Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХ

Кузьмінець К.С.[1], студентка магістеріуму

Національний університет  біоресурсів і природокористування України

м. Київ, Україна

 

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХ

 

Питанням визначення конкурентоспроможності присвячені парці таких провідних вітчизняних та закордонних вчених, як Барабань Д.О., Вакуленко А.В., Должанський І.З., Дуброва О.С., Загорна Т.О., Клименко C.M., Омельяненко Т.В., Павленко А. Ф., Войчак А.

Метою дослідження є визначення сутності конкурентоспроможності економіки на мікро-, мезо-, та макрорівнях.

Конкурентоспроможність на макрорівні здебільшого визначається поняттям «конкурентоспроможність національної економіки». Економіка будь-якої кра­їни є тією чи іншою мірою конкурентоспроможною, оскільки країни вимушені виходити на світові ринки зі своїми товарами, лише рівень конкурентоспромо­жності може бути різним. Оцінка рівня конкурентоспроможності країни можлива за різними під­ходами, найбільш поширеними серед яких є такі:

  • ресурсний (технологія, наявність капіталу для інвестувань, чисель­ність і кваліфікація людських ресурсів, наявність природних ресурсів, економіко-географічне положення країни);
  • факторний (зміна позицій країни на світових ринках залежно від рівня розвитку національної економіки, що характеризується рівнем факторів економічного зростання);
  • рейтинговий (інтегральне відображення стану економіки згідно з тією чи іншою системою показників).

За пропозицією М. Гельвановського весь спектр конкурентних відносин, що виникають у національній економіці, певною мірою умов­но можна поділити на три рівні:

  • мікрорівень (конкретні види продукції, виробництва, підприємства);
  • мезорівень (галузі, корпоративні об'єднання підприємств та фірм кон­гломератного вигляду);
  • макрорівень (національна економіка).

Таблиця 1

Критерії конкурентоспроможності економіки на мікро-, мезо- і макрорівнях

Мікрорівень

Мезорівень

Макрорівень

Кількість і якість товарів і послуг

Обсяг та  структура ВВП

Обсяги ВВП на душу населення; обсяги і структура споживання; рівень життя

Якість робочої сили

Людський чинник виробництва

Людський і соціальний капітал

Правова та адміністративна інфраструктура

Норми та обмеження.

Ступінь зрілості суспільних інститутів

Рівень корупції

Ефективність механізмів узгодження економічних інтересів бізнесу та  місцевих органів влади

Індекс корупції

 

Забезпечити конкурентоспроможність на макро- та мезорівні можливо тільки за умови забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності на макрорівні. Мікро- та мезорівень конкурентного поля можуть мати як національний, так і міжнародний масштаб. Окремо розглядаються конкурентні поля, які ви­никають у результаті міжнародної конкуренції підприємств та фірм (мікрорівень), галузевих об'єднань (мезорівень), а також між групами країн, що прово­дять, за певних обставин економічного чи політичного характеру, узгоджену політику, що підвищує їх конкурентоспроможність стосовно третіх країн. Ви­значається цей рівень як квазімакрорівень.

Отже, конкурентоспроможність економіки є результатом взаємодії всіх суб’єктів економічних відносин в країні, а тому формується в органічному поєднанні реалізації інтересів суб’єктів різних рівнів. Відтак, дослідження конкурентоспроможності повинне передбачати аналіз чинників, які впливають на економіку на всіх рівнях. Конкурентоспроможність економіки критичним чином залежить від того, наскільки інтегрованими є орієнтири підвищення використання суспільних ресурсів на цих трьох рівнях.

 

Список використаних джерел

  1. Кваснюк, Б. Конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / За ред. д-ра екон. на- ук Б.Є. Кваснюка. — К.: Фенікс, 2005. — 582 с.
  2. Портер, М. Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать [Текст] / Пер. с англ. — М. : Алебина Бизнес Букс, 2005. — 262 с.
  3.  Гельвановский, М. Конкурентоспособность в микро, мезо-, макроуровневом измерении [Текст] / М. Гальвановский, В. Жуковская // Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – 234 с.
 

[1] Науковий керівник: к.е.н., доцент, Арестенко В.В.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 733 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0