Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ

Радченко О.Д.,

к.е.н., пров.н.с.,

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

м. Київ, Україна

 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ  АГРАРІЇВ УКРАЇНИ

 

Державна підтримка фінансових послуг спрямовується  на розвиток організаційних форм аграрних підприємств, у тому числі дрібного приватного бізнесу, створення умов для інтеграції, зокрема розвитку кооперації, вирівнювання умов збуту через розширення мережі оптових ринків, проведення інших заходів підтримки – поліпшення якості взаємовідносин з фінансово-кредитною системою, розширення доступу суб’єктів аграрного бізнесу до ринку фінансових ресурсів.

Дослідниками процесу формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств за державною підтримкою є М.Я. Дем’яненко, А.Д. Діброва, О.М. Бородіна,  Л.Д. Тулуш [4], Ю.О. Лупенко, а облікові аспекти частково висвітлені В.М. Жук, Н.І. Коваль [3] тощо. Проте постає проблема пошуку нових джерел і механізмів підтримки доходів сільгоспвиробників, що і зумовлює актуальність і необхідність дослідження.

Із загального переліку фінансових послуг, регульованого нормативними актами,  зокрема Законом про фінансові ринки, для аграрного сектору характерні: фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; факторинг; послуги у сфері страхування; банківські та інші фінансові послуги. До них, на нашу думку, можна віднести також аграрні розписки, які Світовий банк позиціонує як  альтернативне джерело фінансування галузі. Наразі профільне міністерство поширює досвід пілотного проекту з впровадження аграрних розписок, за підтримки Світового банку та SECO. За звітом, у 2014 році  «оформлено 10 аграрних розписок на загальну суму близько 40 млн грн, до проекту долучилось більше 470 агровиробників» [1].

Бюджетна підтримка фінансування послуг, відповідно до класифікації ОЕСР для ЄС, включає виплати на наукові дослідження, аграрну освіту, заходи забезпечення продовольчої безпеки, підтримку інфраструктури. Ці видатки не пов’язані з обсягом виробництва і їх фінансування не обмежується правилами СОТ.

На даний час на Україні сформувався інструментарій підтримки, який характеризує спрямованість бюджетного фінансування на платежі підтримки виробництва та на фінансування послуг (табл. 1).

Таблиця 1. Структура програм підтримки аграрного сектору, 2010-2015 рр.,  %

Показники

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Видатки на апарат МАПіП,  млн грн

5350,9

7195,162

7036,031

4761,358

3322,701

880,873

Платежі на підтримку виробництва

28,6

47,6

39,2

38,1

30,0

70,0

Фінансування інших видатків та  послуг

71,4

52,4

60,8

61,9

70,0

30,0

 

* - планові показники

Джерело: [2; Закони Про Держаний бюджет на відповідні роки].

У складову напряму фінансування послуг нами включено програми аграрної науки і освіти, витрати Аграрного фонду та ін. У структурі видатків апарату МАПіП їх частка значна – до 70% у окремі роки, але у бюджеті на 2015 рік скоротилась до 30%, (у першому затвердженому варіанті було 57%), оскільки уряд додатково виділив 300,0 млн грн на кредитування галузі в період посівної кампанії і ці корективи змінили структуру видатків на користь платежів на підтримку виробництва.

Таким чином, у аграрному бюджеті проявляється тенденція зміщення виплат з підтримки виробництва на підтримку надання послуг, які у структурі видатків займають все більшу частку, але тенденція не підтримується через брак бюджетних коштів з 2015 року.

Зокрема, у 2015 році загальні  видатки на профільне міністерство, в порівнянні з планом 2014 року ледь сягають ¼ фінансування. Безпосередньо на МАПіП передбачено 2,44 млрд грн, проти 6,67 млрд грн, закладених у бюджеті 2014 року. А до середнього значення планів бюджету за 2012-2014 рр. поточний бюджет не досягає і 20%.

У структурі видатків бюджету 2015 року [2] найбільшу питому вагу займає фінансова підтримка заходів шляхом здешевлення кредитів – 300 млн грн, яку за 3 квартали профінансовано на 52 млн грн (17%) та програмам забезпечення цінового регулювання (діяльності  та витрат Аграрного фонду)  у обсязі 116,13 млн грн, профінансованого за 3 квартали на 27%.

Крім прямих видатків, у 2015 році передбачається надання кредитів за бюджетною програмою "Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" за спеціальним фондом у сумі 1,4 млрд грн. Таку саме суму передбачав і бюджет на 2014 рік. Також передбачена програма кредитування фермерів на суму 25,6 млн грн.

Необхідність розбудови системи державної підтримки фінансових послуг зумовлена потребами стабілізації виробництва та доходів у аграрному секторі економіки. Важливим напрямом державної підтримки є формування ринку фінансових послуг через їх фінансування чи дотування.

У фінансовому забезпеченні важливу роль має відігравати розширення фінансово-кредитного ринку, вдосконалення фінансової інфраструктури, їх аграрна спрямованість, створення кооперативних банків, підтримка розвитку кредитних спілок, розвиток страхового аграрного бізнесу, гарантійних та інших фінансових установ.

Частково вимоги по підвищенню ефективності уже враховуються - розробляється  Державна програма розвитку аграрного сектора економіки до 2020 року, у якій обґрунтовано механізм та інструментарій формування цілісної системи бюджетних програм, спрямованих на забезпечення розширення спектру та доступності фінансових послуг для сільськогосподарських товаровиробників. Визначено необхідність формування таких програм, шляхом фінансування поточної господарської діяльності, розширення кредитних,  лізингових та  страхових і фондових важелів (інструментів).

Загалом, розвиток ринку фінансових послуг є ключовим елементом аграрних реформ в Україні. Механізм його функціонування передбачає врахування типів та організаційних форм господарюючих суб’єктів, зміни в земельних відносинах, новаціях у оподаткуванні аграрного сектору, цілей бюджетної підтримки товаровиробників та заходів щодо регулювання продовольчої безпеки. 

 

Список використаних джерел

  1. Аграрні розписки Мінагрополітики сприятимуть економічному зростанню сільського господарства України. - Світовий банк [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/18790 (дата звернення : 23.10.2015). – Назва з екрану.
  2. Державне казначейство  України [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index (дата звернення: 24.10.2015). – Назва з екрану.
  3. Коваль, Н.І. Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств [Текст] / Н.І. Коваль, О.Д. Радченко. – Вінниця : Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – 302 с.
  4. Тулуш, Л. Д. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / Л. Д. Тулуш // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 35. – С. 85-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzuk_2014_35_14.pdf (дата звернення 26.10.2015 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 330 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0