Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Фоміна О.В., к.е.н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ, Україна

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Організація управлінського обліку, як системи інтерпретації та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством, значною мірою залежить від специфіки господарської діяльності підприємства, а також поточних та стратегічних завдань внутрішнього менеджменту підприємства.

Актуальність досліджуваного питання визначило мету даного дослідження, яка полягає в науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних засад організації системи управлінського обліку.

Організація управлінського обліку розглядається нами, як система умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства, здійснення контролю за раціональним використанням ресурсів та інформаційного забезпечення користувачів інформації, яку продукує система управлінського обліку.

Особливості організації системи управлінського обліку можна дослідити за такими ознаками: наявність структури та її ієрархічність; відносна самостійність елементів, кожен з яких сам володіє властивостями системи; наявність входів, виходів, контролю і управління елементами.

Різноманітність організаційно-правових форм, соціально-економічних, історичних, юридичних, технологічних факторів впливу на діяльність господарюючого суб’єкту, корпоративних цілей і завдань, рівнів компетентності керівництва, потребами в інформації при вирішенні оперативних і стратегічних задач менеджменту обумовлює використання різних методологічних підходів в організації збору, накопичення, систематизації і обробки управлінської інформації. Відповідно, різні підходи в організації облікового процесу породжують різні варіанти побудови системи управлінського обліку [1, С.14].

Існують наступні основні методологічні підходи до організації управлінського обліку, які можна класифікувати за типами системи управлінського обліку:

  1. На рівні взаємодії системи бухгалтерських рахунків: повна інтеграція фінансового та управлінського обліку; автономна (локальна) система управлінського обліку в окремому плані рахунків.
  2. За формуванням інформації для управління на основі синтезу методів: системний підхід, який передбачає повне інформаційне забезпечення управління підприємством системою управлінського обліку; позасистемний підхід, який передбачає включення в сферу управлінського обліку лише окремих об’єктів управління відповідно до інформаційних запитів користувачів.
  3. За формою організації обліково-аналітичної системи: централізований підхід, відповідно до якого організація управлінського обліку регламентується і контролюється єдиною обліково-аналітичною службою на чолі з відповідальною особою за його впровадження (ведення); децентралізований підхід, згідно якого веденням управлінського обліку і формуванням управлінської звітності займаються працівники різних відділів (фінансового, планово-економічного, аналітичного відділів) [2, С.297].

Керівництвом компанії, що бере участь у проектуванні системи управлінської звітності,  приймається остаточне рішення про конфігурацію системи управлінської звітності на основі зіставлення своїх потреб в управлінській інформації, наявних можливостей і ресурсів, які можуть бути задіяні при формуванні та впровадженні такої інформаційної системи.

Правильно організована і ефективно функціонуюча система інформаційного забезпечення управління повинна врешті забезпечити фінансову стабільність та довгостроковий розвиток підприємства. Отже, організація управлінського обліку повинна забезпечувати виконання головного завдання управлінського обліку - задоволення потреб внутрішніх користувачів в повній, достовірній, об’єктивній та своєчасній інформації. Ефективність організації управлінського обліку проявляється у результатах діяльності суб'єкта господарювання, а тому повинна оцінюватися споживачами такої інформації.

 

Список використаних джерел

  1. Курманова, А.Х. Концептуальные подходы к формированию системы управленческого учета в организациях [Текст] / А.Х. Курманова // Международный бухгалтерський учет. – 2013. – №28(274).  – С.13-21.
  2. Фоміна, О.В. Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі [Текст] /  О.В.Фоміна // Бізнес інформ. – № 7. – 2015. – С. 295–299.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 549 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0