Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Бойко Є.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Куцак В. О., студент

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

м. Миколаїв, Україна

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Забезпечення сталого розвитку портової галузі України відіграє важливу роль, в забезпечені конкурентних переваг, підвищення ефективності та надійності функціонування торговельних портів, зокрема, їх техніко-економічного рівня, а також удосконалення організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів з урахуванням процесів інтеграції.

Глобалізація світової економіки зумовлює ускладнення механізмів забезпечення конкурентних переваг портової галузі внаслідок зростання конкурентного напруження на світових ринках. На передній план виходить комплекс питань і вимог, пов’язаних з морською інфраструктурою, оновленням флоту, якістю послуг у морських портах, ринковим доступом до портових послуг, вдосконаленням законодавства та регулюючих норм, що стосуються морських портів.

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави на різних напрямах міжнародних транспортних коридорів [2]. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх технологічного й технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку.

В  процесі  формування  стратегії розвитку портових  підприємств  слід  враховувати,  що одночасно  портове  підприємство – це  організаційно-правова  структура,  майновий  комплекс, виробничий  комплекс,  структурований фінансовий об'єкт, соціально-організаційний комплекс.

Головними чинниками, які обмежують можливості портів і які  істотно  знижують  ефективність  їх  діяльності,  продовжують  залишатися  недостатній  розвиток  сухопутних  транспортних  під'їздів  до  портових терміналів з  боку  основних  залізничних  і автомобільних  магістралей. Також існує  гостра  необхідність  усунення  перешкод  для  безперешкодного переміщення  вантажів  через  міжнародні  межі,  спрощення  процедур  митного оформлення  контейнерів  з  вантажами.  Для  різних  умов  повинні застосовуватися різні форми державно-приватного партнерства в портах: чи то це оренда портових перевантажувальних потужностей, чи то надання концесії на  створення  портових  потужностей  або  співпрацю  між  державними адміністраціями  портів  і  приватними  операторами-інвесторами  на  умовах спільної діяльності.

Тому  стратегія розвитку  портових  підприємств  повинна бути  спрямована на збільшення  портових  потужностей  і  забезпечення  ефективного  розвитку портової  інфраструктури, забезпечення  безпечного функціонування  морської портової  інфраструктури  і  морського  транспорту,  створення  умов,  що підвищують  конкурентоспроможність  вітчизняних  морських  портів, вдосконалення  державного  управління  у  сфері  морського  портового господарства.

Сьогодні стратегічні альянси вважаються однієї з найефективніших форм об'єднання  в  лінійному  судноплавстві.  Глобальний  стратегічний  альянс  у лінійному судноплавстві – це угода про співробітництво на глобальній основі між групою судноплавних компаній, що охоплюють різні напрямки перевезень  вантажів,  з  метою  одержання  синергетичного  ефекту,  що  виявляється  в зниженні витрат, розподілі ризиків, підвищенні якості обслуговування і т.п., від спільного використання активів [3]. 

Високим  рівнем  інтеграції  підприємств  і  установ  у  системі  портового комплексу є створення морських кластерів, що передбачає залучення до сфери взаємодії навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, банків, страхових організацій і інших організацій [4].

Кластерізація є дуже перспективною для розвитку підприємств морського транспорту, оскільки дозволить отримати  наступні переваги  для  економіки  регіону: оздоровлення економіки  регіону  за  рахунок  комерційної  концентрації,  спеціалізації  та кооперації  підприємств  морегосподарського  комплексу,  використання  кращих управлінських  технологій  та  впровадження  інновацій,  стимулювання високотехнологічних  галузей,  активізація  підприємницької  діяльності  за рахунок  створення  сприятливих  умов  для  підприємств  середнього  і  малого бізнесу,  збільшення  вантажопотоків  та  розвиток  експорту,  зменшення непродуктивної  внутрішньої  конкуренції  за  рахунок  ефективного вантажорозподілу  та  впровадження  ефективної  системи  спеціалізації  портів, створення  сприятливих  умов  для  підготовки  фахівців  високої  кваліфікації (обмін  досвідом,  центри  перекваліфікації,  загальні  центри  кластерного навчання тощо) [1].

Збільшення обсягів та підвищення якості транспортних послуг, а також забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку портової галузі України зумовлює необхідність забезпечення безпеки перевезень та збереження вантажів, прискорення обслуговування, зменшення цін і витрат на транспортні послуги.

 Для збільшення конкурентоспроможності морських портів необхідний інноваційний розвиток та оновлення засобів виробництва. Але це не можливо без відповідного інвестиційного забезпечення. Інвестиційний процес є складовою частиною відтворення, він організує та обслуговує відтворювальну діяльність підприємств портової діяльності. Спад інвестиційної активності в сфері портової діяльності порушив відтворювальні процеси. Заморожування на вкрай низькому рівні інвестиційного процесу, в умовах значного фізичного і морального зносу основних фондів обмежує можливості розвитку. На відтворення капіталу підприємства має вплив характер використання робочої сили. Освіта як фактор відтворення робочої сили формує інтелектуальну форму капіталу, лежить в основі прискорення інноваційного розвитку. Особливо це важливо для портової діяльності Україні в даний час.

 

Список використаних джерел

1. Гребенник,  Н.Г.  Факторы привлекательности  морского  кластера. - [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2011_46/pdf/11_Greb.pdf (дата звернення : 16.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.

2. Іртищева, І.О. Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України [Текст] / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 12-16.

3. Іртищева, І.О. Інновації в період економічних трансформацій [Текст] / І.О. Іртищева, А.Я. Сохнич // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т. 2. – С. 14-18.

3. Щербина, В.В. Формування стратегії розвитку підприємств морського транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.education/ (дата звернення : 16.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 364 | Рейтинг: 1.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0