Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Баранік О.О. старший викладач кафедри

Сумський національний аграрний університет

м. Суми, Україна

 

ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

 

В умовах фінансової кризи, незалежно від сфери господарювання і форми власності, важливе значення мають процеси збільшення надходжень до державного бюджету та збільшення внутрішніх джерел коштів підприємств, необхідних для оновлення матеріально-технічної бази. Тому в сучасних умовах на перший план виходить амортизаційна політика, яка здійснює значний вплив на зазначені процеси, і проводиться як на рівні держави, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання.

Недоліки амортизаційної політики, на наш погляд, значною мірою пов’язані з тим, що протягом тривалого часу удосконалення амортизаційної політики здійснювалося і здійснюється під кутом її впливу на процеси оподаткування прибутку підприємств.

Це підтверджують зміни, внесені до ПКУ Законом України щодо податкової реформи [1], якими передбачено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності підприємства. Об’єкт оподаткування може коригуватися на різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ. Одними з таких різниць є такі, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

Незважаючи на оновлений порядок обліку різниць, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, з 01.01.2015 р. податковий облік (податкові розрахунки) основних засобів наближено до бухгалтерського обліку за правилами НП(С)БО або МСФЗ. Хоча є і певні відмінності. Для податкового обліку (податкових розрахунків) умови й ознаки об’єктів основних засобів згідно з пп. 14.1.138 ПКУ залишилися без змін:

- використання у господарській діяльності;

- вартість, яка перевищує 2 500 грн., а з 01.09.2015 р. – 6 000 грн. (для платників ПДВ цей критерій без урахування сум ПДВ);

- строк корисного використання з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [2].

Щодо вартісного критерію віднесення об’єктів до основних засобів необхідно зазначити, що група 4 «Машини та обладнання» (ст. 138.3.3 ПКУ), в якій встановлені мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, залишилася без змін. Тобто, електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації …, відносимо до основних засобів, якщо їх вартість перевищує 2 500 грн. Що, на наш погляд, є не доречним.

Крім того, зі ст. 14 ПКУ вилучено пп. 14.1.19, що визначав вартість активів, яка амортизується, і практично, дублював визначення з п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби». Відповідно, вартість основних засобів, яка амортизується, визначається за П(С)БО 7 «Основні засоби» або МСБО 16 «Основні засоби».

Також змінено поняття «залишкової вартості». Так, до 01.01.2015 р. залишкова вартість основних засобів визначалася як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації, а з 01.01.2015 р. визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ. Відповідно, право на збільшення вартості об’єктів основних засобів через щорічну індексацію, яка раніше розраховувалася за п. 146.21 ПКУ, з 01.01.2015 р. відсутнє.

Водночас у бухгалтерському обліку, якщо на дату балансу залишкова вартість істотно відрізняється від справедливої вартості, підприємство має право на переоцінку (дооцінку або уцінку) об’єктів основних засобів. Але правила визначення різниць (ст. 138 ПКУ), фактично нівелюють ефект від такої переоцінки для податкового обліку (податкових розрахунків). Адже за п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування (визначений за правилами бухгалтерського обліку):

- збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

- зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Суми нарахованої за правилами бухгалтерського обліку амортизації основних засобів збільшують фінансовий результат до оподаткування. У той же час, на суму амортизації, нарахованої згідно податкового законодавства, зменшується об’єкт оподаткування.

З вище зазначеного, можна зробити висновок, що коригування на різниці амортизації необоротних активів, в т.ч. основних засобів встановлено з метою усунення впливу на об’єкт оподаткування витрат у сумі бухгалтерської амортизації і водночас врахування (шляхом зменшення) при формуванні об’єкта оподаткування суми податкової амортизації. В кінцевому підсумку бухгалтерська амортизація замінюється на податкову амортизацію.

Зазначені окремі теоретичні аспекти нарахування амортизації у бухгалтерському обліку та згідно податкового законодавства, як інструменту амортизаційної політики у комплексі, не забезпечують нормальний перебіг відтворювальних процесів на підприємствах.

 

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Текст] : [закон України : офіц.текст від 28.12.2014 р. № 71-VIII. – Доступно з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

2. Водоп’янова, О. Зміни в обліку ОЗ [Електронний ресурс] / О. Водоп’янова. – Режим доступу : http://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№03-2015.epub/navPoint-10 (дата звернення 26.10.2015 р.). – Назва з екрана.

.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 370 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0