Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Московчук А.Т., к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

м.Луцьк, Україна

Ліщук В.І., к.е.н., доцент

Східноєвропейський національний університет

м.Луцьк, Україна

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

В умовах інтенсивних змін зовнішнього  середовища , збільшення у підприємств  можливостей вибору напрямів функціонування,  їх діяльність  і внутрішня структура  постійно трансформуються, що в свою чергу впливає на цілі, завдання та спрямованість аналітичних досліджень.

Економічний аналіз діяльності підприємств,  поряд зі збереженням універсальності використання, повинен мати властивість адаптуватись  до змін стану об'єкта дослідження. В першу чергу це стосується забезпечення аналітичних досліджень  необхідною економічною інформацією.

Економічна інформація є найважливішою складовою в організації управління підприємством, так як містить відомості про склад  ресурсів та усі процеси, що відбуваються на підприємстві, як на даний час, так і за певний період. Її можна використовувати в ході аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю.

Нині під інформацією розуміють сукупність корисних відомостей, які є об'єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання й перетворення. Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися, реалізуватися, поновлюватися, є придатним для колективного використання та (на відміну від інших ресурсів) у процесі споживання не втрачає своїх якостей. Інформація - це головний елемент будь-якої з функцій управління. Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією уможливлює отримання ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття рішень.   [1, с. 197]

Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність [2]. Якщо інформація, яка використовується для  проведення економічного аналізу не відповідає зазначеним вимогам, то й отримані результати не будуть відображати реального стану  фінансово-господарських процесів на підприємстві.

Важливою проблемою в процесі проведення аналітичного дослідження є використання недостовірної інформації. Викривлення інформаціі   можуть виникати у зв’язку  з недостатнім рівнем професійної компетенції фахівців та через допущені технічні і навмисні помилки. Забезпечити належний рівень точності  аналітичної інформації  можна,  проводячи періодично підвищення кваліфікації персоналу та  налагодивши дієву систему внутрішнього контролю на підприємстві.

Важливим завданням для працівників аналітичної служби є визначення оптимального обсягу інформації щодо об’єкта аналізу, а також  з яких джерел ( документи бухгалтерського обліку, статистичного обліку, звітність підприємства, планові документи)  та які її обсяги ( за скільки періодів  необхідні спостереження, скільки показників і які необхідно використати для розрахунків) достатні  для проведення обґрунтованого економічного аналізу.

Якщо обсяг інформації недостатній, то  стан об’єкта управління буде вивчений не в повній мірі, що призведе до прийняття необґрунтованих, помилкових управлінських рішень. Наявність надлишкової інформації також спричиняє ряд проблем:

- збільшуються витрати на збір та опрацювання  аналітичної інформації і, як наслідок,  зростають витрати на управління підприємством;

- збільшується  період формування інформаційної бази і проведення аналізу, що в свою чергу відтерміновує прийняття управлінських рішень.

Для дотримання оптимальних строків прийняття управлінських рішень необхідно забезпечити своєчасність реєстрації  і передачі економічної інформації, що реалізується налагодженням професійної взаємодії бухгалтерської  та аналітичної служби, розробкою чіткого графіка реєстрації господарських операцій бухгалтерією  та термінів передачі її аналітикам для обробки.

Отже, результативність економічного аналізу залежить від якості інформаційної бази, що повинна відповідати низці вимог. На якість управлінських рішень впливає адекватність аналітичних висновків, отриманих на основі використаної інформаційної бази економічного аналізу. Побудова системи раціонального інформаційного забезпечення потребує визначення змісту необхідної інформації й добре функціонуючої комунікативної системи .

Список використаних джерел

1.Чумаченко, М.Г. Економічний аналіз : навч. посібник / М. А. Болюх та ін.; за ред. М. Г. Чумаченка; Київський національний економічний ун-т. - 2.вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 555 с. - ISBN 966-574-416-X.

2.Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підручник / Кіндрацька Г.І., Білик М.С, Загородній А.Г. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 488 с.

Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 534 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0