Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_4_2015_10_30

ВПЛИВ НАСТАНОВЛЕННЯ НА ДИНАМІКУ МОТИВІВ СУБ'ЄКТІВ З РІЗНИМИ АТРИБУТИВНИМИ СТИЛЯМИ

Клібайс Т.В., к. психол. наук, старший викладач

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, Україна

 

ВПЛИВ НАСТАНОВЛЕННЯ НА ДИНАМІКУ МОТИВІВ СУБ'ЄКТІВ З РІЗНИМИ АТРИБУТИВНИМИ СТИЛЯМИ

 

Актуальність дослідження впливу настановлення на мотиваційну сферу суб’єктів з різними атрибутивними стилями обумовлено унікальними особливостями буденної свідомості українців, що виключає можливість прямого перенесення на вітчизняну спільноту результатів досліджень атрибутивних стилів, проведених в інших країнах. Отримані вітчизняними вченими дані вказують на те, що незважаючи на високу емоційність українців, оптимістичні очікування щодо майбутніх подій, вони виявляють екстернальність і віктимність в сьогоденні» [1, 2, 3].

Слід зазначити, що такі етнічні особливості атрибуції в свідомості українців у поєднанні з високими вимогами сучасного суспільства і швидкими соціальними та політичними перетвореннями, які відбуваються в Україні, створюють серйозні труднощі, як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. Стиль каузальної атрибуції – схильність до певного типу причинної інтерпретації подій, «стійка особистісна характеристика, яка створює одну з центральних структур особистості, що визначає загальний тип сприйняття подій і поведінки стосовно них» [4, с. 170].

Для експериментального вивчення впливу зовнішнього настановлення на суб’єктів з різними атрибутивними стилями було залучено 136 учасників, у віці від 20 до 40 років, з них 31 – чоловіки, 105 жінки.

Досліджувані були поділені на три групи, рівноцінні за критеріями віку, статі, атрибутивного стилю: 46 осіб – у групі № 1, по 45 осіб – у групах № 2, № 3. Учасникам експерименту було запропоновано переглянути вісім відео-сюжетів незавершених ситуацій з буденного життя, тривалістю одна-три хвилини кожна при вимкненому звуці й описати те, що в них відбувається. Для обробки текстового матеріалу було застосовано контент-аналіз за категоріями: мотиви, інструментальна діяльність та ін. Експериментально констатовано вплив настановлення на атрибутивний стиль дорослих, де залежною змінною була оцінка ситуацій респондентами, а незалежною – ситуаційний компонент (зовнішнє настановлення).

Потреби і мотиви щільно поєднанні та багато в чому визначають, на думку В. І. Шалака, енергетичну складову діяльності [5]. У суб’єктів з позитивним атрибутивним стилем у групі, якій пред’являлося негативне настановлення, надія на підтримку (9,9-10,1), мотиви афіляції (7,7-7,8) залишаються майже на тому ж рівні, що і при позитивному настановленні; збільшується мотив бажання влади (4,0-6,2); дещо знижується навантаження на мотив досягнення успіху (8,0-5,0) і страх відторгнення (1,5- 0,3) див. рис. 1.

Примітки: Ряд1 – група без настановлення; Ряд2 – група з позитивним настановленням; Ряд3 – група з негативним настановленням

Рис. 1. Вплив настановлення на динаміку мотивів у суб'єктів з позитивним атрибутивним стилем

 

Страх відторгнення (неприйняття) в групі з негативним настановленням збільшується майже у всіх учасників дослідження, окрім учасників з позитивним атрибутивним стилем. Описані вище результати засвідчують стійкість учасників з позитивним атрибутивним стилем до негативного настановлення та адаптивну функцію атрибутивного стилю.

Примітки: Ряд1 – група без настановлення; Ряд2 – група з позитивним настановленням; Ряд3 – група з негативним настановленням

Рис. 2. Вплив настановлення на динаміку мотивів у суб'єктів з негативним атрибутивним стилем

В текстах учасників дослідження, які пояснюють події в негативному стилі, різко знижується навантаження на мотив афіліації 11,2–6,2, мотив бажання влади 10,4–0,5; надії на підтримку 17,3–6,5, страх відторгнення – 6,0 у групі з позитивним настановленням – 0,3) (рис. 2), що свідчить про зниження довіри до оточення, зниження самооцінки, можливі складності в соціальних контактах та дезадаптивні реакції цих суб’єктів на вплив негативного настановлення.

У текстах учасників експерименту з амбівалентним атрибутивним стилем спостерігається високе навантаження на категорію мотивації, що згідно з законом мотивації Йеркса-Додсона, може призводити до зниження ефективності діяльності. Цей феномен також проявився в низьких значеннях показників категорії інструментальна діяльність.

Позитивне і негативне настановлення призводять до збільшення навантаження на більшість видів інструментальної діяльності (крім трансляції) у респондентів з позитивним атрибутивним стилем: ретрансляцію, рух, переміщення, маніпуляцію. Категорії рух і переміщення, виходячи з слів, які їх наповнюють («рости», «йти», «розвиватися» і т.п.). відображають спрямованість цієї частини учасників експерименту до розвитку та змін, що підтверджує застосування ними різноманітних активних стратегій реагування на ситуацію та адаптивну функцію позитивного атрибутивного стилю. Учасники дослідження з негативним атрибутивним стилем не спрямовують свої дії на розвиток ситуації, а розмірковують і намагаються вийти з неї (в текстах респондентів з негативним атрибутивним стилем у групі, що отримала негативне настановлення, виражені категорії обробка інформації та маніпуляція, позитивне – слова-індикатори маніпуляції. Такі результати свідчать про використання пасивних стратегій вирішення ситуації та стратегії уникнення, як не сприяють досягненню суб’єктом його мети.

Таким чином, в дослідженні констатовано «буферну роль» атрибутивного стилю щодо негативного настановлення, що виявилася у підвищенні надії на підтримку, мотиву бажання влади, зниженні навантаження на страх відторгнення. Виявлено зворотний фасилітуючий вплив негативного атрибутивного стилю в проблемній ситуації, про що свідчить зниження показників спрямованості до афіліації, надії на підтримку, мотиву бажання влади, та підвищення страху відторгнення, та призводить до вибору неефективних стратегій подолання ситуації.

 

Список використаних джерел

  1. Бондаренко, А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. / А. Ф. Бондаренко – К. : Освіта України, 2007. – 332 с.
  2. Лозовая, О. Н. Содержательная структура этнического сознания: некоторые итоги исследования [Текст] / О. Н. Лозовая // Журнал практикующего психолога. – 2007. – № 13. – С. 140–155.
  3. Чепелева, Н. В. Жизненный успех как нарратив [Текст] / Н. В. Чепелева / Успішність особистості: потенціал та обмеження. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 251-254.
  4. Юревич, А. В. К анализу исследований каузальной атрибуции в зарубежной социальной психологии [Текст] / Юревич А. В. // Вопросы психологии. – 1986. –№ 5. – С. 168–175.
  5. Шалак, В. И. Современный контент-анализ. Приложения в области политологии, психологии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. [Текст] / В. И. Шалак – М.: Омега-Л, 2009. – 272 с.
Категорія: Секція/Section_4_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 280 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0