Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Гречана С.І., к.е.н., доцент, старший науковий співробітник

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

м. Київ, Україна

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

В умовах глобалізації світової економіки всебічне зростання України залежить від рівня розвитку її регіонів, що актуалізує інтенсивний пошук шляхів організації ефективного міжрегіонального співробітництва. Цей дієвий інструмент розв'язання регіональних проблем є могутнім чинником впливу на процес відтворення суспільного продукту та економічного зростання, особливо в напрямках зміцнення ресурсного потенціалу регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності.

Успішна реалізація завдань функціонування та розвитку міжрегіонального співробітництва потребує прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень, що, в свою чергу, має забезпечуватись достовірними результатами аналізу інформації про соціально-економічні процеси, які відбуваються в регіонах. Сучасна наукова думка пропонує значну кількість методів аналізу, які можуть бути використані в процесі їх оцінювання.

Тому метою даного дослідження є визначення методичного підходу до проведення аналізу показників міжрегіонального співробітництва для оцінки сприятливості умов його інтенсивного.

Для виконання поставленого завдання , в першу чергу, була побудована система показників міжрегіонального співробітництва (МРС). За результатами систематизації найпоширеніших індикаторів оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, показники були згруповані у п’ять секторів (основні соціально-економічні показники; виробнича сфера, підприємницька сфера, сфера споживання та інфраструктури, соціальна сфера). Кожному з них було присвоєно ознаку впливу (основний індикатор, стимулятор міжрегіонального співробітництва чи де стимулятор МРС) та визначені оптимальні тенденції змін в процесі та за результатами МРС.

Виходячи з задачі дослідження було запропоновано застосування наступного комплексу методичних прийомів аналізу отриманої системи показників. На першому етапі провести порівняльний аналіз показників по секторах, а саме горизонтальний аналіз за групами показників в розрізі регіонів (областей) за останні роки. На другому етапі інтерпретувати отримані результати у рейтингову оцінку з поділом регіонів на групи за сприятливістю умов інтенсивного розвитку міжрегіонального співробітництва: сприятливий клімат розвитку міжрегіонального співробітництва (СМРС) – до групи відносяться ті регіони, за якими спостерігається стабільне зростання показників-стимуляторів та індикаторів МРС чи падіння показників-дестимуляторів МРС; умовно-сприятливий клімат (УСМРС) – включаються ті області України, в яких на фоні зростання (падіння) показників-стимуляторів (-дестимуляторів) та індикаторів спостерігаються виключення, що незначно погіршують ситуацію; умовно-несприятливий клімат (УНМРС) – всі інші; несприятливий клімат МРС) – відносять такі регіони, в яких спостерігаються систематичні зниження значень індикаторів МРС у бік погіршення рівня соціально-економічного розвитку.

Дана методика аналізу показників міжрегіонального співробітництва була застосована до статистичних даних за період 2010-2014 роки [1-3]. В результаті регіони України поділені на лідерів та аутсайдерів за умовами сприяння розвитку регіональної співпраці (табл.1.).

Таблиця 1

Рейтинг регіонів

сприятливості умов інтенсивного розвитку МРС у 2010–2014 рр.

Регіони

Основні соціально-економічні показники

Виробнича  сфера

Підприєм-ницька сфера

Сфера споживання та інфраструктури

Соціальна сфера

Загальний рейтинг

АРК

НМРС

НМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

НМРС

Вінницька

УСМРС

СМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

УСМРС

Волинська

СМРС

НМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

УСМРС

Дніпропетровська

УНМРС

СМРС

СМРС

УСМРС

УНМРС

СМРС

Донецька

НМРС

УНМРС

УНМРС

НМРС

УНМРС

НМРС

Житомирська

НМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

Закарпатська

УНМРС

УСМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

УНМРС

Запорізька

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

УСМРС

Івано-Франківська

СМРС

УСМРС

СМРС

СМРС

УНМРС

СМРС

Київська

СМРС

УСМРС

СМРС

УСМРС

УНМРС

СМРС

Кіровоградська

УСМРС

УСМРС

УНМРС

СМРС

УСМРС

УСМРС

Луганська

НМРС

НМРС

УНМРС

УНМРС

УНМРС

НМРС

Львівська

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

Миколаївська

НМРС

СМРС

УНМРС

УСМРС

УНМРС

УНМРС

Одеська

НМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

УНМРС

УНМРС

Полтавська

УСМРС

СМРС

УСМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

Рівненська

УСМРС

УНМРС

СМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

Сумська

СМРС

СМРС

УСМРС

УСМРС

УНМРС

СМРС

Тернопільська

НМРС

СМРС

УСМРС

УСМРС

СМРС

СМРС

Харківська

УНМРС

УНМРС

СМРС

УСМРС

УСМРС

УСМРС

Херсонська

НМРС

УНМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

НМРС

Хмельницька

УСМРС

УНМРС

УНМРС

УСМРС

УНМРС

УНМРС

Черкаська

НМРС

УНМРС

УСМРС

УСМРС

УНМРС

НМРС

Чернівецька

УНМРС

УНМРС

УНМРС

УНМРС

СМРС

УНМРС

Чернігівська

НМРС

СМРС

УСМРС

УНМРС

УСМРС

УНМРС

 

Для отримання даного результату було проведено аналіз двадцяти семи показників за п’ятьма сферами. Якщо темпи змін аналізованих показників для окремого регіону мали зростаючий тренд (не менше трьох періодів) тобто переважно стабільне зростання, ця область отримувала в рейтингу значення «сприятливий клімат розвитку міжрегіонального співробітництва». До цієї категорії потрапили Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Сумська та   Тернопільська   області.   Відповідно,   при   відсутності   таких   періодів,  -

 «несприятливий клімат розвитку міжрегіонального співробітництва» -Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Черкаська області. Інші регіони не мають вираженого превалювання рис інтенсивного розвитку МРС чи його відсутності, тому отримали  на умовні рейтинги. За переважання позитивних трендів, але за наявності періодів знижень – «умовно-сприятливий клімат розвитку міжрегіонального співробітництва», і за протилежної ситуації – «умовно-несприятливий клімат розвитку міжрегіонального співробітництва».

За деякими показниками проводилось корегування значень (підвищення чи пониження рейтингу) на основі порівняння з загальнонаціональними значеннями. Наприклад, за показником «Заробітна плата» Волинській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областям підвищено рейтинг, бо вони мали темпи росту заробітної плати вищі ніж загальноукраїнські. Аналогічно було відкореговано результати рейтингу за прибутком підприємств, чистий експорт та імпорт, рентабельність операційної діяльності, кількість підприємств та малих підприємств, роздрібний товарообіг та реалізація послуг, вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Дана класифікація регіонів визначає перспективні напрями (території) при плануванні подальшого розвитку регіонів, заходів системного просування місцевих виробників на регіональних споживчих ринках, географічні орієнтири міжрегіональної інвестиційно-виробничої співпраці, локалізацію центрів економічного зростання в межах країни. Отримані оцінки дозволять окреслити орієнтири внесення коректив в регіональні Стратегії чи плани дій місцевої влади сумісно з зацікавленими суб’єктами господарювання та громадськістю.

 

Список використаних джерел

1. Регіони України [Текст] : статистичний збірник / ред. О.Г. Осауленко. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – Ч.1. – 290 с.

2. Україна у цифрах 2014 рік [Текст] : статистичний збірник [Текст] / За редакцією І. М. Жук. — К. : Державна служба статистики України, 2015. – 239 с.

3. Реєстраційні дані щодо фізичних осіб-підприємців на 01.01.2015 [Електронний ресурс] / Державна реєстраційна служба України. – Режим доступу : http://www.drsu.gov.ua/file/10338.docx (дата звернення : 16.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 412 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0