Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_4_2015_11_25

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗВIТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Шнурко А.М., асистент кафедри обліку і аудиту

Букарєва Ю.В., магістрантка

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

м. Слов’янськ, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗВIТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

 

Складання та подання звітності підприємств є завершальним етапом облікового процесу підприємства, які повинні відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], П(С)БО та іншим нормативно-правовим актам, що регламентують порядок складання звітності підприємства. З метою спрощення процедури складання, подання і подальшої обробки звітності було запроваджено електронну звітність, основні положення якої викладені у Законі України “Про електронні документи та електронний документообіг” [5]. Способи подання податкової звітності визначені вимогами Податкового кодексу України [4].

Питання пов’язані з використанням електронної звітності порівняно недавно висвітлюється як в засобах масової інформації так і обговорюються серед науковців. Наукова думка щодо електронного оподаткування і електронної звітності активізувалась останніми роками. Проблеми формування та подання фінансової звітності в системі електронного документообігу розглядаються у працях багатьох науковцiв. Однак, окремі особливості складання та подання електронної фінансової звітності залишаються дискусійними та потребують практичного вирішення.

Мета даної роботи полягає у висвітленні реальних перспектив та можливостей застосування електронної податкової звітності та пошуку шляхів для її оптимізації на підставі діючої бази оподаткування в Україні та міжнародного досвіду економічно розвинутих держав світу. Досягнення зазначеної мети передбачає конкретизацію завдань дослідження, а саме: проаналiзувати особливостi впровадження електронної форми подання фiнансової звiтностi; конкретизувати переваги та недолiки впровадження електронної звiтностi.

Звітність в електронній формі приймають наступні органи: Державна податкова адміністрація України; Пенсійний фонд України; Державний комітет статистики України; Державний центр зайнятості; інші органи.

Подання електронної звітності означає, що звітність буде сформована за допомогою спеціальної комп‘ютерної програми, підписана ключами електронного цифрового підпису, завантажена у файл спеціального формату, який потім необхідно відправити електронною поштою та отримати відповідь від відповідних органів про прийняття [6].

Для подання звітності в електронному вигляді необхідне спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого можна сформувати та подавати електронні документи. Податкова служба України пропонує безкоштовну програму OPZ-«Податкова звітність» для формування податкової звітності. Підготовку звітності також можна здійснювати за допомогою комерційних бухгалтерських програм.

Метою створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» є впорядкування механізмів електронної взаємодії контролюючих органів державної влади та суб’єктів подання звітності через впровадження єдиних уніфікованих стандартів процесу подання, оброблення, використання та зберігання звітності, належне нормативно - правове, методологічне, організаційне та технологічне забезпечення взаємодії учасників процесу подання електронної звітності. Також розроблено програмне забезпечення формування та подання до органів Державної податкової служби податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Дане програмне забезпечення призначене для платників податків та розповсюджується безкоштовно через державні податкові інспекції.

Основними перевагами подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді є: економія робочого часу платників податків, а також їх коштів на придбання бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати державну податкову інспекцію, купувати бланки звітності); гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок; можливість оперативного оновлення форматів подання документів в електронному вигляді каналами телекомунікаційного зв’язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування i сплати податків, або при запровадженні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів); суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податків; підтвердження доставки звітності (податковий орган надсилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку); конфіденційність інформації; оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі; звітність, що надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях, а також її зберігання [3].

Отже, електронна звітність значно полегшує роботу бухгалтерів та гарантує автоматичну перевірку документів на виявлення помилок.

Проте на теперішній час, існують проблемні моменти та фактори, які сповільнюють популяризацію електронної податкової звітності та негативно впливають на впровадження електронної звітності, до них належать: високі вимоги до фахівців, які обумовлює комп'ютеризоване складання звітності; витрати на придбання та обслуговування комп'ютерних програм, складання електронної звітності та на придбання належної комп'ютерної техніки; витрати на навчання персоналу; психологічна інерційність бухгалтерів та керівників підприємств; тимчасове ускладнення процедури складання та подання електронної звітності, викликане необхідністю отримання та узгодження ключів електронного цифрового підпису з зовнішніми користувачами; неузгодженість та недосконалість законодавства щодо електронного документообігу; нестабільність законодавства з приводу фінансового обліку і звітності, що не дозволяє забезпечити вчасний автоматизований розрахунок окремих форм звітності. Вплив частини зазначених факторів можна значно знизити та ліквідувати, якщо керівництво та бухгалтери підприємств отримають вичерпну інформацію про переваги подання електронної звітності, повний перелік дій для переходу на електронну звітність та вартість програмного забезпечення [3].

Проведеними дослідженнями встановлено, що з метою вдосконалення взаємовідносин між податковою службою і платниками податків в Україні державою створюються максимальні можливості для подання електронної податкової звітності. Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг як для платників податків, так і для податкової служби.

 

Список використаних джерел

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ зі змінами та доповненнями.
  2. Очеретько Л.М. Проблеми впровадження електронної звітності підприємств / Л.М. Очеретько, А.С. Козицький // Економічний простір. – 2010. – № 38. – С. 126–132.
  3. Переваги електронної системи подання податкової звітності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bucha.com.ua/ index.php? Newsid= 1151069684.
  4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.rada.gov.ua. – Законодавство України.
  5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України [від 22.05.2003 р. № 815-ІV]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
  6. Про електронний цифровий підпис: Закон України [від 22.05.2003 р. № 852-ІV]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
Категорія: Секція/Section_4_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 1405 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0