Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_1_2015_11_25

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Товма О.А., ст. викладач кафедри економічних дисциплін,

Бідюк О.A., курсант

Національна академія Національної гвардії України

м. Харків, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

У сучасних умовах господарювання з розвитком науково-технічного прогресу дедалі більшої актуальності набуває питання щодо трансформації інформаційного суспільства та вплив цього явища на всі види професійної діяльності. Господарська діяльність потребує невпинного втручання, обліку та контролю, а також грамотного управління процесами підприємства для досягнення ним економічних вигід та поставлених цілей. У зв'язку з цим актуальними залишаються аспекти, пов’язані з визначенням і розвитком терміносистеми бухгалтерського обліку як засобу систематизації та узагальнення інформації про підприємство.

Вивчення питання в контексті поповнення терміносистеми бухгалтерського обліку фахівці різних галузей проводили на усіх етапах термінотворення, починаючи з класиків та продовжуючи науковими працями сучасних вчених, що також переймаються проблемою удосконалення термінології для досягнення максимальної ефективності діяльності та мінімізації неоднозначних трактувань різних термінів. Саме тому, проблеми систематизації термінів бухгалтерського обліку звертають на себе увагу сучасних науковців.

Наприклад, Л.В. Чижевська наголошує на необхідності упорядкування терміносистеми бухгалтерського обліку у зв'язку із рядом причин Серед них: бухгалтерські словники, які публікувались після 2000-го року, не встигали поповнюватись новою термінологією, прийнятою у законодавстві; бухгалтерський облік є відкритою системою, а отже підлягає впливу розвитку терміносистем інших наук; складність партнерських угод і господарських операцій, що зумовлено розвитком бізнесу; неоднозначне трактування одних і тих же понять у різних нормативно-правових документах (Податковий кодекс України, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, тощо) [1].

Н. Семенишена у своїх працях вказує на проблеми, що існують як в сучасних наукових дослідженнях, так і пов’язаних з застосуванням вищенаведеного поняття в практичній діяльності. У цьому контексті розглядаються дві групи проблем: проблеми, пов’язані зі слововживанням поняття «бухгалтерський облік» як лексичної одиниці; проблеми, пов’язані з репрезентативною функцією поняття «бухгалтерський облік» як лексичної одиниці [2]. Різноманітність наукових підходів до трактування самого поняття «бухгалтерський облік» є безперечною, а дослідження їх особливостей – актуальними через відсутність єдиного погляду, що дає сучасним науковцям основу для дискусій.

Складність обґрунтування облікових категорій також визначена тим, що термінологія бухгалтерського обліку побудована за гетерогенною моделлю, тобто є результатом взаємодії декількох галузей людського знання [3]. Тобто, має за мету опис багатьох систем діяльності підприємства, галузі, економіки в цілому: виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт; управлінська, торговельна, маркетингова та інвестиційна діяльності; інноваційні технології, консалтингові послуги, аналіз господарської діяльності, податкова система та інші. Саме тому розвиток терміносистеми бухгалтерського обліку, що має поряд з контрольною, інформаційною, аналітичною, регулюючою функціями також і комунікаційний, соціально-орієнтований характер взаємозв’язку його основних елементів, є одним з важливих факторів функціонування системи бухгалтерського обліку на підприємстві.      

 

Список використаних джерел

  1. Чижевська Л. В. Особливості дослідження термінології бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Л.В. Чижевська. – Режим доступу:http://vuzlib.com.ua/articles/book/10888- hennja_te/1.html
  2. Семенишена Н. Дефініції поняття «бухгалтерський облік» в сучасних дослідженнях [Електронний ресурс] / Н. Семенишена. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_11_21_22_kampodilsk/sekcija_3_2013_11_21_22/definiciji_ponjattja_bukhgalterskij_oblik_v_suchasnikh_doslidzhennjakh/37-1-0-753
  3. Кулікова Н. Т. Складові терміносистеми бухгалтерського обліку [Текст] / Н. Т. Кулікова // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 127–129.

 

Категорія: Секція/Section_1_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 390 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0