Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_4_2015_11_25

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Будняк Л.М., к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Економічний аналіз відіграє важливу роль в економічному розвитку країни, підприємства. Уміння використовувати його прийоми і методи керівниками підприємств та аналітичною службою дозволяють при обмеженій кількості ресурсів отримати максимальний прибуток. Завдяки цьому створюються умови для забезпечення без кризової ефективної діяльності суб'єктів господарювання. Ефективними методами опрацювання аналітичної  інформації є факторний і функціонально-вартісний аналіз (в подальшому ФВА). Останній включає в себе попередній і дозволяє  одночасно та взаємопов’язано дослідити функції об'єкта, їх вартість.

Під функціями розуміють споживчі властивості (якість) об'єкта. ФВА виходить із засадного принципу можливості усунення зайвих чи додаткових функцій, виконуваних виробами, тобто можливості зниження праце-, матеріало- і енергомісткості, а відтак, і собівартості виробів. Зайві функції виникають унаслідок зміни призначення виробу, появи інших виробів, що виконують аналогічні функції, зміни традиційних поглядів на призначення виробу та з інших причин[2, c. 27-28].

Перш ніж провести таке групування необхідно попередньо проаналізувати дослідний об’єкт. В нашому випадку це сільськогосподарські підприємства Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. На всю сукупність підприємств і видів продукції, що виробляються аналізованим районом неможливо накласти модель функціонально-вартісного аналізу. Тому обираємо ключовий вид продукції, а далі слабке місце у витратах на його виробництва. Для цього аналізуємо дохід, що отримується підприємствами Кам’янець-Подільського району. Останній у 2014 р. порівняно з 2011 р збільшився у 4,5 рази і звітного року становив 1793350 тис. грн.

В розрізі галузей сільськогосподарського виробництва ми також спостерігаємо його ріст. По рослинництву величина зростання становила 4, а по тваринництву 4,5 рази. В розрізі видів продукції найбільших змін зазнав дохід від реалізації яєць. Він, за аналізований період, збільшився у 5,7 рази і 2014 року становив 1543472 тис. грн. Даний вид продукції у структурі доходів Кам’янець-Подільського району 2014 р. займав 86,1%. В свою чергу Хмельницьку область на 94,3% забезпечує яйцями Кам’янець-Подільський район.  Тобто, останнє свідчить про те, що спеціалізується аналізований район на виробництві яєць. Що і буде більш детально досліджене.

Далі проводимо факторний аналіз доходу, використовуючи інтегральний метод. Збільшення доходу від реалізації яєць зумовлене ростом кількості і ціни реалізації. Причому домінуючим фактором тут виступає кількість реалізованих яєць. Аналогічну картину спостерігаємо по зерну і молоку. По сої і великій рогатій худобі також у динаміці спостерігається ріст доходу, але на відміну від попередніх видів продукції домінуючим фактором тут виступає ціна.

За результатами проведеного факторного аналізу робимо висновок, що для збільшення доходу необхідно проаналізувати шляхи росту ціни та обсягу реалізації і порахувати відповідні резерви. Для цього, перш за все, аналізуємо баланс продукції. На кінець 2014 року порівняно з 2013 р. збільшилися лишки зерна, соняшнику, ріпаку та яєць.  Якщо по останньому виду продукції 2013 р. не реалізували 2877 тис. штук, то 2014 р. дана величина становила 11120 тис. штук яєць. Це у 3,9 рази більше попереднього і серед аналізованих видів продукції є найвищою величиною. Причинами суттєвого збільшення лишків продукції є зростання її виробництва. Тому потрібно попрацювати маркетинговій службі ПАТ АФ «Авіс» над питанням розширення каналів їх реалізації. Дане підприємство є монополістом у виробництві яєць Кам’янець-Подільського району.

Наступним кроком аналізу є вивчення витрат, що були понесені в процесі виробництва того чи іншого виду продукції. У зв’язку з тим, що ключовим продуктом Кам’янець-Подільського району виступають яйця, тому аналізуємо склад і структуру витрат на їх виробництва і реалізацію.

Загальна сума витрат у динаміці зросла. Це пов’язано з багатьма причинами. Найголовнішою серед усіх виступає інфляція. В структурі  витрат відбулися деякі зміни. Так, в динаміці зменшилася питома вага матеріальних витрат. Якщо 2011 р. на корми припадало 85,5%, то 2014 р. – 62,5%. Для виявлення причини зменшення питомої ваги витрат кормів у структурі витрат необхідно застосувати функціонально-вартісний аналіз. Який дає можливість прослідкувати вплив збалансованості раціону за поживними речовинами, норм годівлі і якості корму на якість готової продукції, її спроможність у задоволенні споживчих властивостей даного товару.

ФВА проводиться в кілька етапів: інформаційно-підготовчий, аналітичний, творчий, дослідний і впроваджувальний. Економісти виконують перші два етапи, серед яких дуже важливим є аналітичний, коли проводиться аналіз функцій з погляду їхнього техніко-економічного призначення. У центрі уваги ставиться питання, наскільки виправдані витрати, з урахуванням отриманих властивостей товару, чи задовольняють вони запити і потреби. Для одержання відповідних властивостей товару необхідні визначені витрати, тому важливі пропорції між корисністю окремих властивостей і понесених витрат.

Не усі властивості товару є дуже корисними. В зв'язку з цим потрібно провести аналіз, використовуючи принцип Ейзенхауера за схемою АВС. Необхідно виділити головні (А), другорядні (В) та непотрібні чи зайві властивості (С). Це можливо зробити виділивши відповідні функції. Виключення зайвих властивостей (функцій) дозволяє знизити витрати на виробництво продукції.

В даному випадку спостерігається зниження питомої ваги витрат кормів у структурі собівартості яєць. Визначається доцільність даного процесу, функції за рахунок яких це відбулося і встановлюється значення кожної функції у кінцевому результаті. В результаті проведеного аналізу вияснили, що зниження питомої ваги витрат кормів, не пов’язане із зменшенням їх якості і поживності. Тому, даний аспект, не може негативно вплинути на кінцевий продукт і його якість. Поряд з цим спостерігаємо суттєве зростання питомої ваги інших матеріальних витрат та витрат на амортизацію. Якщо 2011 р. на амортизацію відраховували 2,5%, то 2014 р. – 15,3%. Різниця суттєва і свідчить про накопичення підприємством засобів для оновлення основного капіталу, що в подальшому сприятиме підвищенню ефективності та інтенсивності виробництва. Тому на перспективу доцільно буде проаналізувати ефективність використання коштів амортизаційного фонду.

Із вище зазначеного випливає, що економічний аналіз і методи його реалізації дозволяють виявити напрямки покращення роботи, виявити невикористані можливості і пропонують шляхи вирішення проблемних питань.

 

Список використаних джерел

1. Будняк Л. М. Теорія економічного аналізу. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 231с.

2. Голибардов Е. Техника ФСА: монографія/ Е. И. Голибардов, А. В. Кудрявцев, М. И. Синенко. - Киев: Тэхника, 1989. - 238 с.

3. Шайтанов В. Функционально-стоимостный анализ в менеджменте: Монография/ Виталий Шайтанов, Виктор Шайтанов,; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное уч-реждение высшего профессионального образования "ЛГТУ". - Липецк: ЛГТУ, 2005. - 253 с.

4. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Кам’янець-Подільського району (форма 50-сг) за 2011-2014 рр.

Категорія: Секція/Section_4_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 350 | Рейтинг: 1.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0