Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ОБЛІК БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ

Полторак А.С., к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування

Ткачук І.О, студентка кафедри обліку та оподаткування

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

м. Миколаїв, Україна

 

ОБЛІК БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ

 

Безконтрольне зростання дебіторської заборгованості на підприємствах спричиняє кризу неплатежів, що, відповідно, гальмує розвиток суб’єктів господарювання та ринків. Проблема обліку безнадійної дебіторської заборгованості набуває особливої актуальності в умовах проведення податкової реформи.

Контроль за фактичним станом розрахунків на підприємстві, динамікою дебіторської та кредиторської заборгованості, виявленням фактів навмисного спотворення облікових даних суб'єктами господарських зв'язків стають необхідними складовими в процесі управління діяльністю підприємств.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом,  до підсумку балансу відповідно до вимог П(с)БО 10 включається за чистою реалізаційною вартістю [3, ст. 7], для визначення якої обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

– застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, відповідно до якого величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;

– застосування коефіцієнта сумнівності, відповідно до якого величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності, який може розраховуватися такими способами: визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення; визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Згідно ст. 139.2 Податкового кодексу України [2] у процесі розрахунку податку на прибуток фінансовий результат до оподаткування може коригуватись на податкові різниці, у тому числі ті, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). Одним з таких резервів, який покликаний поступово списати витрати за майбутні витрати підприємства, не пов'язані із зобов'язаннями перед іншими особами, і є резерв сумнівних боргів, що являє собою ту частину поточної дебіторської заборгованості, що належить підприємству, до погашення якої боржником фахівці підприємства не впевнені.

Так, до фінансового результату до оподаткування додається вся сума нарахованого резерву та сума витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 Податкового кодексу України, понад суми резерву сумнівних боргів. Фактично це означає не включення до податкових витрат вищезазначених сум.

Відповідно, необхідно контролювати, чи відповідає заборгованість вимогам п. 14.1.11, а також проводити списання безнадійної заборгованості тільки через формування резерву сумнівних боргів. Так, встановлено наступне обмеження: витрати на створення резерву сумнівних боргів в момент такого створення до витрат по податковому обліку не включаються, а враховуються вони в момент, коли відповідна дебіторська заборгованість стає безнадійною з точки зору Податкового кодексу.

Також фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму зменшення (але не використання) раніше нарахованого резерву (пп. 139.2.2).

О. М. Колеснікова зазначає, що «не варто визнавати у бухгалтерському обліку безнадійною заборгованістю ту заборгованість, яка ще не стала безнадійною по податковим нормам», тому що існує небезпека, якщо у разі віднесення такої заборгованості до інших операційних витрат або списання  за рахунок резерву сумнівних боргів в більш ранньому періоді, ніж вона стане безнадійною з точки зору Податкового кодексу України, податковий інспектор не дозволить відобразити такі витрати у тому періоді, коли заборгованість стане безнадійною по Податкового кодексу України.

На нашу думку, вищезазначена думка автора є дискусійною через те, що у сучасній ситуації хоча і відбувається наближення вимог податкового і бухгалтерського обліків, однак, існують досить суттєві відмінності, одна з яких стосується обліку безнадійної дебіторської заборгованості. Відповідно, у процесі бухгалтерського обліку резерву сумнівних боргів на підприємстві недоцільно спиратись тільки на вимоги Податкового кодексу України, оминаючи правила бухгалтерського обліку.

 

Список використаних джерел

  1. Губіна І. Резерв сумнівних боргів: створення та використання / І. Губіна // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2007. – № 48. – 68 с.
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-IV: за станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/dbhR3V
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» : наказ від 08.10.99 р. №237 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/uhXRIU
  4. Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті Податкового кодексу України / О. М. Колеснікова // Ефективна економіка України. – 2011. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/s1j2e2
Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 551 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0