Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ : ГАРМОНІЗАЦІЯ З МСФЗ

Горняк І., студентка

Науковий керівник : Семенишена Н.В., к.е.н., доцент,

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ : ГАРМОНІЗАЦІЯ З МСФЗ

 

Поява глобалізованих фінансових ринків в 1970-і роки для розвинених країн і в 1980-ті роки для країн з ринковою економікою призвели до того, що національні моделі системи бухгалтерського обліку та звітності вже не могли розглядатися як повністю відповідні світогосподарським явищам.

Серед вітчизняних вчених, що приділяли свою увагу проблемам теорії, методології бухгалтерського обліку та його регламентації, найбільш значимими можна відзначити праці Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, М.С. Пушкаря, Н.М. Малюги, С.Ф. Голова, В.М. Жука [5].

Критичний аналіз сучасного стану регламентації бухгалтерського обліку дозволяє стверджувати про відсутність системного підходу в ході його реформування.

За аналізом практики ведення бізнесу спостерігаємо парадокс: підприємства потребують адекватної інформації  для вирішення поточних проблем діяльності, подолання економічної кризи, поліпшення методики формування витрат та доходів, а облікові стандарти, які б мали вирішити ці проблеми, - не дають відповіді на поставлені практикою питання.

У світовій обліковій практиці постала проблема гармонізації облікових методик, вирішення якої спочатку реалізувалося у формуванні Міжнародної дослідницької групи бухгалтерів (1966р.), куди увійшли фахівці Американського інституту присяжних бухгалтерів, аналогічних інститутів Канади, Англії, Уельсу, Шотландії, Ірландії, а потім Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності (1973 р.) [2]. Мета Комітету, як зазначено у вступі до МСФЗ, полягає в досягненні уніфікації принципів бухгалтерського обліку, використовуваних компаніями та іншими організаціями для фінансової звітності скрізь у світі.

Для України питання гармонізації є особливо актуальними з огляду на вступ країни до СОТ  та на наявність Угоди про асоціацію з ЄС. Економічну частину угоди було підписано 27 червня 2014 р., що передбачає економічну інтеграцію України з ЄС та створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

О. Петрук зауважує, що гармонізація бухгалтерського обліку становить собою процес уніфікації методів і принципів бухгалтерського обліку у формі стандартів, а стандартизація у свою чергу дає змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему бухгалтерського обліку та звітності. На його погляд, гармонізації бухгалтерського обліку на національному рівні можна досягти лише шляхом узгодження національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку, яке уніфікує його методологію [3, с. 22–35, с. 389–412]. 

Реформування порядку регулювання бухгалтерського обліку та звітності необхідно направити на формування такої моделі, яка враховуватиме інтереси всіх сторін, забезпечувати зниження витрат і підвищення ефективності самого процесу управління. У цій сфері проблеми гармонізації зводяться до наступних основних завдань:

  • розроблення державної політики в сфері бухгалтерського обліку та звітності, сумісної з вимогами МСФЗ;
  • законодавче визнання необхідності гармонізації встановлених розбіжностей між інформаційними потоками;
  • розробка методичних рекомендацій та програм за процедурою зближення розбіжностей МСФЗ та вітчизняних облікових стандартів;
  • аналіз факторів, що визначають ризики стабільності вітчизняної системи бухгалтерського обліку та звітності.

Визначення найбільш бажаного стану гармонізації вітчизняного обліку з МСФЗ можливе за допомогою застосування критеріїв гармонізації. Однак, неможливо однозначно визначити такі критерії, оскільки облікові системи підприємств різних сфер діяльності не є єдиними і уніфікованими, а мають свої специфічні особливості. У зв'язку з цим робляться спроби сформувати методику визначення критеріїв гармонізації вітчизняних і міжнародних бухгалтерських інформаційних потоків, відповідно до МСФЗ.

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що гармонізація включає комплекс положень та інструкцій, що забезпечують максимальне зближення вітчизняної та зарубіжної практики. Проте для посилення цього процесу необхідно враховувати причини, які впливають на її зміст, та відображати їх у відповідній методиці.

 

Список використаних джерел

  1. Веріга, Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ [Текст] / Г.Веріга, А.Савро // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 19-25.
  2. Гармонизация бухгалтерского учета и отчетности в Глобальной Экономике  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msfofm.ru/library/196-garmonisation-of-accounting-systems-of-different-countries (дата звернення 22.11.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  3. Петрук, О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку [Текст] / О. М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ. – 2007. – 448 с.
  4. Поленова, С.Н. Глобализация мировой экономики и тенденции бухгалтерского учета [Текст] / С.Н.Поленова // Международный бухгалтерский учет. — 2008. — № 8 (116). — С.7-11.
  5. Семенишена, Н.В. Теорія інституційного ізоморфізму та її прояв в реформуванні національної системи бухгалтерського обліку [Текст] / Н.В. Семенишена // Облік і фінанси АПК. —  2011. — №2. — С. 16—19.
Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 537 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0