Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Албу Н.М., аспірантка, наук. керівник

Москалюк Г.О., к.е.н., доцент кафедри

Одеський національний економічний університет

м. Одеса, Україна

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

У сучасних умовах глобалізації економіки та інтеграції системи обліку та аналізу на міжнародному рівні актуальною є проблема обліку операцій, що здійснюються у сфері зовнішньоекономічної діяльності України.  Правильна побудова системи обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю має свої специфічні особливості. Цьому питанню присвячено дослідження Р. Адамса, А. Кредісова, М. Кужельного, Ю. Кузьминського,  О. Мухіна, І. Павлюка, В. Палія, М. Овсійчука, Ч. Хорнгерна, А. Чубаря та інших. Ці автори розглядають досить непрості проблеми бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування ЗЕД суб’єктів господарювання, вплив нормативного середовища в умовах частого реформування системи бухгалтерського обліку та податкових змін тощо.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, що займається зовнішньоекономічною діяльністю, включає такі специфічні завдання:

1)      забезпечення всебічного контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей, а також за виконанням зобов’язань та угод;

2)      подання інформації для визначення фінансових результатів від здійснення зовнішньоекономічної діяльності та обчислення рентабельності зовнішньоекономічних операцій;

3)      підготовка даних щодо кредиторської та дебіторської заборгованості між контрагентами;

4)      подання фінансової звітності та управлінської для оперативного прийняття рішень;

5)      формування інформації щодо ділової активності підприємства та шляхів її покращення;

6)      врахування зміни курсових різниць на кожну звітну дату [1].

Показники бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту стали одними з найголовніших елементів при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на одержання якомога більш ефективних результатів фінансово- господарської та зовнішньоекономічної діяльності. Неузгодженість законодавства викликає багато проблем з відображення зовнішньоекономічних операцій у бухгалтерському обліку [2]. Особливості обліку основних операцій у сфері ЗЕД можна висвітлити через дві групи проблем, а саме:

 • проблеми обіку з метою складання податкової звітності (оподаткування експортно-імпортиних операцій);
 • проблеми бухгалтерського обліку за національними стандартами.

      Ведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві визначає певні параметри бухгалтерського обліку та його організації, зокрема організаційна структура бухгалтерської служби на підприємстві має враховувати обсяги діяльності підприємства та географічне розташування ринків збуту.

Експортно-імпортні операції є однією з найбільших категорій у системі ЗЕД. Досить часто у процесі ведення підприємством господарської діяльності виникає проблема в товарах імпортного виробництва або експорту власної продукції [4].

Існує також проблема оприбуткування товарів. Придбання імпортованого товару може здійснюватися декількома способами:

 • за готівку;
 • на умовах комерційного кредиту;
 • за рахунок реекспортної операції;
 • через посередника (з додатковим договором) [3].

Недоліки, які допускаються у оформленні товару, призводять до неправильного ведення обліку, що, у свою чергу, до негативного впливу на діяльність підприємства. Правильний підхід дозволить деталізувати облік усіх експортно-імпортних операцій підприємства, що дасть можливість своєчасно та у повному обсязі отримувати необхідну інформацію про виконання зовнішньоекономічних угод, здійснювати контроль за усіма етапами переміщення товарів, мати достовірну інформацію про доходи та витрати, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Ще однією проблемою ведення обліку зовнішньоекономічних операцій може бути проблема коректного відображення дебіторської чи кредиторської заборгованості. Бухгалтерія підприємства має вести аналітичний облік на розрахунків з контрагентами, тоді результати взаєморозрахунків будуть відображені у повному обсязі [5].

Облік операцій має бути побудований таким чином, аби легко можна було обчислити рентабельність зовнішньоекономічних операцій та їх частку в загальному обсязі здійснених операцій за певний період часу, а також порівняти фінансові результати з продажу товарів та послуг зарубіжним та вітчизняним партнерам.

Для того, щоб уникнути проблем, пов’язаних з відображенням стану зовнішньоекономічних операцій підприємства, слід, перш за все враховувати вимоги чинного законодавства, яке, в свою чергу, підлягає удосконаленню. Необхідно чітко і грамотно визначати положення та умови експорту чи імпорту товарів або надання послуг в угоді з партнером, щоб не виникало питань з правильності розрахунків, обліку чи аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємства.

 

Список використаних джерел

 1. Гриліцька А.В. Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій / А.В. Гриліцька, Н.О. Якименко // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2009. – № 22. – С. 26-30.
 2. Грицюк П.М. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньо-економічних операцій [Електронний ресурс] / П.М. Грицюк, В.О. Хомедюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 229-233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2012_20_50.pdf
 3. Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрельнікова. – К.: Центр наукової літератури, 2007. – 605 с.
 4. Пшеничний Н.Ю. Облік та контроль експортно-орієнтованої готової продукції / Н.Ю. Пшеничний // Облік, аналіз і аудит. – 2011. – №1. – С. 215-218.
 5. Чирка Д.М. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності / Д.М. Чирка // Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – №1(19). – С. 393-400.

 

Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 1098 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0