Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_1_2015_11_25

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Михальчишина Л.Г., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця, Україна

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

Огляд літератури з проблем обліку і аналізу цінних паперів підприємства використовується для аналізу та порівняння різних джерел. Він дає можливість з’ясувати переваги та недоліки кожного з них і зрозуміти закономірності формування в сучасності.

В статтях, пов’язаних з обліком цінних паперів, було розглянуто, як здійснюється оцінка цінних паперів, на яких рахунках та як відображається в обліку випуск акцій та облігацій, правила нарахування дисконту. Досліджувалися авторами і такі питання, як відображення в обліку зберігання та продажу акцій, визначення фінансового результату за операціями з цінними паперами, відображення в обліку результатів інвентаризації та ін.

З проблематики обліку результатів інвентаризації, статті були присвячені розгляду документального оформлення нестач цінних паперів, особливостей облікового відображення нестач та облік компенсації нестач винною особою.

Досить цікавим виявилося питання стосовно визначення, чи є професійною діяльністю на ринку цінних паперів операції з купівлі-продажу цінних паперів. В даному питанні аналізується позиція фіскальних органів та дається рішення, яке пропонують автори.

Судова практика найбільш актуальними питаннями визначає застосування законодавства про цінні папери. Тут виникає проблема в подвійності правової природи цінного паперу – з одного боку цінний папір втілює певний комплекс суб’єктивних цивільних прав, а з іншого – сам є об’єктом цивільних прав як річ, адже речова природа цінних паперів прямо закріплена ст. 177 ЦК України [1].

В межах корпоративних правовідносин зазначена подвійність правової природи цінного паперу (акції) має певні особливості. Так, дедалі більше закріплюється в судовій практиці позиція, що акціонер не має права на позов про визнання недійсними рішень органів управління товариством, які були прийняті в період, коли відповідна особа ще не набула статусу акціонера. Втім, реальне (а не потенційне) право на позов чи інша захисна правомочність переходить до правонаступника виключно у випадку універсального, а не сингулярного правонаступництва. Отже, право судового оскарження рішення органів управління товариства чи право вимоги викупу акцій при реорганізації має переходити до правонаступника акціонера лише у випадку, коли таке правонаступництво має універсальний (спадкування після акціонера, перетворення, приєднання чи злиття юридичної особи - акціонера) або парцелярний (поділ, виділ юридичної особи - акціонера) характер.

Іншим аспектом дуалістичності правової природи цінних паперів є нерозривне поєднання у їх конструкції матеріальної та ідеальної (юридичної) складової, з чим пов’язане глобальне питання правової теорії цінних паперів – проблема правової природи цінних паперів, розміщення яких здійснено в бездокументарній формі.

З практичних позицій в межах правової системи України питання про правову природу цінних паперів бездокументарної форми випуску поки що не має істотного значення. Визнання недійсними правочинів, за якими такі незаконні власники отримали відповідні цінні папери, не є необхідним. При цьому з огляду на неочевидність вказаної форми здійснення віндикації, про порядок виконання рішення шляхом відповідного списання (зарахування) має зазначатися в резолютивній частині судового рішення, а якщо це не було зроблено – в ухвалі суду про роз’яснення порядку виконання рішення.

Власник, право якого було відновлено в такий спосіб, не набуває права вимагати від зобов’язаної за цінним папером особи надання повторного виконання за весь період, протягом якого власник був позбавлений володіння цінними паперами, якщо тільки відповідна зобов’язана особа була добросовісною, тобто не знала і не могла знати про те, що виконання у вказаний період надається незаконному володільцю цінних паперів [2].

Як показав огляд посібників та підручників з бухгалтерського обліку, в навчальній літературі розглядаються переважно теоретичні питання з обліку цінних паперів. Найбільше уваги тут приділяється питанням функціонування ринку цінних паперів та бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами.

Автори частіше більше уваги приділяють визначенню економічної сутності цінних паперів, класифікації цінних паперів та бухгалтерському обліку цінних паперів. Також розглядаються питання нормативно-правового регулювання обліку цінних паперів, відображення інформації з цінними паперами у звітності та особливості контролю операцій з цінними паперами. Авторами дисертацій розглядалися такі питання як особливості облікового відображення, економічної сутності цінних паперів, їх класифікації, методики проведення аналізу та контролю операцій з цінними паперами.

Отже, система обліку і аналізу цінних паперів на Україні, в сучасному її розумінні, з’явилась досить недавно і зараз знаходиться у стані формування та розвитку. Тому дуже важливого значення набуває вивчення її зарубіжних аналогів, які функціонують у розвинутих країнах на протязі багатьох років і мають певні надбання та досягнення в цій сфері.

 

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.25.76&nobreak=1.

2. Мица Ю. Проблемні питання застосування законодавства про цінні папери в судовій практиці / Ю. Мица // Вісник Центру комерційного права. – 2011. – № 35. – С. 12.

Категорія: Секція/Section_1_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 406 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0