Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_3_2015_11_25

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Годлевська В.Г., магістрант

Науковий керівник – Жиглей І.В., д.е.н., проф.

Житомирський державний технологічний університет

м. Житомир, Україна

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Організація і управління соціальними інвестиціями підприємства потребують переробки великого потоку економічної інформації. Необхідність їх науково обґрунтованої класифікації зумовлена такими факторами:

‑ по-перше, вона розкриває об'єкт з усіх його основних сторін;

‑ по-друге, служить первісним, виключно важливим методологічним моментом цілеспрямованості ефективного впливу на нього з боку управлінської системи.

Проведений аналіз літератури показав, що не всі визначені науковцями ознаки класифікації соціальних інвестицій мають вплив саме на організацію та методику обліку та аналізу. Вважаємо, що серед запропонованих ознак, враховуючи мету нашого дослідження, доцільно залишити такі ознаки, як: суб’єкт інвестиційної діяльності; об’єкт вкладень; період інвестування; регіональна ознака; структура витрат (таблиця 1).

Говорячи про суб’єкта інвестиційної діяльності, соціальним інвестором може виступати конкретна особа, сім’я, підприємство, неприбуткова організація і держава. З позиції бухгалтерського обліку слід розглядати лише тих суб’єктів, які ведуть облік.

Таблиця 1

Запропонована класифікація соціальних інвестицій для обліково-аналітичних цілей

№ з/п

Ознака

Вид

Обґрунтування

  1.  

Суб’єкт інвестиційної діяльності

- інвестиції суб’єкта підприємницької діяльності

Залежно від суб’єкта інвестування різниться порядок обліку інвестицій, використовуються різні рахунки для позначення джерела надходження інвестицій

- внески неприбуткових організацій

- асигнування з бюджету

  1.  

Об’єкт вкладень

- матеріальні

Відрізняється об’єкт вкладень, відповідно і рахунок, на якому такі інвестиції будуть обліковуватися

- фінансові

- нематеріальні

  1.  

Період інвестування

- короткострокові

Залежно від того чи інвестиція є короткостроковою чи довгостроковою вона відображається або в оборотних, або необоротних активах «Балансу (Звіту про фінансовий стан)»

- довгострокові

  1.  

Регіональна ознака

- внутрішні;

- іноземні

Здійснення інвестицій в об’єкти соціальної сфери різних країн має свої особливості (наприклад, порядок оподаткування), які можуть проявляються на рахунках бухгалтерського обліку

  1.  

Структура витрат

- на розвиток персоналу,

- територіальних громад,

- охорону навколишнього середовища та ресурсозбереження,

- підтримання добросовісної ділової практики та дотримання етичних норм конкуренції тощо

Представлення інформації про соціальні інвестиції у вказаних розрізах має важливе значення для складання управлінської звітності

 

За об’єктом вкладення доцільно виділяти матеріальні інвестиції, фінансові (вкладення у фінансові активи) та нематеріальні (інвестиції у нематеріальні активи).

Класифікація соціальних інвестицій за періодом інвестування також викликає дискусію в питаннях вибору між двома та трьома періодами. Враховуючи існуючі підходи до побудови звітності в Україні, коли передбачено поділ активів на оборотні та необоротні, вважаємо необхідним соціальні інвестиції поділити на короткострокові та довгострокові.

У теорії класичного інвестування та інвестознавства існує багато розбіжностей у трактуванні внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Ми пропонуємо класифікувати соціальні інвестиції за регіональною ознакою − на внутрішні (здійснюються в межах держави) та зовнішні (вкладення в об’єкти інвестування за межами держави).

Для бухгалтерського обліку та економічного аналізу важливим є також забезпечення інформацією про структуру витрат. Саме тому ми вважаємо, що для вказаних цілей необхідно виділити таку ознаку, як структура соціальних інвестицій. Причому представити її такими показниками витрат: на розвиток персоналу, територіальних громад,  охорону навколишнього середовища та ресурсозбереження, підтримання добросовісної ділової практики та дотримання етичних норм конкуренції тощо. Цей перелік витрат не є вичерпним та може відрізнятися залежно від виду діяльності суб’єктів господарювання.

Запропонована класифікація дозволить належним чином організувати бухгалтерський облік та економічний аналіз соціальних інвестицій на підприємстві. Визначені ознаки можуть бути покладені в основу організації аналітичного обліку досліджуваного об’єкту та слугувати базою для розробки управлінської звітності.

Звичайно, можна поглиблювати деталізацію об'єкта, охарактеризувати інші важливі його сторони, але це все залежить від цілей, які стоять перед дослідниками з вивчення його поведінки у визначених, заданих проблемою науковця умовах. Для вирішення власних задач – вибору напрямів удосконалення обліку та аналізу соціальних інвестицій і створення для цього класифікаційної моделі об'єкта – прийнятий нами ступінь його конкретизації є, на наш погляд, цілком задовільним.

Категорія: Секція/Section_3_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 581 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0