Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ЯК ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Лаврешов А.Ю., к. держ. упр., докторант

Донецький державний університет управління

м. Маріуполь, Україна

 

ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ЯК ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

 

З розвитком в Україні громадянського суспільства змінюється статус, роль і місце податкової служби в системі соціальної взаємодії, відбувається її трансформація з традиційного правового інституту в соціальний, що вимагає пошуку нових форм взаємодії з соціумом, з українськими громадянами, та забезпечує здатність державних органів і установ в умовах обмежених соціальних ресурсів задовольняти насущні потреби окремих громадян, регіональних спільнот і суспільства в цілому. Проблема пошуку інноваційних форм взаємодії у податковій сфері українського суспільства пов'язана з мінімізацією витрат державної установи, раціональним використанням персоналу і максимізацією якості надаваних публічних послуг, що відповідає соціальним очікуванням і потребам прогресивного розвитку суспільства.

Слід відмітити, що в даний час в Україні у сфері оподаткування склався негативний стереотип поведінки, мають місце досить низька податкова культура суспільства, недовіра громадян і бізнесу до податкової системи, прагнення ухилитися від сплати податків. Громадяни не розуміє, заради чого їх примушують платити податки, позбавляючись значної частини зароблених коштів. Тому до тих, хто ухиляється від сплати податків, у них особливе ставлення – захоплення спритністю, здатністю обійти «систему». Подібна тенденція простежується як у приватному житті громадян, так і в підприємницькій діяльності. На жаль, суспільство побічно підтримує тих, хто не платить законно встановлені податки. Саме тому сьогодні однією з найактуальніших проблем є проблема вдосконалення оподаткування, побудова соціально орієнтованої податкової системи, формування податкової культури громадян [1].

За результатами соціологічного дослідження, проведеного фондом «Громадська думка» на запитання щодо того, які податки громадяни зобов'язані платити, 18% громадян зізнаються в повному невіданні, ще 36% знають про це «приблизно», і 40% опитаних заявили, що точно знають, які податки їм слід виплачувати. Хоча підприємці краще інших платників податків обізнані у податковому законодавстві (серед них 60% «точно» знають, які податки їм положено сплачувати), в цій групі кожен третій оцінює свої знання як «приблизні». Платниками податків сьогодні себе вважають 70% опитаних, тоді як 23% переконані, що їм податки платити не треба. Однак кожен п'ятий, з впевнених в тому, що ніякі податки йому сплачувати не треба, насправді зобов'язаний їх сплачувати [2].

Цікавим є те, що проблема несплати податків доповнюється тим, наскільки толерантно до такої практики ставляться в суспільстві. За даними дослідження неприпустимою практику несплати податків, ні за яких обставин вважають 62% українців (53% серед підприємців), але разом з тим, 22% українців (а серед підприємців – 38%) вважають, що в житті бувають ситуації, коли звичайній людині допустимо, можна пробачити несплату податків, - тим самим вони, по суті, виправдовують практику несплати податків. Найчастіше громадяни вважають, що виправданням для несплати податків може стати тяжке становище і проблеми з заробітком, непередбачені неприємності в житті, а також належність до соціально незахищених верств населення (інваліди, ветерани, багатодітні сім'ї та ін.). У цих аргументах проявляється дуже характерна для українського суспільства інфантильна і патерналістська установка, надія на те, що про матеріальний добробут людини повинен дбати «хтось нагорі», бажано – держава, а він сам, опинившись у складній ситуації (бідності або обмежених можливостей), цілком може і не дотримуватися податкового контракту з державою.

Звісно, податкова культура – це відносно цілісна підсистема економічної та загальної культури людини, яка пов'язана з нею єдиними категоріями: культурою мислення, поведінки, спілкування, діяльності та розкриває приватний аспект буття людини у сфері оподаткування [3].

Пріоритетними напрямками підвищення рівня податкової культури є:

 • спрощення податкового законодавства України, вдосконалення механізму вирішення податкових спорів;
 • розширення спектра послуг, що надаються податковими органами платникам податків, у тому числі впровадження на всій території України технології організації доступу платника податків до персональних даних інформаційних ресурсів податкових органів і технології безконтактної звірки по розрахунках з бюджетом;
 • пропаганда податкової культури (в тому числі через ЗМІ, освіту); вдосконалення діяльності, створених в податкових органах відділів роботи з платниками податків та ЗМІ;
 • створення позавідомчого податкового консалтингу;
 • підвищення в ході бюджетної реформи ефективності та прозорості витрачання коштів платників податків, поліпшення якості соціального забезпечення українських громадян;
 • підвищення інформування, розвиток податкового консультування громадян, рекламно-інформаційні заходи, використання каналів ЗМІ, пропаганда податкової культури, дисципліни і відповідальності;
 • підвищення якості виконання податкових процедур;
 • модернізація системи інформаційного забезпечення, підвищення ефективності взаємодії з платниками податків;
 • створення серед широких верств населення максимально сприятливого іміджу податкових органів, зростання професіоналізму і посилення мотивації працівників податкових служб, поліпшення науково методичного забезпечення їхньої праці;
 • впровадження в практичну діяльність податкової служби кодексу етики податкових органів [4].

Очевидно, що незнання і низький рівень інформованості можуть призводити до мимовільного ухилення від податків. Тому сьогодні українці потребують освіти з питань оподаткування і як наслідок підвищення податкової культури.

Удосконалення податкової культури для отримання бажаного ефекту має торкнутися таких елементів існуючої податкової системи як законодавство, інформаційне обслуговування платників податків; прозорість витрачання бюджетних коштів. Вибудовування відносин цивілізованого характеру між державою і платниками податків – складне завдання, вирішення якого можливе в декількох напрямках:

 • потрібне створення якісного законодавства, яке б відповідало цілям і завданням організації діяльності податкових органів;
 • необхідне обов'язкове вивчення фундаментальних знань про податки, підвищення податкової грамотності населення;
 • створення нових і вдосконалення існуючих демократичних інститутів, здатних встановити зв'язок між сплатою податків та одержанням вигод від споживання суспільних благ, допоможе поміняти саму модель раціонального вибору платника податків, сформувати мотивований, усвідомлений тип поведінки.

Список використаних джерел

 1. Шкарупа, О. В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні [Текст] / О. В. Шкарупа, А. В. Романченко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 185–191.
 2. Налоговая система Украины - самая запутанная в мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://obozrevatel.com/news/2010/4/26/364177.htm (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
 3. Тульчинський, Р. В. Податкова система України, її недоліки та шляхи реформування [Електронний ресурс] / Р. В. Тульчинський, М. О. Змієнко // Екон. вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». – 2009. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2009/88.pdf (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
 4. Лаврешов, А.Ю. Эффективная государственная налоговая политика как механизм социально ориентированной рыночной экономики / автореф. дис. … канд. держ. упр. [спец.] 25.00.02 «Механізми державного управління» / Лаврешов Андрій Юрійович ; Дон. держ. ун-т управління. – Д., 2007. – 20 с.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 2164 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0