Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ (СТВОРЕННЯ) ТА ПРОДАЖУ ПУТІВОК ТУРИСТИЧНИМИ ФІРМАМИ

Пилипенко С.М., к.е.н., старший викладач

Львівський інститут економіки і туризму

м. Львів, Україна

Новак У.П., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

м. Львів, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ (СТВОРЕННЯ) ТА ПРОДАЖУ ПУТІВОК ТУРИСТИЧНИМИ ФІРМАМИ

 

Сучасний кризовий стан економіки України змушує розвивати такі галузі, які здатні швидко, без здійснення значних капіталовкладень приносити високі прибутки. Досвід економічно розвинених країн дозволяє віднести до таких галузей туризм, який, своєю чергою, сприяє розвитку соціальної сфери.

В основі туристичної діяльності лежить задоволення оздоровчих,  пізнавальних та професійно-ділових прагнень туриста при постійному збільшенні доходів та відносному зменшенні витрат суб’єкта туристичної діяльності. Досягнення такої мети зумовлює необхідність правильної організації бухгалтерського обліку діяльності туристичного підприємства.

Окремі організаційні аспекти бухгалтерського обліку у туристичній сфері дослідили такі вітчизняні науковці як: З.А. Балченко [3], Ж.А. Богданова [4], О.М. Гончаренко, Н.О. Гура [5], С.Є. Король та ін.

Однак, питання обліку туристичної діяльності потребують подальшого опрацювання, вимагають більш глибокого дослідження і узагальнення.

Вид діяльності суб’єкта туристичної індустрії впливає на особливості організації обліку придбання та продажу путівок.

Туроператор займається створенням та реалізацією свого турпродукту посередникам – турагентам або безпосередньо туристам. Турагент лише продає за певну винагороду тури туроператора споживачу.

Створення туроператором туру зумовлює виникнення витрат, облік яких ведеться згідно з П(С)БО 16 «Витрати» на рахунках 23 «Виробництво» субрахунок «Виробництво туристичних послуг», 91 «Загальновиробничі витрати», субрахунок «Загальновиробничі витрати туристичних послуг», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт та послуг», субрахунок другого порядку «Собівартість реалізованих туристичних послуг» [3]. Неоднозначним є питання обліку загальновиробничих витрат – можуть у момент їх появи відразу відноситися в дебет рахунка 23 або обліковуватись на рахунку 91. У другому варіанті вони списуються з кредиту рахунка 91 в дебет рахунка 23 або в повному обсязі, або в сумі розподілених постійних загальновиробничих витрат. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати списуються з кредиту рахунка 91 безпосередньо в дебет субрахунка 903 [4].

До витрат туроператорів відносяться витрати на формування турпродукту, транспортні витрати на проїзд до місця відпочинку і назад, вартість окремих видів послуг, які включаються у вартість турпродукту, страхові витрати, витрати на трансферт, витрати на екскурсійне обслуговування.

Турагенти можуть вести облік витрат тільки на рахунку 23, субрахунок «Виробництво турагентських послуг» або, як суб'єкт малого підприємництва, лише на рахунках класу 8, тобто за елементами витрат [3].

До витрат турагентів відносяться  вартість турпродукту, сформованного туроператором, витрати на маркетингові дослідження, оплата праці працівників турагенства, витрати на соціальні заходи, витрати на рекламу, витрати на збут, оренда офісу, амортизаційні відрахування, комунальні послуги, банківські послуги та ін.

Щодо обліку доходів від туристичної діяльності, то існує два підходи до дати визнання доходу туроператора і турагента в бухгалтерському обліку. Перший підхід передбачає виникнення доходу на дату надходження коштів на поточний рахунок або до каси туристичної фірми як оплата за турпродукт. Правильнішим вважають другий підхід, згідно з яким дохід визнається за датою закінчення туру [6].

Щодо умов визнання доходу, то у туроператора дохід визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо результат цієї операції може бути достовірно оцінено, у турагента, послуги якого відносяться до посередницьких, надаються відразу в повному обсязі, визначати ступінь завершеності не треба.

Для обліку доходів від реалізації туристичних послуг використовують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», субрахунок другого порядку «Дохід від реалізації туристичних послуг» (у туроператора), «Дохід від реалізації турагентських послуг» (у турагента) [5].

Понесені витрати туристичної фірми та отримані доходи списуються на фінансові результати – рахунок 79 «Фінансові результати».

Організація обліку у туроператорів та турагентів залежить і від особливостей документального оформлення процесів придбання та продажу путівок [6].

Взаємовідносини суб’єкта туристичної діяльності з клієнтами формуються на основі укладеного договору (угоди, контракту). Вид договору – комісія (доручення) або агентська угода визначає порядок відображення операцій в обліку.

Придбання туристом прав (гарантій) отримання необхідного комплексу послуг у певний час, у певному місці оформляється туристичною путівкою (ваучером). При отриманні туристом послуг неналежної якості та/або кількості оформляється претензія. Туристичні фірми, що займаються прийманням іноземних туристів, оформляють документи із в’їзду, виїзду та переміщення туристів в Україні.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що при організації бухгалтерського обліку придбання (створення) та продажу путівок слід враховувати особливості галузі:

 • вид діяльності суб’єкта туристичної діяльності – туроператор чи турагент;
 • процес виробництва послуги співпадає з моментом її споживання;
 • місце надання туристичної послуги − територія України чи зарубіжні країни;
 • вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичної послуги − комісія (доручення) або агентська угода;
 • зміна якості туристичної послуги потребує чіткої організації обліку розрахунків за претензіями споживачів до якості послуг.

 

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Закон України «Про туризм» Закон від 15.09.1995 № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95.
 3. Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навч. посібн. / З. А. Балченко. – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с.
 4. Богданова Ж. А. Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності: автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.е.н.; спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ж. А. Богданова. – Ж.: ЖДТУ, 2011. – 20 с.
 5. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: підручн. / Н. О. Гура. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 6. Момонт Т. В. Особливості організації бухгалтерського обліку підприємствами туристичної сфери / Т. В. Момонт // Вісник ЖДТУ. – 2014. – №1(67). – С. 34-40.

 

Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 795 | Рейтинг: 1.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0