Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Чижевська О. В., студентка Інституту економіки і менеджменту

Науковий керівник - Лемішовська О. С., к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів, Україна

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

Необхідність адаптації обліково-аналітичної інформації державного сектору економіки до міжнародних стандартів обліку та звітності, не відповідність сучасним потребам прозорості інформації про державні фінанси, не забезпечення в достатній мірі процесів прийняття рішень у системі державного управління та місцевого самоврядування – потребують перегляду системи бухгалтерського обліку в бюджетному секторі економіки.

Побудова облікової системи бюджетних установ визначається законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні [1], відповідними інституціями та нормативними документами Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.

Важливим аспектом удосконалення та модернізації державної обліково-аналітичної системи є застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – облікової політики бюджетної установи.

Облікова політика бюджетної установи визначається на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі економіки. Так, відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» облікова політика суб'єкта державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які  має  застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського  обліку передбачено більше ніж один варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку [2]. Суб'єкт державного сектору має послідовно застосовувати облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Основна мета облікової політики – встановлення таких методів ведення бухгалтерського обліку, які забезпечать насамперед якісне кошторисне планування і складання звітності. Для досягнення мети, завданнями облікової політики бюджетної установи є:

 • закріплення базових принципів організації та ведення бухгалтерського обліку, планування діяльності бюджетної установи;
 • своєчасне попередження негативних явищ у фінансово-господарській діяльності;
 • виявлення й ефективне використання внутрішньогосподарських резервів;
 • контроль за наявністю та рухом як бюджетних, так і позабюджетних засобів, їх цільовим призначенням та раціональним використанням [3].

Проблеми, пов’язані з формуванням облікової політики в бюджетних установах можна групувати таким чином:

 • відсутність систематизованої нормативно-методологічної бази з регулювання бухгалтерського обліку;
 • відсутність наказів про облікову політику в бюджетних установах;
 • порушення основних принципів ведення бухгалтерського обліку;
 • відсутність зв’язку облікових політик бюджетних установ різних рівнів;
 • недостатній рівень теоретичної підготовки бухгалтерського персоналу тощо.

Розв’язання проблеми формування облікової політики бюджетних установ повинно проводитись за наступними напрямками:

 • обґрунтування необхідності формування облікової політики бюджетними установами (визначення мети та завдання);
 • визначення сутності Наказу про облікову політику – документу, що розкриває облікові методи залежно від характеру і специфіки діяльності певної установи;
 • відображення взаємозв’язку облікової політики бюджетних установ із автоматизацією облікового процесу;
 • узгодження облікової політики установ-розпорядників бюджетних коштів вищого рівня із обліковою політикою підпорядкованих їм установ [4].

Важливо, щоб облікові політики головних розпорядників бюджетних коштів і підпорядкованих їм установ були узгоджені між собою. Необхідно враховувати, що бюджетні установи становлять багаторівневу систему, яка повинна працювати як єдиний механізм. Якщо облікова політика бюджетної установи вищого рівня відобразиться у наказах про облікову політику підпорядкованих установ, це дасть змогу полегшити контроль діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Отже, удосконалення обліку в бюджетних установах з продуманим формуванням облікової політики дозволить забезпечити реальність планових показників бюджету та їх виконання, визначити основні напрями бюджетного фінансування, забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів та збереження коштів загального та спеціального фондів.

 

Список використаних джерел

 1. Бюджетний кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 25.10.2015 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50-51, C.572. –Доступно з мережі Інтернет : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення : 16.10.2015 р.). – Назва з екрана.
 2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» [Текст] : офіц. текст : за станом на 04.09.2015 р. / Мінфін України; Наказ, Положення, Форма від 28.12.2009 № 1541. – Відомості доступні з мережі інтернет : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10 (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
 3. Безродна, Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення [Текст] / Т. Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 27–29.
 4. Дугієнко, Н.О. Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв’язання [Текст] / Н. О. Дугієнко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 20. – С. 93–97.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 1032 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0