Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ВАРРАНТИ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Сарана Л.А. к.е.н., доцент кафедри

Східноєвропейський університет

м. Черкаси, Україна

 

ВАРРАНТИ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

 

Серед новітніх фінансових засобів фінансування доцільно виділити варранти, як спеціальний вид цінних паперів. В чому причина необхідності впровадження фінансових інновацій. Одна з відповідей – оподаткування і регулювання. Друга – розширення можливостей вибору для інвесторів. Третя причина – їх відносно низька вартість. З’ясуємо суть самого поняття варрант. Варрант - різновид опціону покупця, який випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його власникові право на придбання простих акцій чи облігацій даного емітента протягом певного періоду часу на заздалегідь узгоджених умовах.

Варранти, як правило, емітуються в пакеті з облігаціями.

Згідно з чинним законодавством, варранти можуть випускатися лише відкритими акціонерними товариствами і тільки в документа­рній формі. Строк дії варранта не повинен перевищувати одного ро­ку, а обсяг базового активу емітента варрантів - 50% обсягу акцій даного емітента, випуск (випуски) яких було зареєстровано.

Варто зазначити, що варранти можуть купуватися та продаватися на ринку окремо від цінних паперів (облігацій), з якими вони були емітовані. У практичній фінансовій діяльності найвідомішими є дві форми варрантів:

1)  які дають право на придбання облігацій;

2)   які випускаються разом з облігаціями і дають право їх власникам придбати прості акції емітента.

Отже, базовим активом, тобто предметом виконання зобов'язань за варрантом, можуть бути облігації або акції.

Вважаю за потрібне відмітити, що варранти з правом придбання облігацій особливого поширення набули на євроринку капіталів. Вони засвідчують право на при­дбання в майбутньому однієї або кількох облігацій емітента на умовах, передбачених їх випуском. Прибутковість варрантів залежить від співвідношення між середньою ставкою доходності на ри­нку капіталів і прибутковістю облігацій.

Щодо варрантів з правом придбання простих акцій, то власник опціону має право придбати прості акції на умовах, передбачених випуском облігацій, у пакеті з якими емітувались варранти. Таким чином трансформації боргу у власність не відбувається: змінюється лише величина статутного капіталу або склад акціонерів.

Емісія облігацій у пакеті з варрантом потребує рішення загальних зборів акціонерів або уповноваженого органу. Акціонери мають переважне право на придбання облігацій з варрантом.

Причини випуску облігацій з варрантом на придбання акцій є здебільшого тими самими, що й випуску конвертованих облігацій. Ціна (або премія) варранта - це величина, яка залежить від прогноз у кур­сової вартості (базового активу). Премія буде тим вищою, чим дов­ший строк  дії варранта і чим більший розмах варіації (рівень коливан­ня) очікуваного курсу акцій протягом цього періоду.

Вартість варранта виводиться просто – це різниця між ціною звичайної акції встановленою ціною на акції, помножена на кількість акцій, на які обмінюється один варрант. Такий результат  називається теоретичною ціною варранта.

Наприклад, якщо компанія визначає для варранта ціну акцій $50, а поточна ціна акцій $55і варрант обмінюють на дві акції, то теоре­тична ціна варранта (ТЦВ) = 2 х ($55 - $50) = $10.

ТЦВ – це найнижча ціна, за якою він може продаватися. Якщо ринкова ціна варранта впаде нижче теоретичної, то арбітражні диле­ри скупляють їх, реалізують право варранта і реалізують акції. Варра­нти мають більш високий леверидж, ніж звичайні акції, з якими вони пов'язані. Зміна ціни акції на певний відсоток призведе до зміни ціни варранта на більший відсоток.

Наприклад, якщо ціна акції підніметься до $60, то

ТЦВ = 2 х ($60 - $50) = $20.

Ціна, або премія, виплачується відразу при купівлі варранта, самі ж цінні папери оплачуються безпосередньо при їх одержанні. Від купівлі цінних паперів можна відмовитися, але при цьому премія платнику не повертається. Випуск варрантів реєструється ДКЦПФР.

 

Список використаних джерел

  1.  Фінансовий ринок [Текст] : навч. пос. / Буднік М. М., Мартюшева Л. С, Сабліна Н. В. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 122 с.
  2. Становлення ринку цінних паперів [Текст] / Косик С. // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. – C. 32–33.
  3. Фінансовий ринок [Текст] : підручник /Шелудько В. М. – К. : Знання, 2006. – 535 с.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 344 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0