Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кондрюк Л.В., к.е.н., доцент, Кушнір Л.А., к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець–Подільський, Україна

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Глобалізація економіки спонукала введенню в дію Податкового кодексу України, який систематизував майже усе законодавство пов’язане із системою оподаткування. При цьому, платники податків можуть бути як на загальній системі, так і спеціальному режимі оподаткування. Останній застосовують сільськогосподарські підприємства, сплачуючи замість податку на прибуток та ще кількох інших фіксований сільськогосподарський податок. Який з 1.01. 2015 року перейменовано на Єдиний податок 4 групи для сільськогосподарських товаровиробників[1].

З 1 січня 2015 р., набрав чинності Закон України № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)", який передбачає скорочення податків з 22 до 9.

Фактично всі податки залишились – їх просто пооб’єднували, лише стало менше груп платників Єдиного податку. А роботи бухгалтерам не поменшало.

Згідно із спеціальним режимом оподаткування, визначеним пп. 209.1. ПКУ, сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.Сільськогосподарські підприємства згідно ПКУ стало податковим агентом по сплаті податку з доходів фізичних осіб, а за Законом ”Про єдиний соціальний внесок” – податковими агентами єдиного соціального внеску.

Необхідно відмітити що дуже велика кількість нормативно-правових актів, які зазнають постійних змін, значно ускладнюють облік податків та

Необхідно зауважити ФСП включають до складу загальновиробничих витрат згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України №132 від 18.05.2001 року[2].Це визначено і П(С)БО 16 „Витрати[ 3]. Однак, ці витрати одразу відносяться на рахунок 23 за видами продукції рослинництва пропорційно площі відповідних культур, що на нашу думку неправильно.

До недоліків організації обліку розрахунків за фіксованим сільськогосподарським податком необхідно віднести не лише  те, що його перейменовано на Єдиний податок 4 групи сільськогосподарських платників, але і що на практиці не передбачено документа, в якому здійснюється розподіл сум фіксованого сільськогосподарського податку. Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 4.06.2009р. № 390  загальновиробничі витрати відображаються в Звіті № 5.7 с.-г. про загальновиробничі витрати. Звіт складають за місяць і наростаючим підсумком з початку року в розрізі об’єктів аналітичного обліку по відповідним статтям витрат. Оскільки витрати з фіксованого сільськогосподарського податку  виникають лише у його платників, тому у Звіті № 5.7 с.-г. не відведено окремої статті.

Надалі сума фіксованого сільськогосподарського податку (Єдиного податку 4 групи) підлягає розподілу за обраною базою (наприклад: пропорційно прямим витратам чи площі земель під обробітком) з віднесенням на види продукції рослинництва.

Господарство виступає податковим агентом своїх працівників, тобто проводить нарахування, утримання і перерахунок податку з доходів фізичних осіб та Єдиного соціального внеску. Адже бухгалтер на комп’ютері вносить дохід кожного працівника у програмі BEST.ZVIT+ (який безкоштовно надали в Пенсійному фонді) і йому одразу стає можливим роздрукувати Звітність по Єдиному соціальному внеску у двох примірниках.

В останні роки податкові органи намагаються поступово впроваджувати електронну податкову звітність. Особливо сьогодні складно оформити в Казначействі реєстрацію Податкових накладних та Декларації з ПДВ у електронній формі. Тому нами запропонована комплексна автоматизація бухгалтерського обліку. Для подання податкової звітності в електронному вигляді, платникам податків необхідно, насамперед, отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та посилений сертифікат відкритого ключа електронної печатки підприємства. Після цього звернутись до державних податкових органів за місцем реєстрації для укладання Договору про визнання електронних документів.

Отже, для кожного бухгалтера доречним буде отримати інформацію про основні напрямки контролю за правильністю обліку розрахунків за податками, таким чином виключаючи значні втрати від штрафів та пені.

 

Список використаних джерел

 

  1. Податковий кодекс України[Текст] : офіц.текст : за станом на 01січня 2015 р. / Верховна Рада України; Закон України, Кодекс(Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII). — Доступно з мережі Інтернет: http://www.profiwins.com.ua/uk/legi(дата звернення 07.02.15). -  Назва з екрану.
  2. Про затвердження Методичних рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: [офіц. текст], за станом на 27.03.2007 р. / Мінагрополітики України; Наказ  від 18.05.2001 р. №132. —Доступно також з Інтернету: http://www.uazakon.com/big/text1528/pg1.htm — Назва з екрана. — (Дата звернення: 29.10.15).
  3. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : [офіц. текст] за станом на 18.03.2014 р. / Мінфін України ; Наказ, Положення, Стандарт від  31.12.99 № 318. — К. : МФУ, 2013. — Доступно також з Інтернету: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0027-00. — Назва з екрана. — (Дата звернення: 29.10.15).

 

Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 361 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0