9

0,8

0,1

3,3

- пансіонати відпочинку

85,8

45,4

18,8

6,8

5,0

9,8

0,4

- бази та інші заклади відпочинку

265,3

104,2

61,9

21,5

25,0

52,7

7,0

- заклади 1-2 денного перебування

0,4

0,06

0.2

0,04

0,02

0,06

* Розроблено автором на підставі [1; 2]

Проведене аналітичне дослідження показало, що навіть в складних кризових умовах колективні спеціалізовані засоби розміщування України в 2014 році отримали значний дохід від своєї діяльності та мають значний потенціал розвитку.

 

Список використаних джерел

1. Колективні засоби розміщування в Україні у 2014 році [Текст] : статистичний бюлетень Державної службі статистики України / Відповід. за вип. О.О. Кармазіна. – Одеса : Державна служба статистики України, 2015. – 200 с.

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт] : україн. версія / Держстат України. — Текст. і граф. дані. — К. :  Держстат України, 1998—2015. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернен​ня: 19.10.2015). — Назва з екрана.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 422 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0