Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

Бурковський П.А., аспірант

Науковий керівник: Крисанов Д.Ф., д.е.н., професор.

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

м.Київ, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТСТІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

 

За сучасних умов господарювання особливої актуальності набули проблеми диспаритетних економічних відносин між сільгоспвиробниками та переробно-харчовими підприємствами, що є результатом впливу низки чинників, безпосередня дія яких спрямована на підвищення собівартості сільськогосподарської про­дукції, і відповідно зниження доходів аграрних виробників. Тому питання особливостей формування собівартості сільгосппродукції з метою  пошуку та реалізації заходів щодо зниження рівня витрат потребують постійного вивчення, оскільки від цього значною мірою залежать результати діяльності самого підприємства. 

Собівартість  є  одним  з найважливіших показників діяльності сільськогосподарських підприємств. Вона показує, у що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є для підприємства в конкретних природно-економічних умовах господарювання. Собівартість як економічна категорія являє собою відокремлену частину вартості. Основу цієї категорії становлять вартість спожитих засобів виробництва і вартість необхідного продукту. В конкретно економічному розумінні собівартість  – це грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)  [1,  с. 180].

До основних завдань управління витратами на сільськогосподарських підприємствах можна віднести: планування собівартості, облік  витрат  та визначення собівартості сільськогосподарської продукції, калькулювання собівартості одиниці продукції, визначення напрямів та реалізація заходів щодо зниження собівартості продукції [2, с.14].

 

Важливо  звернути увагу  й  на  такий  аспект  собівартості  продукції,  як відтворення виробництва. Якщо ціна не буде покривати понесених виробничих витрат, то виробництво продукції буде збитковим і підприємство рано чи пізно приречене на банкрутство, а якщо не буде отримувати прибутку – то на стагнацію  і занепад в перспективі. Отже, при формуванні собівартості продукції необхідно  об’єктивно  враховувати  склад  і норми  витрат  по  кожному елементу, а також усі супутні витрати, якими супроводжується її виробництво, та витрати на відтворення виробництва [3, с.53].

Визначення собівартості починають з продукції рослинництва, оскільки вона значною мірою споживається тваринництвом. Об’єктами розрахунку собівартості в рослинництві є різні види продукції, які одержують від кожної культури. Крім того, визначають собівартість незавершеного виробництва, що складається із собівартості сільськогосподарських робіт і вартості спожитих ресурсів  для  виробництва продукції рослинництва, які виконані в поточному році під урожай майбутнього року [4, с.147]. 

Виходячи з цього, об'єктами калькуляції у рослинництві є:  зернові  та зернобобові культури,  технічні культури, картопля та овочеві культури, кормові культури,  багаторічні насадження, квітникарство та витрати під урожай майбутнього року, тобто незавершене виробництво [5].

Витрати на вирощування і збирання, наприклад, зернових культур становлять собівартість зерна, зерновідходів та соломи. При розрахунках  собівартості  в першу чергу із загальної суми витрат виключають собівартість соломи (полови), стебел кукурудзи. Собівартість соломи, гички, стебел кукурудзи та соняшнику, капустяного листя та іншої побічної продукції рослинництва визначають, виходячи  із розрахунково-нормативних витрат на їх збирання, транспортування, скиртування й інші роботи відповідно до прийнятої у господарстві технології [2, с.16].

Решту витрат розподіляють між зерном і зерновідходами, при цьому зерно приймається за одиницю, а зерновідходи прирівнюються до нього за коефіцієнтом, який розраховують за вмістом у них повноцінного зерна. У разі вирощування товарного насіння зернових культур загальну суму витрат, включаючи додаткові витрати, що безпосередньо пов'язані з одержанням насіннєвого зерна  відповідних репродукцій, розподіляють між цими класами насіння пропорційно до його вартості за реалізаційними цінами. Собівартість 1 ц насіння визначають діленням суми витрат, віднесених на насіння відповідного класу, на його масу після доробки.

Від розвитку рослинництва залежить і розвиток іншої галузі сільського господарства  –  тваринництва. Об’єктами калькуляції у тваринництві згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств планування собівартості продукції є: велика рогата худоба молочного напрямку; велика рогата худоба м’ясного напрямку; свинарство; вівчарство (козівництво); птахівництво;  інкубація; конярство; кролівництво і звірівництво; рибництво, бджільництво, штучне осіменіння тварин і птиці [5].

Собівартість продукції тваринництва включає витрати на утримання поголів'я худоби, птиці, звірів. Обчислюючи її, від загальної суми витрат віднімають вартість гною та побічної продукції. У собівартість гною і пташиного посліду включають вартість підстилки, нормативно-розрахункові витрати на транспортування, подрібнення підстилки, прибирання, навантаження, транспортування й зберігання гною. У витрати також включають амортизацію, вартість ремонтів та інші витрати на утримання гноєсховищ, гноєтранспортерів. Вартість іншої побічної продукції  визначають за цінами можливої реалізації та іншого використання. Її вартість відносять на зменшення витрат на утримання відповідних видів і груп худоби (птиці) [2, с.17].

Таким чином, на розвиток діяльності сільгосппідприємства значно впливає зниження собівартості продукції, що має певні особливості формування в аграрному секторі. При формуванні собівартості одиниці сільгосппродукції найчастіше використовують такі прийоми: пряме віднесення витрат на відповідні види продукції; вилучення  із  загальної  суми витрат побічної продукції,  вираженої  у  грошовій  формі;  розподіл  витрат  між видами продукції пропорційно до кількісного значення однієї з головних ознак, спільної для всіх видів одержаної продукції;  коефіцієнтний метод; пропорційний метод та комбінований метод.    Також слід зазначити, що  собівартість  одиниці продукції в рослинництві залежить від урожайності та витрат на 1  га посівної площі сільськогосподарських культур, а в тваринництві – від продуктивності та величини витрат на 1 голову тварин.

 

Список використаних джерел

  1. Бадалов, Х. М.  Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Х. М. Бадалов // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 8. – С. 179–186. 
  2. Морщенок, Т.С. Особливості визначення собівартості основних видів сільськогосподарської продукції [Текст] / Т. С. Морщенок, А. В. Ткаленко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – №6. – C. 12–21.
  3. Крисанов, Д. Ф.  Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі [Текст] / Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко, М. Є. Рогоза // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 52–70.
  4. Андрійчук, В.Г. Економіка аграрних підприємств [Текст] / Андрійчук В.Г. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
  5. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Текст] : [Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 : офіц. текст за станом на 18 травня 2001 року]. – К. : Вища освіта, 2001. – 376 с.

 

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 1784 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUS



Наукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0