Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ГЕНЕЗИС ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Лобода Н.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Львівський національний університет ім. І.Франка,

м. Львів, Україна

 

ГЕНЕЗИС ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

 

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема. Одним із складових податкової системи України є податок на додану вартість.

Питання управління ПДВ та ефективності податкової політики країни в частині ПДВ досліджувалися багатьма вченими, зокрема О.Д. Василиком, Ю.Б. Івановим, А.І. Крисоватим, М.П. Кучерявенко, А.М. Соколовською та іншими. Разом з тим, проблеми бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ відповідно до вимог Податкового кодексу України недостатньо досліджені науковцями. Вагомий внесок у розвиток організації та методики бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ здійснили вітчизняні вчені й науковці О.В. Адамик, О.В. Артюх, В.В. Бабіч, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Дмитренко, А.М. Герасимович, П.О. Куцик, І.Ю. Кравченко, Ю.Ю. Мороз, Т.Ф. Плахтій, П.Я. Хомин, О.М. Чабанюк та ін. Окремі питання контролю розрахунків за ПДВ розкрито вітчизняними вченими Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговською, Д.І. Демою, В.Ф. Максімовою, Л.В. Нападовською, В.П. Пантелеєвим, С.М. Петренко, В.В. Сопко та ін., а також російськими науковцями О.О. Борисовою, М.О. Гостевою, Д.М. Ісаєвим, І.О. Кіслою, М.В. Поповим та ін. Також економічну суть податку на додану вартості досліджували у свої працях зарубіжні вчені: Д. Вільям, С.Л. Брю, К.Р. Макконел, А. Тейт. Проте низка проблем історичного розвитку та обліку податку на додану вартість потребують подальших досліджень та наукових розробок.

На сьогодні податок на додану вартість є основним непрямим податком у державах – членах європейського союзу (далі – ЄС). Наявність ПДВ у податковій системі держави є обов’язковою умовою приєднання її до ЄС, тому що фінансові надходження від ПДВ становлять одне із основних джерел формування бюджету ЄС.  Застосування ПДВ в Україні зумовлене переходом до ринкової економіки та прагненням нашої держави до інтеграції у Європейське співтовариство. У країнах Європейського Союзу ПДВ відіграє суттєву роль тому, що завдяки цьому податку реалізується основна мета інтеграції країн - забезпечення вільного переміщення товарів, послуг, праці та капіталу.

В Україні податок був впроваджений у 1992 році і став основним непрямим податком, найбільшим джерелом доходів держави. Практика використання ПДВ свідчить, що даний податок, завдяки своїй універсальності, забезпечує стійку й широку базу формування бюджету. В економіці він виконує важливу роль нівеліра вартісних коливань, за умови рівноваги між грошовим попитом та товарною пропозицією, що виникла природним ринковим способом, а також за умов насиченості товарних ринків, стабільної міжгалузевої норми прибутку, вільного переливу капіталу.

Першим описав механізм дії ПДВ французький спеціаліст Моріс Лоре у 1954 р. Він обґрунтував переваги ПДВ перед іншими універсальними акцизами - податком з обороту і податком з продаж. У 1967 р. ПДВ вперше запроваджується у Данії, 1968 р. - у Франції та Німеччині, у 1969 - у Нідерландах та Швеції. У кінці 80-х - на початку 90-х рр. ПДВ було введено в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусь, Казахстан). На сьогодні ПДВ стягується у 140 країнах світу. У розвинених країнах стягнення ПДВ характеризується певними спільними ознаками. Зокрема, у більшості з них застосовується не одна, а декілька податкових ставок. Наприклад у Великобританії податок на додану вартість, що його було запроваджено в 1973 році, справляється з усіх товарів та послуг. Стандартна ставка ПДВ складає 15 %, але, багато видів сільськогосподарської продукції мають нульову ставку оподаткування. Доречно зазначити, що серед розвинутих країн ПДВ немає лише у США, де стягується податок з продажів. Є також і країни, що, після певного періоду існування податку на додану вартість, відмовилися від нього. Щодо сучасного статусу податку на додану вартість у економіці західноєвропейських країн, то цей податок має не тільки економічне, а й політичне значення, оскільки наявність такого податку є обов'язковим для країн, що вступають до Європейського союзу. Отже, можна зробити висновки, що:

  • ПДВ є одним з ключових податків у сучасній податковій системі більшості країн світу, адже застосування ПДВ дозволяє зробити податки на споживання більш нейтральними до споживчого вибору;
  • ПДВ має широку базу обкладання, тому що ним оподатковується не лише роздрібний продаж, але і всі невиробничі покупки підприємств, у яких вони виступають кінцевими споживачами;
  • ПДВ дозволяє скоротити податкові перекручування у цінах міжнародної торгівлі.

 Застосування ПДВ в Україні, як основи непрямого оподаткування, дозволило нашій державі долучитися до загальносвітових тенденцій розвитку оподаткування, сформувати податкову систему на основі передових теоретичних розробок. У той же час введення ПДВ спричинило низку специфічних проблем, розв’язання яких вимагає подальшого поглибленого вивчення механізму ПДВ та особливостей його функціонування.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 470 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0