Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОСТІ

Сторож Д., студентка

Науковий керівник : Семенишена Н.В., к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОСТІ

 

Методичні засади аналізу звітності ґрунтуються на наступних засадах:

  • розуміння економічної природи статей звітності (звітність містить десятки показників, більшість з яких є комплексними, відповідно, передумовою якісного аналізу є розуміння економічного змісту кожної статті, її значимості в структурі звітної форми);
  • розуміння змісту основних аналітичних взаємозв’язків звітних форм (суть взаємозв’язку –  взаємодоповнення звітних форм), їх розділів і статей. По-перше, логіка побудови звітності визначається насамперед необхідністю дати розгорнуту характеристику економічного і фінансового потенціалу організації і ефективності його використання. По-друге, більшість балансових статей комплексні. Тому ряд показників балансу, найбільш істотних для оцінки майнового і фінансового становища організації, розшифровується в супутніх звітних формах.

Проведення аналізу фінансового стану підприємств здійснюється не лише менеджментом (керівництвом) підприємства та відповідними службами, позикодавці (банки) здійснюють аналіз для визначення ступеня ризику та моніторингу умов кредитування; контролюючі органи здійснюють аналіз для визначення ймовірності виконання надходжень у бюджет, комерційні партнери підприємства - для визначення ризику щодо своєчасного здійснення розрахунків, власники (засновники) і інвестори проводять аналіз для вивчення ефективності використання ресурсів тощо.

Найбільш поширеним методом, який використовується для аналізу фінансової звітності, є аналіз коефіцієнтів (відносних показників).

Варто відзначити, що сформована відповідно до МСФЗ вітчизняна фінансова звітність в цілому придатна для фінансового аналізу і традиційно фінансові коефіцієнти групуються в такі категорії (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація фінансових коефіцієнтів

 

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнти фінансової стабільності

Коефіцієнти

оборотності

активів

Коефіцієнти прибутко­вості

Коефіцієнти прибутко­вості акцій

К поточної ліквідності

К загальної заборгованості

К оборотності запасів

К чистого прибутку

Чистий прибуток на акцію (EPS)

К критичної ліквідності

К довгострокової заборгованості

К оборотності дебіторської заборгованості

К рентабельності активів (ROA)

Відношення ціни до прибутку на акцію (Р/Е)

К абсолютної ліквідності

К фінансової незалежності

К оборотності кредиторської заборгованості

К рентабельності власного капіталу (ROЕ)

 

 

 

К оборотності активів

 

 

 

Однак відсутність соціальних індикаторів та індикаторів виробництва у річній звітності підприємств унеможливлює розрахунок таких коефіцієнтів, як, наприклад, деякі показники ділової активності, рівень податкового навантаження та інші. Очевидно, що не кожному користувачу звітності потрібно використову­вати всі фінансові коефіцієнти.

На основі розрахованих даних можна вивести комплексний показник інвестиційної привабливості підприємства і віднести його до однієї з чотирьох груп.

Загалом, кількість фінансових показників, які можна використовувати при оцінці діяльності, досягає 200. Однак застосовувати навіть половину з них недоцільно, оскільки збір і обробка інформації в цьому випадку будуть займати занадто багато часу, тому, як правило, досить 5–7 коефіцієнтів, що здійснюють найбільший вплив на ефективність роботи підприємств.

Власне, з цих міркувань, в табл. 2, 3 наведено схеми прийняття можливих управлінських рішень на основі зміни деяких коефіцієнтів.

Таблиця 2

Варіабельність прийняття рішень на основі змін фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнт виплат

Рентабель-ність виробництва

Рентабель-

ність активів

Коефіцієнт фінансової залежності

Можливі управлінські рішення

1

2

3

4

5

Збільшення

Збільшення

Збільшення

Збільшення

Не залучати короткострокових кредитів і позик для поповнення власних оборотних коштів.

Можливе залучення позикових коштів довгострокового характеру

Збільшення

Збільшення

Збільшення

Немає змін/ зменшення

Розглянути можливість залучення додаткових короткострокових позикових коштів для покриття поточних витрат у випадку виникнення дефіциту платоспроможності

Збільшення

Немає змін/ зменшення

Збільшення

Немає змін/ зменшення

Збільшити ціни на продукцію в більшій пропорції, ніж ріст витрат і податкових платежів

Збільшення

Немає змін/ зменшення

Немає змін/ зменшення

Немає змін/ зменшення

(а) Провести оптимізацію оподатковування організації, якщо збільшення виплат пов’язане зі збільшенням податкових платежів, варто оцінити причини збільшення платежів по податках і зборах

(б) Вжити заходів по скороченню витрат організації або збільшенню ціни реалізацію продукції, товари, роботи, послуги –  якщо збільшення виплат пов’язане з ростом витрат

Немає змін/

Зменшення

Немає змін/

зменшення

Немає змін/

зменшення

Збільшення

(а) Розглянути економічну доцільність залучення додаткових коштів. Збільшення може бути виправдано тільки у випадку наступного розширення виробничо- комерційної діяльності, збільшення попиту на продукцію, а також для покриття тимчасового дефіциту платоспроможності
(б) Знизити обсяг закупівель матеріально-виробничих запасів

Немає змін/

Зменшення

Збільшення

Немає змін/

зменшення

Немає зміні/

зменшення

Ситуація показує, що ріст витрат випереджає їх фактичну оплату. Для одержання заліку вхідного ПДВ рекомендується оплатити здійснені витрати

 

 

 

 

Таблиця 3

Варіативність прийняття рішень на основі змін показників оборотності активів

Оборотність запасів

Оборотність незавершеного виробництва

Оборотність готової продукції

Обсяг реалізації

Можливі управлінські рішення

Збіль-шення

Збіль-шення

Збіль-шення

Збіль-шення

Розглянути можливість реалізації на умовах комісії, якщо очікується, що це призведе до подальшого зростання обсягів реалізації

Збіль-шення

Збіль-шення

Збіль-

шення

Немає змін/

Змен-шення

Переглянути асортимент реалізованої продукції з врахуванням можливості зміни цін (враховуючи ефект сезонності)

Збіль-шення

Збіль-шення

Немає змін/

Змен-шення

Немає змін/

Змен-шення

(а) Ухвалити рішення щодо доцільності подальшого виробництва певного виду (видів) продукції (при цьому врахувати ефект сезонності) ; (б) зіставити в кількісному виразі сукупні витрати на переорієнтацію виробничих потужностей на виробництво більш затребуваного виду продукції і втрачену вигоду від зниження обсягу продажів продукції.

Якщо надходження від реалізації нижче сукупних витрат і податкових платежів –  (а)

Збіль-шення

Немає змін/

Змен-шення

Немає змін/

Змен-шення

Немає змін/

зменшення

Розглянути можливість зниження обсягу закупівель матеріально-виробничих запасів

Немає змін/

Змен-шення

Немає змін/

Змен-шення

Немає змін/

Змен-шення

Збіль-шення

З врахуванням здійсненої оцінки росту обсягів реалізації ухвалити рішення щодо підготовки замовлення на одержання кредиту в банку на поповнення оборотних активів

Немає змін/

Змен-шення

Немає змін/

Змен-шення

Збіль-шення

Немає змін/

Зменшення

(а) Розглянути можливість зміни виробничого процесу з метою зниження тимчасових витрат: скоротити виробничі потужності
(б) Розглянути можливість зниження обсягу закупівель матеріально-виробничих запасів

 

 

Безумовно, наведені показники і пропоновані управлінські рішення відображають найбільш загальні ситуації, які можливі в діяльності підприємств.

При необхідності варто використовувати додаткові абсолютні і відносні показники, що дозволяють уточнити рекомендації з управління організацією.

Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 325 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0