Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_1_2015_11_25

АУТСОРСИНГ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: PRO ET CONTRA

Височан О.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу

Національний університет “Львівська політехніка”,

м. Львів, Україна

Молибога Ю.В., студент кафедри обліку та аналізу

Національний університет “Львівська політехніка”,

м. Львів, Україна

 

АУТСОРСИНГ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: PRO ET CONTRA

 

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та покращення їхніх позицій на зовнішньому та внутрішньому ринках суб’єктам господарювання доцільно здійснювати пошук й застосовувати на практиці технології, які спрямовані на підвищення кількісних та якісних показників ефективності комерційної діяльності. Однією з таких технологій є аутсорсинг, який перетворився на новітній діловий інструмент управління та почав відігравати важливу роль у збереженні та підвищенні життєздатності бізнесу. Однак, чи є аутсорсинг панацеєю від усіх небезпек, з якими стикається суб’єкт господарювання в аспекті організації й ведення бухгалтерського обліку?

Розуміння сутності аутсорсингу виявляється через визначення цього поняття.  Класично, аутсорсинг (від англ. Outsourcing: зовнішнє джерело) є передаванням частини функцій з обслуговування діяльності підприємства стороннім підрядникам чи постачальникам за умовами гарантування ними відповідного рівня якості та ефективності їх виконання на основі трансформації чи оновлення бізнес-процесів і технологій та з можливістю переходу частини персоналу підприємства до постачальника (аутсорсера) [1, с. 173].

Метою аутсорсингу як інструмента управління визначають підвищення ринкової вартості підприємства завдяки поліпшенню результатів його діяльності, зниженню витрат і ризиків, підвищенню конкурентоспроможності продукції  через залучення зовнішніх контрагентів, які спеціалізуються на виконанні певних, як правило, не профільних для підприємства виробничо-господарських функцій [2, с. 175].

Окремою складовою аутсорсингу бізнес-процесів та одним із способів бухгалтерського забезпечення є аутсорсинг бухгалтерії, під яким розуміють винесення функцій, пов’язаних з організацією, веденням бухгалтерського обліку та складанням звітності на підприємстві за межі компанії, передачу їх для виконання аутсорсеру. Іншими словами, це коли підприємство передає виконання функцій своєї бухгалтерії іншій організації [3, с. 336-337].

У статті Г.С. Кесарчук [4, с. 203], автор виділяє чотири варіанти роботи із замовником при бухгалтерському аутсорсингу.

Перша модель “Повний аутсорсинг”. Замовник передає всі функції бухгалтера аутсорсеру. Ця модель підходить для всіх типів підприємств.

Друга модель “Частковий аутсорсинг”. Для більш великих компаній, де є штатний бухгалтер, бухгалтер-аутсорсер може виконувати лише деякі неосновні функції (перевірки на окремих ділянках господарської діяльності, ведення кадрового обліку, обліку за окремими проектами, тим самим звільняючи час штатного бухгалтера). Для невеликих підприємств, які не можуть дозволити собі штатного бухгалтера, аутсорсери можуть допомогти складати звітність.

Третя модель “Зовнішній контролер”. Аутсорсер перевіряє бухгалтерську документацію, аналізує роботу підприємства та дає висновок про те, як поліпшити діяльність.

Четверта модель “Абонентське обслуговування”. У цьому випадку аутсорсер виступає консультантом, інформує замовника про нововведення та інші питання.

На наш погляд, до бухгалтерського аутсорсингу мають відношення лише перші дві моделі, в той час як третя є діяльністю з перевірки правильності ведення обліку (у більшості випадків у формі аудиту), четверта – наданням консультаційних послуг та управлінською підтримкою компаній.

Багатьма вітчизняними дослідниками виділяється низка переваг використання бухгалтерського аутсорсингу, які, в основному зводяться до однієї – економії ресурсів одночасно із зростанням ефективності діяльності. Такий підхід не можна вважати апріорі правильним, адже якість ведення обліку багато в чому залежить від людського фактору. Професіоналізм, досвід, кваліфікація представників аутсорсингової компанії не завжди очевидні. Часто, підписуючи договір про бухгалтерське обслуговування підприємство звертає увагу в більшій мірі на бренд компанії-аутсорсера, не маючи можливості оцінити можливості працівника, який виконуватиме певні облікові функції. Ризик втрати інформації та законодавча невизначеність відповідальності компанії-аутсорсера також мають місце в цьому секторі бізнес-послуг в Україні. Вказані недоліки вкупі з ризиком банкрутства аутсорсера, відсутністю знань у його фахівців специфіки та всіх нюансів діяльності конкретного замовника послуг заставляють вітчизняні підприємства максимально відповідально підходити до вибору цієї моделі управлінської діяльності.

Таким чином, незважаючи на те, що підприємства та організації України все частіше користуються послугами фірм, які здійснюють діяльність, пов’язану з аутсорсингом бухгалтерського обліку, використання цієї моделі організації бізнес-процесів ускладнюється низкою перешкод. Перекладання відповідальності за ведення обліку на зовнішні структури не завжди приводить до позитивного результату. Вибір компанії-аутсорсера, законодавча неврегульованість, складність оцінки професіоналізму стороннього працівника часто залишаються невирішеними задачами для українських підприємств.

 

Список використаних джерел

  1. Синиця Т.В. Бухгалтерський аутсорсинг, як інноваційний інструмент оптимізації діяльності підприємств / Т.В. Синиця // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. “Економіка”. – 2014. – Вип. 14. – С. 171-177.
  2. Пащенко О.П. Сучасні методи управління змінами на підприємстві / О.П. Пащенко // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – №3 (69). – С. 170-178.
  3. Поплюйко А.М. Бухгалтерський аутсорсингу: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / А.М. Поплюйко // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – №18. – С. 335-340.
  4. Кесарчук Г.С. Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, переваги та недоліки / Г.С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 201-204.
Категорія: Секція/Section_1_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 772 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0