Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

Михаліцька Н.Я., к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту

Львівський державний університет внутрішніх справ

м. Львів, Україна

 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

 

Серед функціональних складових економічної безпеки помітно підвищується роль екологічної складової. В процесі аналізу впливу логістичної діяльності торговельних підприємств на навколишнє середовище необхідно враховувати три основні компоненти інтерфейсної сфери: торгівлю, транспортні операції, зберігання продукції [1].

Досліджуючи вплив інтерфейсної сфери на довкілля, значну увагу науковці приділяють впливу такій її компоненті як транспорт, оскільки його частка у загальному обсязі викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних і пересувних джерел складає близько 70 %, що перевищує частку будь-якого іншого виду економічної діяльності. До кола транспортних чинників належить стан транспортних шляхів сполучення і види транспорту, що використовуються для перевезення товарів. Для того, щоб забезпечити безперебійне та економічно ефективне функціонування процесу руху товару, необхідна наявність добре розвиненої транспортної мережі, оптимальна структура парку транспортних засобів (наявність певної кількості спеціалізованого транспорту, транспортних засобів різної вантажопідйомності і т. д.), оптимальні маршрути доставки товару тощо.

Формування теоретичних і методичних основ створення дієвого еколого-економічного механізму управління торговельним підприємством, як логістичною системою, передбачає дослідження системи еколого-економічних відносин, що виникають як на самому підприємстві, так і з іншими підприємствами, державою, споживачами при реалізації тієї чи іншої товарної політики.

Доцільно виділити три рівні управління логістичною системою: оперативний, тактичний і стратегічний, кожен з яких передбачає постановку відповідних цілей, вирішення відповідних завдань і виконання певних операцій [2].

Управління на стратегічному рівні пов’язане з аналізом та оцінкою інформаційних потоків, які в подальшому є основою для формування матеріальних (товарних) потоків, тактичний рівень передбачає управління потоковими процесами логістичної системи торговельного підприємства за відповідними підсистемами – постачання (закупівлі), зберігання та збуту товарів, на оперативному рівні проводиться оцінка відповідності застосовуваних матеріалів, технологій тощо вимогам екологічності за відповідними логістичними операціями.

Очевидно, що необхідність врахування впливу макросередовища на управління логістичною системою торговельного підприємства обумовлена вирішальною роллю держави у законодавчому забезпеченні та регулюванні підприємницьких процесів. Також слід враховувати, що сьогодні в економіці України отримують визнання глобалізаційні процеси, які поширюють дію міжнародних стандартів, в тому числі й екологічних. Важливим при цьому є поступове удосконалення інформаційних каналів і транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати товарами весь світ.

Для ефективної екологічної політики постачання має особливо велике значення, оскільки екологічно оптимальне постачання дозволяє мінімізувати навантаження на навколишнє середовище з моменту його початкового виникнення.

Умови екологічно орієнтованої політики збуту визначаються, головним чином, факторами державного і міжнародного регулювання у сфері охорони довкілля, вимогами суспільства в цілому і споживачів, екологічною активністю у сфері досліджень і розробок нових природоохоронних технологій і орієнтованих на охорону навколишнього середовища.

Заходи з формування торговельним підприємством іміджу екологічно нешкідливого товару виражаються у підборі відповідної упаковки, що зменшує кількість використовуваних ресурсів, збільшує частоту її використання тощо. При цьому доцільне залучення рекламних служб, які намагаються представити екологічні характеристики товару як додаткові переваги при його купівлі, збільшують рівень ознайомлення суспільства з екологічною проблемою, посилюють його екологічну сумлінність.

Орієнтація управління торговельними підприємствами на екологізацію своєї діяльності потребує зміни традиційних логістичних методів управління на екологічно орієнтовані.


 

Список використаних джерел

1. Мельник, Л.Г. Екологічна економіка [Текст] : підручник / Л.Г. Мельник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.

2. Чорток, Ю. В. Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук, спец.: 08.00.06. — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Ю. В. Чорток. – Суми : Сумський державний університет, 2010. — 210 с.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 241 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0