Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Романченко Ю. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава, Україна

 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 

Модернізація системи обліку та звітності в державному секторі економіки значно відстає від госпрозрахункового сектору.

Метою модернізації обліку в державному секторі є адаптація його до сучасних вимог міжнародної практики, усунення існуючих проблем, вдосконалення законодавчо-нормативної бази, що регламентує облік [2].

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 р. № 34 [4], розроблено та прийнято національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, з яких 9 введено в дію з 1.01.2015 р. (121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси», 125  «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», 127 «Зменшення корисності активів», 128 «Зобов’язання», 130 «Вплив змін валютних курсів», 132 «Виплати працівникам», 133 «Фінансові інвестиції»). Введення в дію решти прийнятих стандартів заплановано на 1.01.2016 р.

 Одним з напрямків модернізації облікової системи у бюджетній сфері є уніфікація її організаційної та інформаційної складової. Актуальності має питання забезпечення відкритості облікових процесів та прозорості консолідації інформації в бюджетних установах, яке забезпечується прийняттям єдиного плану рахунків.

На сьогодні Міністерством Фінансів України розроблено проект Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, який встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі [5]. Згідно з проектом нові нормативні акти набирають чинності з 1.01.2017 р. та відміняють дію чинного на сьогодні Наказу Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [3].

Головним фінансовим підсумком діяльності бюджетної установи є показник фінансового результату виконання кошторису. Тому формування інформації про фінансовий результат діяльності є одним з основних завдань бухгалтерського обліку [1].

Відповідно до заплановах змін в обліковій системі бюджетних установ для обліку й узагальнення інформації результатів виконання бюджету (кошторису) суб’єктами державного сектору призначено буде рахунок 55 «Фінансовий результат», з поділом на субрахунки:

- 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»);

- 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»);

- 5531 «Результат виконання державного бюджету звітного періоду» (5541 «Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду»);

- 5532 «Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету» (5542 «Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів»).

За кредитом рахунку передбачається вести облік сум в порядку закриття рахунків обліку доходів, віднесення результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації та віднесення суми дефіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів, суми фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) попередніх звітних періодів, якщо накопичена сума профіциту за попередні періоди перевищує накопичену суму його дефіциту, суми доходів державного (місцевого) бюджету, які надійшли в поточному році, та суми проведених коригувань, суми фінансових результатів виконання державного бюджету (місцевих бюджетів) попередніх бюджетних періодів, якщо накопичена сума профіциту за попередні бюджетні періоди перевищує накопичену суму його дефіциту.

За дебетом рахунку планується облік суми в порядку закриття рахунків обліку витрат та віднесення сум профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів, сума фінансових результатів виконання кошторису попередніх періодів, якщо накопичена сума дефіциту за попередні періоди перевищує накопичену суму його профіциту, сума витрат державного (місцевого) бюджету, які проведено в поточному році, та суми проведених коригувань, сума фінансових результатів виконання державного (місцевого) бюджету попередніх бюджетних періодів, якщо накопичена сума дефіциту за попередні бюджетні періоди перевищує накопичену суму його профіциту.

Наприклад, закриття рахунків доходів бюджетних установ у обліку буде відображено записом: за дебетом рахунків 7011 «Бюджетні асигнування» (7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату»), 7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»), 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними, а також кредитом 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»).

 Закриття рахунків витрат буде відображено записом: за дебетом 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), та кредитом рахунків 8011 (8021, 8111, 8121) «Витрати на оплату праці», 8012 (8022, 8112, 8122) «Відрахування на соціальні заходи», 8013 (8023, 8113, 8123) «Матеріальні витрати», 8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація», 8115 (8125) «Інші витрати», 82 «Витрати з продажу активів», 8311 (8321) «Фінансові витрати», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями», 8511 «Витрати за необмінними операціями», 8521 «Витрати на утримання апарату фонду» [5].

Таким чином, запроваджена модернізація обліку в бюджетних установах дасть можливість забезпечити реальність показників бюджету та їх виконання, визначити основні напрями бюджетного фінансування, забезпечити ефективне та раціональне використання фінансових ресурсів бюджетних установ.  

 

Список використаних джерел:

1. Кравченко О. В. Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами / О. В. Кравченко // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2014. - № 2 (20). – С. 37-40.

2. Момот Л. В. Основні напрями модернізації обліку бюджетних установ у сучасних умовах господарювання / Л. В. Момот [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14155/3/6.PDF

3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» затверджений Міністерством фінансів України від 26 черв. 2013 р. № 611 [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу : http:// www.nau.kiev.ua.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16 січ. 2007 р. № 34 [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу : http:// www.nau.kiev.ua.

5. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових активів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 30 жовт. 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekti-normativnopravovih-aktiv?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo

Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 2437 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0