Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ В СТРУКТУРІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Ліщинський М.П., аспірант

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ, Україна

 

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ В СТРУКТУРІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

 

Розвиток корпоративного сектора в Україні має вирішальне значення не лише для підвищення ефективності системи керівництва господарського товариства, а й для успішного функціонування економіки країни в цілому в умовах ринкової трансформації. Процес формування системи ефективного корпоративного управління в Україні є надзвичайно складним, комплексним і враховує багато факторів як на макро- так і на мікрорівнях національних економік країн.

Для підвищення якості взаємовідносин між акціонерами і менеджерами акціонерного товариства, необхідно вводити в структуру управління компанією корпоративного секретаря, який у більшості країн світу є ключовим посадовцем. В українських корпоративних структурах він повинен виконувати такі функції:

 • сприяти координації роботи усіх органів управління акціонерного товариства, обміну інформацією між цими органами і акціонерами;
 • готувати проекти корпоративних документів;
 • вирішувати інші юридичні та організаційні питання, пов’язані з корпоративним управлінням в компанії.

Окрім того, необхідність введення посади корпоративного секретаря пояснюється й тим, що вищий орган управління загальні збори акціонерів — мають найбільші владні повноваження й водночас найменший доступ до оперативної, точної, повної і об’єктивної інформації про результати діяльності та реальний стан справ в акціонерному товаристві. Засідання наглядової ради у середньому проводяться щоквартально, а між цими засіданнями виникає проблема забезпечення безперервності корпоративного управління.

Вирішити проблему взаємозв’язків між усіма органами управління акціонерним товариством покликаний корпоративний секретар посадова особа акціонерного товариства, що, підзвітна акціонерам, основним завданням якої є забезпечення безперервності управління взаємовідносинами між суб’єктами корпоративного управління з метою збалансування їхніх інтересів. Для реалізації цього завдання корпоративний секретар в компанії здійснює три основні групи функцій: організаційну, координаційну, наглядову (табл. 1) [2, с. 262].

Таблиця 1

Зміст основних функцій корпоративного секретаря в акціонерному товаристві

Організаційні функції

Координаційні функції

Наглядові функції

 • ведення обліку звернень акціонерів та підготовка відповідей на них;
 • організація роботи наглядової ради, у т.ч. ведення і зберігання роз­ширених протоколів її засідань;
 • організація надання акціонерам та іншим зацікавленим особам суттєвої інформації про акціонерне товариство, узагальнення і ведення обліку наданої інформації;
 • підготовка інформації та звітів НКЦПФР;
 • участь у підготовці загальних зборів акціонерів і засідань наглядової ради;
 • підготовка звітів про власну роботу (для загальних зборів акціонерів)
 • забезпечення координації роботи наглядової ради з іншими органами управління акціонерним товариством;
 • координація процесів обміну інформацією між органами управління акціонерним товариством, акціонерами та потенційними інвесторами, забезпечення при цьому захисту інформації з обмеженим доступом;
 • узгодження порядку денного засідань загальних зборів акціонерів, наглядової ради з акціонерами та іншими зацікавленими особами;
 • координація роботи структурних підрозділів акціонерного товариства щодо підготовки загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради;
 • координація РR-заходів компанії, роботи акціонерного товариства з пресою.
 • ініціювання та контроль упровадження найкращої практики корпоративного управління в акціонерному товаристві;
 • нагляд за дотриманням посадовими особами акціонерного товариства принципів корпоративного управління та внутрішніх нормативних документів;
 • надання консультацій наглядовій раді з проблемних питань впровадження найкращої практики корпоративного управління, забезпечення дотримання вимог нормативних актів щодо прав акціонерів;
 • узагальнення та доведення до наглядової ради інформації про найкращі приклади з практики корпоративного управління у інших компаніях;
 • моніторинг конфліктів інтересів

 

На нашу думку, впровадження позиції корпоративного секретаря суттєво упорядковує та поліпшує структуру корпоративних зв’язків у акціонерному товаристві, що, у свою чергу, сприяє більш ефективній діяльності органів товариства, а через це й більш успішної діяльності усього товариства в цілому.

Структура корпоративних зв’язків за відсутності корпоративного секретаря зображено на рис. 1 та структура корпоративних зв’язків за наявності корпоративного секретаря зображено на рис. 2.

 

 

Рис. 1. Структура корпоративних зв’язків за відсутності корпоративного секретаря

 

 

Рис. 2. Структура корпоративних зв’язків за наявності корпоративного секретаря

 

Впровадження позиції корпоративного секретаря суттєво упорядковує та поліпшує структуру корпоративних зв’язків у компанії, що, у свою чергу, сприятиме формуванню таких конкурентних переваг компанії різного рівня: ефективне використання фінансових коштів, пов’язане з організацією системи управління компанії; ефективний обіг інформації в системі управління; скоординована робота усіх органів управління; централізоване ведення документації; поінформованість акціонерів про справи товариства; наявність додаткових гарантій для інвестора [1, с. 185].

Слід зазначити, що відсутність корпоративного секретаря у компанії може призвести до:

 • несвоєчасного та/або неповного інформування органів управління товариства, посадових осіб, акціонерів, третіх осіб про відповідні події, що пов’язані із діяльністю товариства та можуть на неї вплинути;
 • хаотичності зв’язків між органами управління товариства, посадовими особами, акціонерами, третіми особами, що, у свою чергу, може призвести до порушення ефективної та якісної співпраці та координації дій між ними та, як наслідок, негативно вплинути на діяльність товариства в цілому;
 • відсутності ефективного механізму захисту прав акціонерів у товаристві;
 • розробки та впровадження у товаристві неякісних та таких, що суперечать один одному, нормативних документів;
 • непрофесійної, з порушеннями вимог законодавства, організації та проведення засідань органів товариства, що може мати наслідком відмінну прийнятих ними рішень;
 • наявність у товаристві невирішених конфліктів між органами управління товариства, посадовими особами, акціонерами.

 

Список використаних джерел

 1. Іванова, О.Ю. Формування конкурентних переваг акціонерного товариства за рахунок введення корпоративного секретаря [Текст] / О.Ю.Іванова, В.І.Лаптєв // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. – Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – С. 183–185.
 2. Управління корпораціями [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Шершньової З.Є., Черпак А.Є. – К. : КНЕУ, 2013. – 695 с.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 374 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0